İstanbul, Türkiye

Ödenmeyen Senetlerin Durumu

Borçlu ve alacaklı arasında ticari faaliyetler sebebi ile kullanılan senetler ödenmediği takdirde bazı süreçlerin takip edilmesi gerekmektedir. Mal ve hizmet alımları sırasında ödeme aracı olarak kullanılan senetlerin ödeme günü geldiğinde borçlu tarafından yatırılması gerekmektedir.

Borçlu tarafın vaktinde ödeme yapmaması durumunda senet tahsilatı çeşitli yollarla yapılabilmektedir. İcra takibi, banko yolu ile protesto ya da borçluya ihtar çekme yöntemleri bu metotlar arasında yer alır. Ödenmeyen Senetlerin Durumu merak edilenler arasında yer alırken senedin ödenmediği durumlarda bazı süreçler devreye girmektedir.

Öncelikle yapılması gereken işlem icra takibi talebi oluşturmak olurken bunun için icra dairesine başvurmak zorunludur. Takip başlatıldıktan sonra borçluya ödeme emri gönderilir ve takibin kesinleşmesi beklenir. İcra takibi kesinleştikten sonra ise haciz işlemleri başlatılmaktadır.

İcra takibinin ardından bir itiraz oluşmadığı takdirde bu işlemin kesinleşmesi mümkün olurken çeşitli yaptırımlar borçlu tarafa uygulanır. Bu cezalar arasında maaşının haczedilmesi, borçluya ait taşınmazların haczi gibi yaptırımlar yer almaktadır.

Borçlunun maaşına konulacak haciz maaşın ¼’ü nispetinde olmaktadır. Banka yoluyla tahsilat işlemlerinde alacaklı olan tarafın senedi bankaya ıskonto ettirmesi ve kalan miktarı alması söz konusudur. Daha sonra borçlu olan taraf banka ile muhatap olmak durumundadır. Bu işlemlerin yapılması için gerekli olan süre ise senedin vade tarihleri içerisindedir.

Ödenmeyen Senetlerin Tahsil Yolları Nelerdir?

Senet alacaklısı ödenmeyen senetler için çeşitli tahsil yollarını kullanabilmektedir. Ödenmeyen Senetlerin Tahsil Yolları Nelerdir? Merak edilenler arasında yer alırken bu yollar arasında yer alan seçenekler şunlardır:

  • İcra takibi yapmak
  • Banka yolu ile protesto çekmek
  • Borçluya ihtar çekmek

Bu yollardan herhangi biri tercih edilerek senet borçlusundan ödemesini gerçekleştirmesi talep edilebilmektedir. İcra takibi başlatmak isteyen alacaklının İcra Dairesi aracılığı ile borçluya ödeme emri göndermesi gerekmektedir. Bu emrin gönderilmesi sırasında 10 gün içerisinde ödemenin yapılması talep edilir.

Uygulanabilecek bir diğer yöntem ise banka yolu ile protesto göndermektir. Borçlu kişiye gönderilecek banka üzerinden protesto evrakı sebebiyle borçlunun banka tarafından puanı düşürülmekte ve bu durumda da ticari faaliyetlerini gerçekleştirmesi sırasında çeşitli aksamalarla karşılaşılmaktadır. Örneğin kredi ihtiyacı olduğunda reddedilme gibi süreçler bu tür durumlarda karşılaşılan aksamalar arasındadır.

Borçluya çekilecek ihtarname borcun ödenmesi için tanınan bir ek süredir. Bu süre zarfında ödemenin gerçekleşmemesi durumunda icra takibi ve haciz işlemlerini başlatabilmek için gerekli olan yasal süreç tamamlanmış olmaktadır.

Ödenmeyen Senetler İçin Hapis Cezası Uygulanır mı?

Senet adı verilen evraklar ticari faaliyetlerde kullanılan belgelerdir. Senetler borçlu kişilerin borcunu ödeyeceğine dair taahhüt olarak verdiği belgeler olurken mal ya da hizmet karşılığında kullanılırlar. Senetlerin ödenmemesi durumunda çeşitli yollarla tahsil edilebilmeleri mümkündür. Ödenmeyen Senetler İçin Hapis Cezası Uygulanır mı? sorusu konuyu merak edenlerin yanıtını merak ettiği bir sualdir. Ödenmeyen senetlerin durumu merak edilenler arasında yer alırken senedin ödenmemesi durumunda borçlu olan tarafa hapis cezası verilmemektedir. Bu tür durumlarda adli para cezası uygulaması da yapılmaz.

Senet Ödenmediği Takdirde Nasıl Bir Yol İzlenir?

Senet borçlusu alacaklıya karşı yükümlü olduğu borcunu kendisine tanınan süreler içerisinde ödemediği takdirde bazı uygulamalardan yararlanılabilir. Senet Ödenmediği Takdirde Nasıl Bir Yol İzlenir? Konusuna yönelik olarak bilinmesi gerekenler olmaktadır.

Senetler ödenmediği takdirde alacaklı olan tarafın bazı hakları bulunur. Bu haklar arasında icra takibi başlatmak, banka yoluyla protesto çekmek ya da ihtarname göndermek gibi seçenekler mevcuttur. İcra dairesine yapılacak başvurularda senetlerin aslının bu kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

İcra dairesine yapılacak başvuruların ardından borçlu tarafa bir ödeme emri gönderilerek borcunu 10 gün içerisinde ödemesi talep edilmektedir. Bu süre içerisinde gerçekleştirilen ödemeler için icra takibi işlemi yapılmazken kanuni süre içerisinde ödeme yapılmazsa bu durumda icra takibi yapılır.

Borçlu tarafın da bazı hakları olması nedeni ile bazı durumlarda kişilerin ödeme emrine itiraz edebilmeleri söz konusudur. Borçlu olan taraf kendisine ulaşan ödeme emrinin eline geçmesinin ardından 5 günlük süre içerisinde itiraz etme hakkını kullanabilmektedir.

Senet alacaklısı icra takibi yapmaya karar verdiği takdirde 3 yıllık yasal süre içerisinde bunu gerçekleştirmelidir. Aksi durumda işlem ilamsız icra takibine dönüşecektir. Senetler için geçerli olan bir diğer husus ise zamanaşımı süresidir. Senetlerin türüne göre bu sürelerde değişiklik olması söz konusudur. Bundan dolayı da her senet için farklı bir zamanaşımı süresi uygulanır.

Zamanaşımı süresi için banka veya resmî kurumlardan alınan senetler söz konusu olduğunda 10 yıl olmaktadır. Protesto olmuş senetlerde geçerli olan zamanaşımı süreleri 3 yıl olarak belirlenmiştir.

Dilerseniz idare hukuku ve vergi hukuku sayfalarına da göz atabilirsiniz.

Yazar : Anıl Can Soysüren 

Yazıyı Paylaş

Bu yazıyı okuyanlar bunlarıda okudu

Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?