İstanbul, Türkiye

Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma

Vergi kaçakçılığı suçları arasında en sık rastlanan suç türlerinden biri olan Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma suçu Vergi Usul Kanunu tarafından cezası belirlenen suç türleri arasında yer alır. Vergi Usul Kanunu’na ters düşen ve bu yasaların ihlal edilmesine neden olan eylemlerin ortaya çıkması durumunda Ceza Muhakemesi Kanunlarının genel hükümlerine başvurmak gerekli olur. Vergi kaçakçılığı suçu olarak tanımlanan bu suça ilişkin bilinmesi gereken birçok konu vardır.

Sahte fatura düzenleme suçu şikâyete tabi suçlar arasında değildir ve resen soruşturulurken bu suçlar için bir şikâyet süresi bulunmaz. Fakat vergi kaçakçılığı suçunda zamanaşımı süresi olarak belirlenen zaman aralığı 8 yıldır. Suçun resen soruşturulması demek savcılığın kendiliğinden harekete geçmesi anlamına gelirken iddia makamı olarak adlandırılan savcılık makamı gerekli görürse bu uygulamayı yapar.

Vergi suçları söz konusu olduğunda merak edilenlerden biri de yargılama yapan mahkemenin hangisi olduğudur. Bu suçlar için görevli yargılama makamı Asliye Ceza Mahkemesi olmaktadır. Sahte belge düzenleme suçu olarak tanımlanan suçlarda maddi unsurlarla karşılaşılır. Bu unsurlar saklanması ya da ibraz edilmesi zorunlu olan belgelerin asıllarının yahut suretlerinin sahte olarak düzenlendiği durumlarda ortaya çıkar. Bu belgeler kısmen sahte olarak düzenlenebileceği gibi bu işlem tamamen de yapılabilir.

Ayrıca belgenin vergi kanunları gereğince tutulan bir evrak olması gerekirken bu evrak bir fatura olabilir. Sahte fatura hazırlandığında aslına ya da suretine bu işlem uygulanabilir. Suçun her iki türde de işlenmesi mahiyetinde bir değişiklik yaşanmasına yol açmaz. Bundan dolayı da aynı şekilde cezalandırılır.

Vergi kaçakçılığı suçları arasında yer alan sahte fatura düzenleme suçunu işleyen kişi yasal şekle uygun bir belge düzenleyerek bunu maddi olarak ortaya çıkarır. Bu durum suçun maddi unsurunu tanımlamak için kullanılır.

Naylon (Sahte) Fatura Nedir?

Vergi kanunlarınca saklanma ve ibraz edilme koşulu bulunan belgelerin vergisel işlemlerde kullanılmak üzere sahte olarak üretilmesine naylon fatura adı verilir. Naylon (Sahte) Fatura Nedir? merak edilirken sahte fatura meydana getirme suçunu vergi sorumlusu ya da yükümlüsü kişiler yapabilmektedir. Bunun yanı sıra bu sıfatları taşımayan kişiler de sahte fatura düzenleme suçuna iştirak edebilir.

Sahte belgelere konu olan durumlardan biri de kısmen sahte belge ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge arasında bir ayrımdan söz edilememesidir. Bu durumda da hukukta geçerli olan şüpheden sanık yararlanır ilkesi devreye girer ve sanığın daha az ceza alması sureti ile dava sonuçlanır.

Sahte fatura düzenleme suçunu ilgilendiren unsurlar vardır ve bu unsurlardan biri de suçun maddi unsurudur. Bu suça ait maddi unsur vergi kanunları gereği düzenlenen ve saklanması gereken belgelerin asıllarının veya suretlerinin tamamen ya da kısmen sahte olarak üretilmesidir. Bu tür belgeler hem saklanması hem de ibraz edilmesi zorunlu olan evraklardır.

Sahte Fatura Düzenleme Suçu

Sahte fatura düzenlendiğinde vergi kanunları gereği ibraz edilmesi ya da saklanması gereken belgelerin asılları veya suretlerinin bazı durumlarda tamamen bazen de kısmen sahte olarak üretildiği görülür. Bu davranış sahte fatura düzenleme suçu olarak adlandırılır.

Fatura olarak adlandırılan belgeler ticari satışlara yönelik olarak kullanılırlar. Alıcıya verilen bu evraklar ticari bir değer taşırlarken satıştaki malın vasıflarını, fiyatını ve buna benzer özelliklerini belirtirler. Bu belgeler hesap pusulası olarak da değerlendirilirler.

Sahte fatura düzenlendiğinde bu tür bir eylemi yapan kişi vergi kaçakçılığı suçu kapsamında değerlendirilir. Sahte fatura ile gerçeğe aykırı olan bilgiler beyan edilir.

Sahte Fatura Kullanma Suçu

Sahte fatura düzenlenmesi vergi kaçakçılığı suçları arasında değerlendirilirken vergi kaçakçılığı suçunu ortaya çıkaran birçok fiil bulunur. Bu fiiller arasında defterlerin tahribatı, kayıt ve belgelerde tahribat, kayıt ve belgelerin gizlenmesi, yanıltıcı belge düzenleme, belge ve kayıtlarda sahtecilik gibi birçok suç bulunur.

Sahte Fatura Kullanma Suçu da bu tür suçlar arasında yer alırken vergi kaçakçılığı suçu kapsamında değerlendirilmektedir.

Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Yaptırımı

Sahte fatura ya da naylon fatura olarak bilinen suçlarda faturaya konu olan durum gerçeği yansıtmıyor demektir. Bu tür bir suç işlenirken vergi ödememek, haksız kazanç sağlamak veya az vergi ödemek gayesi güdülür.

Sahte olarak basılan ya da sahte olarak düzenlenen belgeler naylon fatura olarak da bilinen sahte fatura kapsamında değerlendirilir. Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Yaptırımı da çeşitli biçimlerde olur.

Bu tür suçlarda belgenin aslında ya da suretinde yapılmış olması suçun aynı değerde ele alınmasını engellemez. Ayrıca suç kısmen veya tamamen işlenebilme özelliğine sahiptir. Bu tür suçlarda bilinmesi gereken bir diğer konu ise kısmen sahte belge ile muhteviyatı sebebiyle yanıltıcı belgenin karıştırılmaması gerektiğidir.

Sahte fatura kullanma suçuna istinaden yapılan soruşturmalarda sahte belge düzenleyen kişinin ilişkiye girdiği kişilerin de tespit edilmesi gerekli olur. Bir takvim yılında birden fazla işlenmiş olan sahte fatura düzenleme suçu tek bir suç olarak düşünülür. Bunun yanı sıra uygulamada zincirleme suç kapsamında değerlendirilerek sanığın cezasında artırıma gidilir.

Dilerseniz Ceza Hukuku sayfasına ve dolandırıcılık suçu ve cezası yazısına da göz atabilirsiniz.

Yazar : Anıl Can Soysüren 

Yazıyı Paylaş

Bu yazıyı okuyanlar bunlarıda okudu

Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?