İstanbul, Türkiye

Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası

Hukuk kuralları toplumsal yaşamın düzenlenmesinde kullanılan kaidelerden oluşur. İnsanlar bir arada yaşarken çeşitli sebeplerle etkileşime geçerler. İnsani ilişkilerden doğan çeşitli eylemler nedeni ile kurallara gereksinim duyulurken bu kaideler sayesinde düzen sağlanır. Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası mirasçılar arasında oluşabilecek anlaşmazlıklara bağlı olarak ortaya çıkabilen bir durumdur.

Kanun koyucu tarafından oluşturulan bu kaideler hukuk kurallarını oluştururken yasal bir değere sahiptir. Hukuk kurallarının dışında davranış gerçekleştirildiğinde kişiler çeşitli yaptırımlarla karşılaşırlar. Kan bağını ilgilendiren konularda da hukuk disiplini devreye girer. Miras Hukuku kan bağı olan bireyler söz konusu olduğunda ortaya çıkan bir hukuk dalıdır. 

Hukuk kendine özgü bir dile sahip olan disiplinlerden biridir ve bilimsel bir alandır. Hukuk dili hukukçular tarafından anlaşılabilecek mahiyette ve kendine özgü bir yapıdadır. Bundan dolayı da çeşitli konularda hukukçulardan hukuki danışmanlık almak bir zorunluluktur.

Miras Hukuku

Miras Hukuku da karmaşık hukuk kaidelerinin yer aldığı bir alandır. Miras gerçek kişinin vefatına bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Kişinin vefatının ardından malların nasıl paylaştırılacağına ilişkin bilgilerin yer alacağı Miras Hukuku devreye girer. 

Vefat eden kişi yasal mirasçıların yanı sıra atanmış mirasçılara da sahip olabilir. Vefat edenin terekesi olarak adlandırılan durum vefat edenin mal varlığıdır. Miras davalarını ilgilendiren konular arasında yer alan atanmış mirasçılar miras bırakanın mirasçısı olmamasına rağmen miras bırakan tarafından mirasa dahil edilen kişilerdir.

Miras Hukuku ve Zümre Sistemi

Zümre sistemi Medeni Kanun’da yer alan bir uygulamadır ve bu sistem ile anlatılmak istenen vefat edenle kan bağı bulunanlar arasındaki derecelendirmedir. Bu sayede mal paylaşımı sırasında uyulacak kaideler belirlenmiş olur. Miras Hukuku ve Zümre Sistemi kişilerin ne olduğunu merak ettiği konular arasında yer alır.

Zümre sisteminde mirasçıların pay oranları kişilerin derecelerine göre bölüştürülür. Bir önceki zümre bir sonrakinin hakları belirlenirken devreye girer. Birinci derece mirasçılar vefat edenin alt soyudur. İkinci derece mirasçılar vefat edenin ana babasıdır. Üçüncü derece mirasçılar söz konusu olduğunda ise büyükanne ve büyükbabadan söz edilir.

Mirasçılıktan Çıkarma Nedir?

Vefat edenin tasarrufuna bağlı olarak kan bağı olan bir kişiyi mirasçılıktan çıkarma hakkı bulunabilmektedir. Mirasçılıktan çıkarmanın geçerli olabilmesi için miras bırakanın çıkarma nedenini belirtmiş olması gerekmektedir. Mirasçılıktan Çıkarma Nedir? merak edilirken mirastan çıkarılan kişinin vefat edenin belirttiği sebebi ispat etmesi gerekir.

Mirasçılıktan Çıkarma Davasında Hangi Mahkeme Görevlidir?

Bu tür davalar miras hukukunu ilgilendiren konulardır ve vefat eden dilediği takdirde mirasçılardan istediği kişiyi mirasından çıkarabilir. Kanunlar bu konuda miras bırakanın inisiyatif kullanmasına izin verirken miras bırakan bunun sebebini belirtmek zorundadır. Mirasçılıktan Çıkarma Davasında Hangi Mahkeme Görevlidir? miras hukuku ile ilgili olarak merak edilenler arasındadır.

