İstanbul, Türkiye

Mirasta Zümre Sistemi 

Miras işlemleri söz konusu olduğunda merak edilen konular arasında yer alan sorulardan biri de mirasta zümre sistemi nedir? Şeklinde olmaktadır. Kan hısımları yasal mirasçılık hakkına sahip olmak istediklerinde Medeni Kanun’da yer alan derece sistemine göre hareket edilmektedir.

Mirasçılık biçimi söz konusu olduğunda iki çeşit haktan söz edilebilmektedir. Yasal mirasçı ve atanmış mirasçı olarak iki farklı mirasçılık çeşidi olması sebebi ile bu durumun tanımlanması gerekli olur. Miras bırakanın iradesi dışında ve vefat durumu gerçekleştiği takdirde kanundan kaynaklanan hakka bağlı olarak ortaya çıkan mirasçılık hakkına kanuni mirasçılık adı verilir.

Atanmış mirasçı olarak adlandırılan kişiler ise miras bırakan tarafından iradesi dahilinde kendisine miras bırakılan taraftır. Murisin vefat etmesi durumlarında ortaya çıkan mal paylaşımları sırasında sorun yaşandığında hukuki süreçlerden yararlanmak gerekli olabilmektedir.

Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mal paylaşımı yapılacağı zaman miras hukukunda derece sistemi olduğu için öncelikle birinci derecedeki mirasçılar ve onların olmaması durumunda ise ikinci ve üçüncü derecedekiler devreye girer.

Paylaşım bu usule göre uygulanmaktadır. Birinci derecede zümre mirasçılar, vefat edenin altsoyu olmaktadır. Altsoy olarak adlandırılan yakınlar ise miras bırakan kişinin çocukları, torunları ve bunlardan dünyaya gelenlerdir.

Vefat edenin çocuklarına zümre başı denir. Zümre başına has özelliklerden biri de eşit mirasçılık hakkına sahip olmalarıdır. Çocukların muristen önce vefat ettiği durumlarda miras payı kendi mirasçılarına geçmektedir.

Murisin vefatı durumunda yasal mirasçı olabilmek için zümre sistemi esas alınmaktadır. Zümre sistemi olarak adlandırılan uygulama derece sistemidir. Derece sisteminde 3 dereceli sistemden söz etmek mümkündür.

Miras zümre sistemi içerisinde yer almak için bu üç dereceden birinde yer almak gerekir. Bu sistemin oluşturulmasında hedeflenen temel amaç kanuni mirasçıları belirlemektir. Bundan dolayı da her derecede yer alan akrabalar farklıdır.

Mirasta Derece Sistemi

Miras hukukunu ilgilendiren konulardan biri olan miras zümre sisteminde mirasta derece sistemi uygulaması yapılır. Derece sistemine ait bazı özellikler bulunmaktadır ve bunlar şu şekildedir.

  • Mirasçı çocuk sahibi ise yani bir alt soya sahipse miras bırakanın anne ve baba gibi 2. derecede kanuni mirasçılık hakkı olanlar bu haktan yararlanamamaktadır.
  • Mirastan faydalanacak olan öncelikli zümrenin diğer zümredekilerin miras hakkını önlediği görülmektedir.
  • Altsoyların zümre başları ve kök başları olması durumunda ve hayattaysalar mirasçı olamazlar

Miras hukukunda derece sistemi olması nedeni ile mal paylaşımı yapılacağı zaman bu konu dikkate alınır. Bundan dolayı da mal paylaşımına birinci sıradan başlanmaktadır.

Mirasçılar arasında birinci derecede olan kişiler olmaması durumunda ikinci derecedekiler devreye girmektedir. Sonraki aşamada ise üçüncü derecedekiler sırada yer alacaktır.

Mirasta Zümre Başı 

Miras hukukunda zümre sistemi mal paylaşımı sırasında devreye giren bir uygulamadır. Zümre başı olarak da adlandırılan kişiler murisin çocuklarıdır. Çocuklar zümre başı olurken eşit haklara sahiptirler.

Miras hakkına sahip olabilecek ikinci derecede zümre ise miras bırakanın ana babasıdır. Anne ve baba mirasçılık haklarından yararlanabilmek için ilk derecede hiç mirasçı kalmaması gerekir. Ana ve baba ikinci derecede mirasçı olarak kabul edilmektedir ve eşit miras payına sahiptir.

Üçüncü derecede zümre olarak adlandırılacak kişiler ise vefat edenin büyükanne ve büyükbabası olur. Bu kişilerin mirasçı olabilmesi içinse ikinci ve üçüncü derecede mirasçı kalmaması gerekmektedir.

Miras hukuku zümre sistemi içerisinde yer alan uygulamaya göre miras bırakanın eşi hayatta ise sağ kalan eş tek başına mirasçı olmaktadır. Zümre başı murisin çocukları olurken birinci derece mirasçılar açısından zümre başı olarak da adlandırılırlar. Mirasta zümreler değerlendirilirken miras bırakanın anne ve babası ikinci derece mirasçıların zümre başıdır.

Zümre sistemi miras hukuku mal paylaşımı söz konusu olduğunda devreye girmektedir ve buna göre üçüncü derece mirasçılar açısından zümre başının kim olduğu merak edildiğinde büyükanne ve büyükbabadan söz etmek gerekecektir.

Vefat edenin eşi miras paylaşımı sırasında herhangi bir zümrenin mirasçısı olarak kabul edilmemektedir. Bundan dolayı da vefat edenin ardından hayatta kalan eşin hangi zümre mirasçı ise o zümreyle birlikte mirasçı olduğu görülmektedir.

Mal paylaşımı sırasında eş birinci derece mirasçılarla birlikte mirasçıysa ¼ oranında tereke miras payına sahip olacaktır. Vefat eden kişinin geride kalan eşi ile ilgili mirasçılık durumunda ikinci derece zümre ile mirasa ortak olduğunda ½ oranında pay alması mümkün olmaktadır.

Üçüncü zümre miras paylaşımında devreye girdiğinde ise eşin durumu terekenin ¾’ü şeklinde hesaplanmaktadır. Eşe ait bir diğer durumda ise birinci ve ikinci zümrenin mirasçıları olmadığı durumlarda ortaya çıkar. Bu tabloda üçüncü zümre dikkate alınır ve bu zümrenin de zümre başları ile çocukları hayatta olmadığı takdirde eş tek başına mirasçı olmaktadır.

Kanuni mirasçıların belirlenmesi için uygulanan yöntemlerden biri olan derece sistemi üç dereceden oluşurken her dereceye mensup olan kişiler ve mirasçılık hakları farklıdır. Bundan dolayı da konunun anlaşılmasında derecelendirme sistemi içerisinde yer alan akrabaların doğru öğrenilmesi gerekmektedir.

Yazar : Anıl Can Soysüren 

Yazıyı Paylaş

Bu yazıyı okuyanlar bunlarıda okudu

Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?