İstanbul, Türkiye

Ticari Sözleşmeler

Ticari hayatta en önemli konuların başında, taraflar arasında yapılan ticari sözleşme gelmektedir. Bu sözleşme sayesinde ticari faaliyetler daha hızlı ve sağlıklı bir biçimde yürütülmektedir. Burada önemli olan husus, bu sözleşmelerin yasalara ve yapılan ticarete uygun olarak yapılmasıdır.

Ticari Sözleşmeler Nelerdir?

İki ve daha fazla kişinin taraf olduğu ve ticari bir faaliyette kullanmak için yapmış oldukları anlaşmaya, ticari sözleşme denmektedir.

Ticari sözleşmelerden bazıları şu şekilde sıralanmaktadır;

 • İhracat ve ithalat maksadı ile yapılan uluslararası ticari sözleşmeler
 • Taşıma sözleşmeleri (kara, deniz ve hava yolu dahil)
 • Satılanın niteliğine göre satış sözleşmeleri (menkul ile gayrı menkullerin satışını düzenler)
 • Örnek üzerine satış sözleşmeleri (alıcının teslim aldığı örneğe uygun ürün satışının yapılması)
 • Beğenme koşuluyla satış sözleşmeleri (deneme mahiyetindedir, reddetme imkânı bulunmaktadır)
 • Mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satış sözleşmeleri (malın mülkiyetinin, ödeme tamamlandıktan sonra alıcıya geçmesi)
 • Acentelik sözleşmeleri
 • Ortaklık sözleşmeleri
 • İnşaat sözleşmeleri
 • Franchise sözleşmeleri
 • Kısmi ödemeli satış sözleşmeleri (alıcının ödemeyi belirli oranlarla gerçekleştirmesi)
 • Artırma yoluyla satış sözleşmeleri (isteğe bağlı veya cebri arttırma)
 • Mesafeli satış sözleşmesi
 • Ariyet sözleşmeleri

Ticari sözleşmelerin hazırlanması, ileride sorun oluşturmaması ve bu konuda açılacak davalarda geçerli olabilmesi için, hukuki destek gerekmektedir. Ticari faaliyetlerde bulunan kişilerin, bu maksatla gerçekleştirdikleri ticari avukat İstanbul başlıklı aramalarında, uzmanlık sahasına dikkat edilmelidir.

Tacirler Arası Ticari Sözleşmeler

Tacirler arası yapılan ticari sözleşmelerde, her iki tarafın da tacir olması gerekmektedir. Buna örnek olarak, toptancı firma ile perakende satış yapan firma verilebilir. Tacirler arası yapılan ticari sözleşmelerin büyük bir çoğunluğu satış sözleşmeleridir. Satış sözleşmeleri normal olarak borçlar kanunu kapsamında düzenlenmektedir. Tacirler arasındaki ticari işlemlerin daha hızlı yapılabilmesi için, Türk ticaret kanununda da gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenlemelerden bazıları ise şunlardır;

 • Kısım kısım yerine getirilecek sözleşmelerde alıcının hakları: Bu düzenleme, satıcının alıcıya malı kısım kısım teslim etmesi gerekirken, teslimatı aksatması ile ilgili yaptırımları düzenlemektedir
 • Alıcının alacaklı sıfatıyla temerrüdü halinde satıcının malın satışını isteme hakkı
 • Malın ayıplı olması hâlinde alıcının yükümlülükleri

Tacirler arasında yapılan sözleşmelere, sözleşmelerde uyuşmazlık olduğu takdirde uygulanacak çözüm yolu klozları da eklenebilmektedir. Bunlar yaygın olarak arabuluculuk ve tahkim yöntemleri olmaktadır.

Ticari Sözleşmeler Hukuku Avukatı Ne Yapar?

Ticari sözleşmeler hukuku avukatı, uluslararası ticari sözleşmeler de dahil olmak üzere, her türlü sözleşmenin hazırlanmasında hukuki destek sağlamaktadır. Bu avukatlarda, ticarette kullanılan ve yasalara göre hazırlanmış tüm sözleşmelerin örnekleri bulunmaktadır.

Bu sözleşme örneklerinden bazıları şunlardır;

 • ICC ticari temsilcilik sözleşmesi örneği
 • Uluslararası ticaret kanunlarına uygun olarak hazırlanan uluslararası ticari sözleşme örneği
 • (ICC) Uluslararası ticaret sözleşmesi örneği
 • ICC Geçici aracılık sözleşmesi örneği
 • ICC Birleşme ve devralma sözleşme örneği
 • Türkiye’de kullanılacak ticari temsilcilik sözleşmesi örneği
 • ICC Seçici dağıtım sözleşmesi örneği
 • ICC Örnek sözleşmesi kısa versiyonu
 • ICC Gizlilik sözleşmesi örneği

Ticari sözleşmeler hukuku avukatında bulunan uluslararası ticari sözleşme örneği sayesinde, tüm dünyada geçerli olacak ticari sözleşmelerin yapılması mümkün olmaktadır.

Söz konusu sözleşmelerin, sorunsuz olarak doldurulması için yapılan, ticari avukat İstanbul aramalarında, sözleşmeler üzerinde uzmanlaşmış avukat seçimi öncelikli olmalıdır.

Ticari Sözleşme Örneği

Ticari sözleşmelerin hazırlanması için, iki tarafın da konu üzerinde anlaşmaları ve sözleşme yapmayı kabul etmeleri gerekmektedir.

