İstanbul, Türkiye

Vatandaşlık

Vatandaşlık bir devlete üye kişidir. Her kişi en az bir devlere bağlı olmalıdır. Vatandaşlık hukuku, milliyet ve yurttaşlık ile bunların kazanılması, aktarılması ve yitirilmesi konularıyla ilgilenen hukuk dalıdır. Uluslararası özel hukuk ise her devletin kedine milliyet ve vatandaşlık bağıyla bağlı kişileri seçme hakkına sahiptir, diyor. Hukukta vatandaşlıkla ilgili üç temel ilke bulunmaktadır. Bunlardan biri herkesin mutlaka bir vatandaşlığının olması, ikincisi herkesin yalnız bir vatandaşlığı olması ve son olarak da herkes vatandaşlığını seçme ve değiştirme hakkında özgür.

Vatandaşlık Türleri Nelerdir? 

Türk vatandaşı olabilmek için vatandaşlık hakları türlerini üç başlıkta görebiliriz. Bunlardan birincisi yatırım yaparak kazanılan vatandaşlık, ikincisi doğuştan gelen hak Türk vatandaşı olan anne ve babanın çocuğu olmak ve sonuncu tür ise bakanlık tarafından belirtile kriterleri oluşturulmasıyla gerçekleşen vatandaşlıklardır.

Türk Vatandaşı Olmak İçin Bakanlık Tarafından Belirlenen Kriterler Nelerdir?

250 bin dolar değerinde konut sahibi olan kişiler,500 bin dolar yatırım yapan kişiler ve Türkiye’de kesintisiz (en fazla 180 gün yurt dışına çıkmış) yasal olarak 5 yıl ikamet eden kişiler, sağlık ve güvenlik soruşturma şartlarını taşıyan kişiler Türk vatandaşı olma hakkını kazanabilir. Bakanlık tarafından belirlenen kriter başlıkları bu şekildedir.

Vatandaşlık Kanunu Nedir?

Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişilerin maddi ve kişisel haklarını düzenleyen hukuk kuralları vatandaşlık kanunu kapsamındadır. Bu kanun altında yabancılar için ikamet, çalışma izni, evlilik, boşanma ve seyahat gibi alanlarda çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerle ilgili süreci yabancı uyruklu kişi bizzat kendi ilgilenebileceği gibi varsa avukatı da ilgilenebilir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öncelikle Türk vatandaşlığına başvuracak kişinin yaşının en az 18 olması gereklidir. Türkiye’de yasal ve kesintisiz 5 yıl süreyle ikamet etmiş olması şartı da aranmaktadır. Bunların dışında Türkçe bilmesi, toplumu tehdit edecek sağlık sorununun olmaması, ülke güvenliğini tehdit etmemesi, mağduriyet yaşanmaması için belli bir birikiminin var olması gibi koşullarda vatandaşlık başvurularında aranan özelliklerdir. Tüm bu şartlar oluştuğunda Türk vatandaşlığı için ilgili kurumlara başvuru yapılabilir. Tüm bu süreçlerle yabancı uyruklu kişinin kendinin ilgilenebileceği gibi bir avukatlık hizmeti alarak da bu süreci yönettirebilir.

Türkiye’de Yatırım Yaparak Vatandaşlık Kazanmak

Yabancı uyruklu kimsenin Türkiye’de belirtilen oranlarda satın alma ve yatırım yapma şartlarını yerine getirmesinin karşılığında vatandaşlık hakları için başvuru hakkı kazanmaktadır. Bu karar Resmi Gazete’de 19.09.2018 tarihinde yayımlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı’nın 106 sayılı kararı ile 07.12.3018 tarihinde yapılan 418 sayılı değişiklik ile yabancılar bahsi geçen şartlardan en az birini sağladığında Türk vatandaşı olma hakkı kazanabilecektir.

Sabit sermaye Yatırımı ile Türk Vatandaşı Olmak İstiyorum. Şartlar nelerdir?

Yabancı uyruklu kimseden en düşük tutar 500.000 USD sermaye yatırımı beklenmektedir. Ya da bu tutara denk gelecek başka bir döviz cinsi sermaye yatırımı da yapılabilir. Yabancı uyruklu kimselerden beklenen yatırım tutarı daha yüksek bir tutardan 500.000 USD dolarına düşürülmüştür. Yabancı uyruklu kimselerin yaptığı yatırım Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenip, onaylanmaktadır.

