İstanbul, Türkiye

Senet Nasıl Hazırlanır?

Senet mal ve hizmet almak için kullanılan ödeme araçlarından biridir ve kişiler arasında kullanılır. Ödemekle yükümlü olunan bir borcun güvence altına alınmasına yarayan ödeme araçlarından biri olan senetler ticari faaliyetlerde kullanılan belgelerdir. Senet Nasıl Hazırlanır? Konusu da bu sebepten merak edilenler arasında yer alır.

Borçlu ve alacaklı arasında imzalanan senetlerin vade tarihi geldiğinde ödenmesi gerekir. Borçlu olan taraf borcunu gününde ödemekle mesul tutulur. Senedin ödenmemesi durumunda alacaklı olanın hukuki hakları vardır ve bu süreçte senedi tahsil etmek için çeşitli yöntemler kullanılabilmektedir.

Borçlu olan tarafın hakları arasında ise kendisine yapılan takibe itiraz etme hakkı vardır ve bu itirazı yasal süresi içerisinde gerçekleştirmesi gerekir. Aksi takdirde icra takibi başlatıldığında bir itiraz olmaması durumunda takip kesinleşmiş olur.

Borçlu yine borcunu ödemezse bu durumda da haciz işlemleri başlatılabilmektedir. Senetler için icra takibi dışında banka yoluyla protesto çekilerek ya da ihtarname çekilerek de ödeme talebi oluşturulabilmektedir.

Senet hazırlanırken bazı konular dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Senedin ödeme günü ve vade sayısı üzerinde yer alması gereken bilgilerdendir ve ödenecek tutar ile para cinsi de belge üzerinde yer almalıdır.

Bunun yanı sıra senedin kişi ya da şirkete ait olduğunun belirtilmesi ve tutarın sayı ile yazılırken aynı zamanda yazı ile de yazılması gerektiğinin bilinmesi lazımdır. Senedin üst sol kısmına ödeyecek kişinin bilgileri yazılırken borçlu olunan kurumun ya da kişinin adı da mutlaka yazılması gerekenler arasında yer almaktadır.

Senede kefil olacak kişiler de senet üzerinde belirtilmesi gereken bilgiler arasındadır. Daha sonra ise hazırlanan senedin imzalanması zorunludur.

Hukuki Senet Nedir?

Senet hukuki manada bir kimse tarafından imzalanan ve bir vakıaya ait delil olarak adlandırılan belgedir. Bu belge ile vakıaya yönelik olarak delil niteliği taşımaktadır. Bundan dolayı da hukuki bir nitelik kazanır. Hukuki Senet Nedir? Merak edilen bir soru olurken senet, resmî belge özelliğine sahip bir evraktır. Senet imzalayanın aleyhine delil teşkil ederken bir mali borçlanma ilişkisini temsil eden araçlar arasındadır.

Bazı senet türleri şunlardır:

  • Hisse senetleri
  • Tapu senetleri
  • Kambiyo senetleri
  • Gelir ortaklığı senedi

Yasal Senet Nasıl Hazırlanır?

Senedin yasal olması için kurallarına uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bundan dolayı da senedin düzenlenme tarihi özellikle dikkate alınmalıdır. Kişiler arasında ya da kişi ve firma arasında imzalanabilecek türde belgelerden biri olan senetler bir borç ve alacak ilişkisine yönelik belgelerdir. Yasal Senet Nasıl Hazırlanır? Sorusu için verilecek yanıtlardan biri de üzerinde yer alan bilgilerin eksiksiz ve tam olması gerektiğidir.

Bundan dolayı da senede muhatap olan taraflar belge üzerinde açıkça tanımlanmalıdır. Senedin meblağı rakamla ve yazı ile yazılmalı gerekli imzalar da atılmalıdır. Meblağ yazılacağı zaman rakamların ve yazının sağ ve sol başına diyez işareti konur ki buraya sonradan başka bir ilave yapılmasın.

Senet tükenmez kalemle doldurulmalı ve tahribat konusunda hassas davranılmalıdır. Senedin zarar görmemesi geçerliliği açısından önemlidir.

Senet Zamanaşımı

Senetler için geçerli olan zamanaşımı süreleri söz konusudur. Bu süre banka ve kurumlardan alınan senetler söz konusu olduğunda 10 yıldır. Senet zamanaşımı merak edilenler arasında yer alırken protesto olmuş bir senet için geçerli olan zamanaşımı süresi ise 3 yıl olmaktadır.

Dilerseniz senedin icraya verilmesi yazısı ve evime haciz geldi ne yapmalıyım? yazısına göz atabilirsiniz.

Yazar : Anıl Can Soysüren 

Yazıyı Paylaş

Bu yazıyı okuyanlar bunlarıda okudu

Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?