Hukuki açıdan ticari sözleşmelerin geçerli olması için asgari, şu kuralların bulunması gerekmektedir;

 • Toplumun ahlaki kurallarına uygun olması
 • Kamu düzeni kurallarına aykırı olmaması
 • Kanunun emredici kuralları
 • Sözleşme şartlarının uygulanabilir olması
 • Sözleşmenin içeriğinde, ahlaka aykırı unsurların mevcut olmaması
 • Sözleşmeyi hazırlayan tarafların, karar verebilme yetkilerinin bulunması
 • Kişilik haklarına aykırı olmaması

Ticari sözleşmeler; yanılma, aldatma ve korkutma nedeni ile imzalanmışsa, bunların tespiti hâlinde geçersiz sayılmaktadır. Ticari sözleşme örnekleri birçok internet sitesinde bulunmaktadır. Bu sözleşmeler, yapılacak ticari faaliyete göre değişen içerikler bulundurabilmektedir. Ticari sözleşmenin konusu ne olursa olsun, sözleşmeler hukukunda belirtilen asgari maddelerin (başlığı, tarihi, tarafları ve konusu gibi) içeriğinde bulunması gerekmektedir.

Ticari Sözleşmeler ile İlgili Mevzuatlar Nelerdir?

Ticari sözleşmeleri borçlar hukukuna göre düzenlenmiştir. Bazı maddeler ise Türk ticaret kanununda düzenlenmiştir. Uluslararası ticari sözleşme hazırlanacaksa, bu sözleşmelerin uluslararası ticaret odası (ICC) kurallarına uygun olması gerekmektedir.

Uluslararası Ticaret Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Uluslararası ticaret, en çok sorunların oluştuğu ve davaların açılmasına neden olan bir ticaret çeşididir. Bu konuda sorun oluşmaması için, yapılacak ticaretten önce yasalara uygun bir sözleşmenin yapılması gerekmektedir.

Bu sözleşmeler hazırlanırken şu hususlara dikkat edilmelidir;

 • Tarafların güvenirliliğinin tespit edilmesi: Şirkete ait profil bilgileri, faaliyetleri, ortaklık yapısı, mali yapısı, sektördeki yeri, borç/alacak ilişkisi, bankalarla ilişkisi ve ticari ahlakı.
 • İsteklerin belirlenmesi: Sözleşmenin ne maksatla yapıldığı ve tarafların ticari faaliyet hakkında istekleri
 • Sözleşme şeklinin belirlenmesi: Kanuni unsurların bulunup bulunmayacağı
 • Sözleşmede hukuk seçimi yapılması: Hukuk seçimi, uyuşmazlıklarda müracaat edilecek yargı usulü ile bağlantılı olmalıdır
 • Sözleşmede geçerli lisan seçilmesi: Yorumlarken sorun oluşmaması için
 • Sözleşmenin kolay tanınması için uygun bir başlığı olmalı

Bunların yanı sıra, sözleşme öncelikle taslak hâlinde hazırlanarak taraflara sunulmalıdır. Tarafların taslak sözleşme üzerindeki değişiklik talepleri alınarak sözleşmenin son hâli verilmelidir. Aksi hâlde ticari sözleşmenin imzalanması esnasında, ufak da olsa sorunlar çıkabilmekte ve yeni bir sözleşme hazırlamak için vakit kaybedilmektedir.

Ticari sözleşmelerin yanı sıra sözleşmeler ve borçlar hukuku sayfasına da göz atabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudu

Vergi İncelemesi Nedir?
20 Ocak 2022

Vergi usul kanununda düzenlenmiş olan vergi incelemesi, bu kanun çerçevesinde yapılan vergi denetim türüdür. Vergi usul kanununa göre, vergi incelemesinin üç temel maksadı vardır. Bunlar şu şekilde sıralanmıştır; Mükellefler tarafından ödenmesi gereken vergilerin, doğruluklarının araştırılması. Mükellefler tarafından ödenmesi gereken vergilerin tespit edilmesi. Vergi kaçak ve kayıplarının tespit edilerek ortadan kaldırmak. Türkiye’de beyan esasına dayanan vergi türlerini daha çok olması nedeni ile vergilendirmeler de bu esaslara...

Devamını Oku
Müşteki Sanık Nedir? Sanık Hakları Nelerdir?
20 Ocak 2022

Müşteki sanık, oluşan herhangi bir suçtan dolayı mahkemeye çıkarılan kişinin kendisinin de şikâyet oluşturma talebinde olması durumudur. Müşteki sanık sıfatına sahip olabilmesi için hakkında dava açılan kişinin, mağdur durumda olduğunu gösterebilmek adına bu durumu geçerli sebeplerle kanıtlaması gerekir.   Örneğin, mevcutta olan davanın bir yaralama davası olduğunu düşünelim. Davacı kişi sanık tarafından darp edildiğini söyleyip sanık hakkında suç duyurusunda bulunabilir. Mahkeme heyeti tarafından yargılanan sanık,...

Devamını Oku
Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi
20 Ocak 2022

Birçok şirket veya firma, ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile gerekli olan malları satın almayıp, kiralama yoluna gidiyorlar. Söz konusu kiralama işlemlerini ise, finansal kiralama sözleşmesi vasıtası ile gerçekleştiriyorlar. Finansal kiralama ile ilgili çıkarılan kanunlar, söz konusu işlemler için gerekli olan usul ve esasları belirterek, hem kiralayanın hem de kiraya verenin haklarının korunmasını sağlıyor. Finansal Kiralama Sözleşmesi Nedir? Bir aracın (yatırım malı maksadı ile kullanılan) belirli bir...

Devamını Oku
Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?