Yabancı uyruklu kimse gerekli belgelerle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurusunu yapmalıdır. Bu belgeler yatırım bilgi fonu, ticaret ortaklık yapısını gösteren sicil gazete, amacını belirten bir rapor, bahsi geçen tüm yatırımın şirkete verildiğini kanıtlayan belge… 

Taşınmak satın alımı ile Türk vatandaşı olmak istiyorum. Şartları nelerdir?

Yabancı uyruklu kimseden 250.000 USD ederinde taşınmak satın alması beklenir. Satın aldığı taşınmak mal/malların en az 3 sene süreyle satmaması gereklidir. Bu yatırımı karşılığında Türk vatandaşı olma hakkı kazanır. Bu süreç Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenip, onaylanır.

Sermaye Piyasası Kurulu değerleme standartlarına uygun bir rapor hazırlaması gereklidir. Taşınmasın değeri satın alma tarihinin yapıldığı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan kur listesi dikkate alınmaktadır. Türk vatandaşlığı kazanılması için alınan taşınmaz/taşınmazlar 3 yıl süre satamayacağını kabul ve beyan etmelidir. Tüm prosedürlerin tamamlanması sonucunda taşınmaz malın tapusu yabancı uyruklu kimseye tescili yapılır.

Türkiye’de istihdam oluşturmak istiyorum. Karşılığında Türk vatandaşlığı alabiliyor muyum?

Yabancı uyruklu kimseden en az 50 kişiye istihdam sağlaması beklenmektedir. Bu sürecin sonunda Türk vatandaşlığı hakkı kazanacaktır. Bu süreci Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenip, onaylanır.

Türk bankasına para yatırıp Türk vatandaşlığı kazanmak istiyorum. Şartları öğrenebilir miyim?

Yabancı uyruklu kimseler Türkiye Cumhuriyeti içerisinde faaliyet gösteren herhangi bir bankaya en az 500.00 USD yatırma şartıyla Türk vatandaşlığı kazanabilir. Bahsi geçen bu parayı en az 3 sene hesabında tutma şartı aranır. Süreç Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından onaylanır.

Yatırım fonu katılma payı ile Türk vatandaşlığı kazanma süreci nedir?

Her yatırım şartında aranacak olan tutar 500.000 USD veya bu tutara denk gelecek başka bir döviz cinsi ile girişim sermayesi yatırım fon katılma payı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilir. Bu yatırımın en az 3 yıl tutma şartını yabancı kişi kabul ve beyan eder. Süreci Sermaye Piyasası Kurulu onaylar.

Devlet borçlanma aracını kullanarak Türk vatandaşlığı kazanmak nedir?

Yabancı uyruklu kimselerin 500.000 USD tutarında Devlet borçlanma aracını kullanarak yine en az 3 yıl bu yatırımı elinde tutma şartıyla Türk vatandaşlığı hakkı kazanabilir. Bu süreci ise Hazine ve Maliye Bakanlığı onaylar.

Devlet borçlanma araçları ise likidite senetleri, iç borçlanma senetleri, gelire endeksli senetler, gelir ortaklığı senetleri, finansman bonoları, özel sektör tahvilleri, banka bonoları, varlığa ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve varlık ve ipotek teminatlı menkul kıymetler olmak üzere toplamda 9 çeşit borçlanma aracı listede yer almaktadır.

Bahsi Geçen Tüm Yatırım Türlerinin Sonunda Kazanılan Haklar Nelerdir?

Yabancı uyruklu kimse bahsi geçen yatırım türlerinden herhangi birini şartları ve belgeleriyle gerçekleştirdiğinde Türk vatandaşlığı hakkı kazanır.  Tüm yatırım türlerinde beklenen zaman minimum 3 yıldır. Yabancı uyruklu kimse Türk vatandaşı olabileceği gibi bakmakla sorum olduğu eşi ve çocukları da Türk vatandaşı olurlar. Çocukların 18 yaşının altın da olması şartı aranır. Bu verilen hak geri alınmak ve bu süreçten sonra doğacak çocuklar da Türk vatandaşı olarak doğarlar.

Tabii bahsi geçen bu süreçte herhangi bir belge de ya da şartta asılsızlık tespit edilirse verilen Vatandaşlık hakkı askıya alınacaktır.

Tüm bu bahsi geçen süreçleri kişinin kendisi bizzat yürütebileceği gibi varsa avukatı da tüm süreci yabancı kişi yerine yönetebilir. Bahsi geçen bu süreçle Gayrimenkul Hukuku ilgilenmektedir.

Yazar : Anıl Can Soysüren 

 

Yazıyı Paylaş

Bu yazıyı okuyanlar bunlarıda okudu

Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?