İstanbul, Türkiye

Senedin İcraya Verilmesi

Senetler mal ve hizmet almak için alacaklı ve borçlu taraf arasında kullanılan belgelerdir ve resmi bir değer taşırlar. Bu tür evrakların kullanımında uyulması gereken kurallar söz konusudur. Senedin İcraya Verilmesi söz konusu olduğunda borcun ödenmemiş olması gerekmektedir. 

Vadesi geldiği tarihte senedin borcu ödenmediği takdirde icraya verilerek tahsilatının yapılması mümkündür. Bunun dışında da ödenmeyen senetler banka yoluyla protesto çekilerek ya da borçluya ihtar çekilerek de tahsil edilebilmektedir.

Alacaklı olan taraf ödemesini alamadığı durumlarda icra takibi başlatabilme hakkına sahip olan taraftır. Bunun için izlenmesi gereken yol ise İcra Dairesi’ne başvurmak olmalıdır.

Senedin İcraya Verilme Süresi

Alacaklıya ait senedin ödenmemesi durumunda öncelikle senetlerin asılları ile İcra Dairesi’ne başvuru yapılması gerekmektedir. Bu işlemin ardından borçluya takip talebi oluşturulur. İcra dairesinin göndereceği ödeme emrinin teslim edilmesinin ardından borçlunun kendisine gönderilen ödeme emri için itiraz etme hakkı vardır. Senedin İcraya Verilme Süresi merak edilen bir konu olurken bu süreçte bazı aşamaların geçilmesi gereklidir.

Ödeme emrine borçlunun itiraz edebilmesi için kendisine tebliğ edilmesinin ardından 10 günlük bir yasal süresi vardır. Bu süre içerisinde itirazın gerçekleşmemesi ve borcun da ödenmemesi durumunda takibin kesinleşmesi söz konusu olur.

Takibin kesinleşmesi işleminin ardından ise haciz işlemleri başlatılabilmektedir. Haciz işlemi borçlunun varsa maaşının ¼’üne el konması ve taşınmazlarının haczedilmesi yoluyla yapılmaktadır. Senedin ödenmediği durumlarda borçlu kişi için hapis cezası uygulaması yapılmamaktadır. Adli para cezası gibi uygulamalar da söz konusu olmamakta bunun yanı sıra icra takibi başlatılabilmektedir.

Ödenmemiş senetlerin icraya verilebilmesi için geçerli olan süre 3 yıl olarak belirlenmiştir. Senetler icraya verilme süreleri açısından olduğu kadar zamanaşımı süreleri açısından da bazı kurallar çerçevesinde kullanılabilirler.

Senetler için geçerli olan zamanaşımı süresi banka ya da kurumlardan alındıkları takdirde 10 yıldır. Protesto olan senetlerde ise bu süre 3 yıldır. 

İcralık Senet Ödenmediği Takdirde Ne Olur?

Senedin icraya verildikten sonra 10 günlük süre içerisinde ödenmesi gerekirken ödenmemesi durumunda haciz işlemleri başlatılabilmektedir. Borçlu adına başlatılacak haciz işlemlerinde maaşın ¼’ü haczedilebilmektedir. İcralık Senet Ödenmediği Takdirde Ne Olur? Merak edilirken icralık senet ödenmediği takdirde borçluya ait taşınmazlar, ev, araba gibi sahip olduğu mallar haczedilebilmektedir.

Borçlunun icra yoluyla borcunu ödememesi durumunda kendisine dava açılabilmekte ve bu durumda da hâkimin borçluya ceza verme yetkisi bulunmaktadır.

Senedin Avukata Verilmesi

Borçlu kişi senedini ödemediği takdirde alacaklı olan tarafın senetleri avukata vermesi de mümkündür. Bu durumda avukat borçlu olan kişi ile iletişime geçerek problemi çözümlemeye çalışır. Senedin Avukata Verilmesi halinde bu yolla da sorun giderilemediği takdirde avukat aracılığı ile icra takibi başlatmak ve haciz işlemlerini gerçekleştirmek söz konusu olmaktadır.

Senedin Bankaya Verilmesi

Borçlu tarafından ödenmeyen senetlerin tahsil edilmesinde bazı yöntemlerden yararlanılır. Bunlardan biri de banka tarafından yapılacak ıskontonun ardından senedin bankaya verilmesidir. Bu sayede senet alacaklısı alacağının bir kısmını bankadan tahsil edebilmektedir. Borçlu olan taraf ise borcunu bankaya ödemekle mesul tutulacaktır. Senedin Bankaya Verilmesi ile ilgili olarak bilinmesi gerekenlerden biri de bankaya verilecek senetlerin vade tarihinde bankaya teslim edilmesi gerektiğidir. 

Dilerseniz icra ve iflas hukuku, dava takibi sayfalarına göz atabilirsiniz.

Yazar : Anıl Can Soysüren 

Yazıyı Paylaş

Bu yazıyı okuyanlar bunlarıda okudu

Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?