İstanbul, Türkiye

Nitelikli Cinsel Saldırı veya Tecavüz Suçu

Bir kimsenin bedenine, kendi arzularını tatmin etmek için, şahsın müsaadesi olmadan dokunulması cinsel saldırı suçunu oluşturmaktadır. Bu suçun oluşması için mutlaka bir fiziksel temasın oluşması gerekmektedir.

Cinsel saldırı suçları arasında bulunan nitelikli cinsel saldırı veya tecavüz suçu ise bu kapsamda bulunan en ağır suçlar olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle de söz konusu eyleme çok daha ağır cezalar verilmektedir.

Cinsel Saldırı Suçları Nelerdir?

Faile rızası haricinde yapılan fiziksel temasın derecesi, cinsel saldırı suçunun türünü belirlemektedir.

Bu kapsamda, cinsel saldırı suçları şu şekilde ikiye ayrılmaktadır;

  • Basit cinsel saldırı suçları: Cinsel ilişki ile sonuçlanmayan cinsel saldırılar, basit cinsel saldırı suçu olarak değerlendirilmektedir. Bu suçlar genel anlamda sarkıntılık suçları olarak da bilinmektedir. Failin rızası olmadan gerçekleştirilen öpmek ve dokunmak gibi eylemler, bu kapsamın içine girmektedir.
  • Nitelikli cinsel saldırı suçları (tecavüz suçu): Bu kapsamda değerlendirilen eylemler, failin rızası olmadan vücuduna bir organın ya da cismin sokulmasıdır. Bu suçlar aynı zamanda ırza geçme suçları olarak da adlandırılmaktadır.

Cinsel taciz ile cinsel saldırı suçları genellikle birbiri ile karıştırılır. Cinsel taciz suçunda, faile temas edilmeden söz ve davranışlar gerçekleşmektedir. Cinsel saldırı suçunda ise eylemler fiziksel temasla oluşmaktadır, nitelikli cinsel saldırı veya tecavüz suçu ise cinsel saldırın en ağır şeklini oluşturmaktadır.

Nitelikli Cinsel Saldırı veya Tecavüz Suçunun Oluşma Halleri Nelerdir?

Nitelikli cinsel saldırı bir başka deyişle tecavüz suçu, failin vücuduna bir organ veya cismin sokulması olarak tanımlandığından, konunun anlaşılması için detaylandırılması gerekmektedir.

Kanuna göre burada failin vücuduna bir cismin veya organın sokulması oral, anal ya da vajinal yollardan gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kanunda penisin bu üç yoldan sokulması veya şişe, cop ve sopa gibi nesnelerin de vajinal ya da anal yoldan sokulması bu suçun gerekliliği olarak belirtilmiştir.

Kanunda nitelikli cinsel saldırı veya tecavüz suçu için, eylemi gerçekleştiren kişinin bu eylemi cinsel arzusunu tatmin etmek için yapmış olma şartı da bulunmamaktadır.

Kanunda belirtilen organ kelimesi ile sadece cinsel organ kastedilmemiştir. Burada suçun nitelikli olması için parmak ve benzeri organların sokulması da yeterli olmaktadır. Ayrıca sokulma olayının tamamen değil de kısmen yapılması da bu suçu oluşturmaktadır. Eylemin kadına ya da erkeğe karşı yapılması da suçun niteliğinde fark oluşturmaz.

Nitelikli Cinsel Saldırı veya Tecavüz Suçunun Cezası Nedir?

TCK, nitelikli cinsel saldırı suçunun cezasının alt sınırını 12 yıl hapis olarak belirlemiştir. Gerçekleştirilen eylem sonucunda fail ölmüş veya bitkisel hayata girmişse, fiili gerçekleştiren kişi veya kişilere ömür boyu müebbet hapis cezası da verilebilir. Kanunda ayrıca, söz konusu eylemin eşe karşı gerçekleştirilmesi halinde, soruşturmanın ve kovuşturmanın mağdurun şikâyeti ile yapılabileceğine hükmedilmektedir.

Nitelikli Cinsel Saldırı veya Tecavüz Suçunun Cezası Hangi Durumlarda Arttırılır?

TCK, nitelikli cinsel saldırı suçu için verilecek olan en az 12 yıl olan hapis cezasının, bazı durumlarda arttırılmasına da hükmetmektedir.

Bu durumlar ise kanunda şu şekilde belirtiliyor;

  • Fiil, kendisini fiilin gerçekleşmesinden koruyamayacak durumda (bedensel ve ruhsal açıdan) olan şahıslara karşı işlenmişse.
  • Fiil, kamu görevi ifa edilmesinin sağlamış olduğu nüfuzun kötüye kullanılması vasıtası ile işlenmişse.
  • Fiil, kan bağı olan (üçüncü derece dahil) kişiler karşı işlenmişse.
  • Fiil üvey ana, üvey baba ya da kardeş ile evlatlık veya evlat edinen tarafından gerçekleştirilmişse.
  • Fiil birden fazla kişi veya silah zoru ile gerçekleşmişse (burada silahın bulundurulması değil suçun işlenmesi maksadı ile kullanılmasına bakılmaktadır).
  • Fiil, toplu olarak yaşama zorunda olan bir ortamda işlenmişse.

Burada cezanın arttırılma ora

nı, yarı oranında olarak belirtilmektedir. Bu da ceza alt sınırının 18 yıl hapis olacağına işaret etmektedir.

Nitelikli Cinsel Saldırı veya Tecavüz Suçunda Zaman Aşımı ve Uzlaşma

TCK, nitelikli cinsel saldırı suçu için de şikâyet şartını zorunlu kılmamıştır. Savcılar, bu suçları şikâyet olmasa bile resen soruşturmak zorundadır. Bu suçlar için uzlaşma mekanizması da işletilemez. Ancak bu suç eşe karşı işlenmişse, eşin şikâyeti şartı bulunmaktadır.

Eş söz konusu eylemlerden dolayı şikayetini, olayın gerçekleşmesinden itibaren 6 ay içinde yapmak zorundadır. Eş şikâyetinden vazgeçerse, soruşturma da kovuşturma da durdurulur. Şikâyetinden vazgeçen eş, aynı eylem ile ilgili tekrar şikâyette bulunamaz. Bu suçlar için zamanaşımı süresi ise 15 yıl olarak belirlenmiştir.

Nitelikli Cinsel Saldırı veya Tecavüz Suçunda Hangi Mahkeme Görevlidir?

Basit cinsel saldırı suçlarına asliye hukuk mahkemeleri bakarken, nitelikli cinsel saldırı suçunu işleyen kişiler ağır ceza mahkemelerince yargılanmaktadır.

Dilerseniz kadın hakları ve çocuk hakları sayfalarına da göz atabilirsiniz.

Yazar : Anıl Can Soysüren 

Yazıyı Paylaş

Bu yazıyı okuyanlar bunlarıda okudu

Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?