Mirastan çıkarılan da dava açma hakkına sahip olurken bu durumda vefat edenin belirttiği mirastan çıkarma nedenini ispat etmekle yükümlü olan taraftır. Bu davalarda yetkili ve görevli olan mahkeme ise miras bırakının son ikametgahında yer alan Asliye Hukuk Mahkemesi olur.

Mirasçılıktan Çıkarma Davası İptali

Mirasçılıktan Çıkarma Davası İptali söz konusu olduğunda bilinmesi gereken bazı konular vardır. Bu tür bir dava için gerekli olan şartların sağlanması lüzumludur ve bu koşullardan bazıları aşağıdaki şekildedir: 

  • Mirasçılıktan çıkarılma davası için mirastan çıkarılan kişinin haksız nedenlerle çıkarılmış olması gerekir.
  • Mirastan çıkarılma nedeninin vefat edenin vasiyetnamesinde yer almaması gerekmektedir.

Bu tür bir dava mirastan çıkarılma nedeni ile fayda sağlayan kişilere karşı açılan bir davadır ve Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılır. Mahkeme vefat edenin son adresindeki Asliye Hukuk Mahkemesi olmalıdır.

Mirasçılıktan çıkarma davası zamanaşımı süresi davacının konuyu öğrendiğinden itibaren 1 yıl, iyi niyetli davalara karşı 10 yıl ve kötü niyetli davalara karşı da 20 yıldır. Dava açan taraf haklı olduğunu ispat etmekle yükümlüdür ve davayı kazanması durumunda da kararın iptal edilmesi mümkün olur.

Dava açan mirasçı dava sırasında her türlü delili ortaya koyabilmektedir. Mirasçılıktan çıkarılmanın yerinde bir karar olmadığı yönünde bir hüküm oluştuğu takdirde mirasçılıktan çıkarılmanın iptali yönünde karar çıkması mümkün olur.

Bu tür bir davayı açabilecek olan kişiler mirasçılıktan çıkarılan saklı pay sahipleridir. Mirasçılıktan çıkarma aciz sebebi ile olduysa bu durumda da mirasçılıktan çıkarılan kişilerin yasal mirasçıları dava açma hakkına sahip olur.

Mirasçılıktan çıkarma davasının iptaline ilişkin açılacak davalarda mirasçılıktan çıkarılan kişinin payından kimler yararlanıyorsa bu durumda onlar ispat yükümlülüğünde olur. Mirasçılıktan çıkarılan kişinin haklı sebeplerle mirastan çıkarıldığını ispatlama yükümlülüğü mirastan çıkarılanın payından yararlananlara verilir.

Mirasçılıktan Çıkarılmanın İptali Davası Dilekçe Örneği

Bu tür bir dava açılacağı zaman Asliye Hukuk Mahkemesi’ne bir dilekçe vermek gerekli olur. Mirasçılıktan Çıkarılmanın İptali Davası Dilekçe Örneği incelendiğinde yer alan bilgiler davacının adı ve soyadı ile T.C kimlik numarasıdır. Varsa vekili de dilekçede belirtilir. Davalının ad ve soyadı bilgileri, açıklama kısmı dilekçede değinilen konulardır.

Açıklama ve hukuki gerekçeler kısmından sonra hukuki deliller belirtilir. Ayrıca varsa tanıklar da dilekçeye eklenir. Son bölüm ise talep ve sonuç kısmıdır.

Dilerseniz mirasta zümre sistemi ve reddi miras nedir ? miras nasıl reddedilir ? yazılarına göz atabilirsiniz.

Yazar : Anıl Can Soysüren 

Yazıyı Paylaş

Bu yazıyı okuyanlar bunlarıda okudu

Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?