İstanbul, Türkiye

İhraç Edilen Memur Emekli Maaşı Alabilir mi?

Memurluk modern devletlerde güvenceli mesleklerden biri olarak bilinirken bazı dönemlerde bu durumda değişiklik olması mümkündür. Memurluğun güvence kapsamı sınırsız olmayan bir durumdur ve bazı hallerde bunun ihlal edildiği görülür. İhraç Edilen Memur Emekli Maaşı Alabilir mi? merak edilen bir konu olurken memurların sorumlulukları arasında yer alanlardan biri de anayasaya bağlı hareket etmeleridir.

Ayrıca memurlardan beklenen davranış yasalara da uymalarıdır. İdare tarafından ihraç edilen bir memur doğrudan yargı yoluna gidebilir ve hak arayabilir. Kamu görevlilerinin görevleri, yetki ve sorumlulukları kanunlarla belirlenmiş durumdadır. Memur olarak görev yapan bir kişinin vazifesine keyfi olarak son vermek mümkün olmazken hukuk kurallarına bakılarak hareket edilir.

Hukuk devletlerinde geçerli olan kurallar arasında yer alanlardan biri de idare makamı ve devlet organlarının kanun önünde eşitlik ilkesine bağlı olarak hareket etmek zorunda olmasıdır. İdarenin görevi ise tarafsız olarak her vatandaşa eşit yaklaşmaktır. Kanun önünde eşitlik ilkesi her tür konuda geçerli olan bir yaklaşımdır ve bu durum memurlar açısından da geçerlidir.

Memurların yetkileri bellidir ve görevlerinin ne olduğu da açık olarak tanımlanır. Amirlerinin emrinde hizmet veren memurlar kanunlara uymakla da yükümlüdürler. Amirlerin emirleri kanunlarla çeliştiği takdirde ise geçerli olan kanunlardır.

Ayrıca amirin emrinin kanunlarla çelişmediği durumlarda kanuna aykırılık söz konusu olsa dahi memur bunu yerine getirmekle yükümlü olan taraftır. Verilen emrin konusu bir suç teşkil etmediği sürece memur tarafından yerine getirilmesi sorumlu tutulmamaktadır.

Bunun yanı sıra konusu suç teşkil eden bir eylemin yapılması ya da amirin verdiği emrin suç teşkil etmesine bağlı olarak memurun bunu yerine getirmesi sorumluluktan kurtulmayı engelleyen bir durumdur.

Kanunlar açık bir şekilde belirtmektedir ki yasalara aykırı olarak bir eylem yapıldığında amir memur fark etmeksizin suç olarak kabul edilir. Memurun amirin verdiği emri yerine getirirken amirin emrinin suç teşkil ettiği durumlarda bir kastı bulunmaması durumunda ve bunu da ispat ettiğinde ceza indirimi alması söz konusu olur.

Kanunlar memurlar açısından statülerinin güvenceye alınmasına yardım ederken ayrıca herkesin kanun önünde eşitlik ilkesinden yararlanmasına da olanak tanır. Memur hem devlete karşı kanunlar tarafından güvenceye alınır hem de yönetilenlere karşı. Bu güvenceler sayesinde memurun herhangi bir dava karşısında suçu sabit olana dek yükümlülük altına girmediği görülmektedir.

Memurlar yargı organları karşısında herhangi bir suçla itham edildiklerinde açılacak davalar için özel hükümler uygulanmaktadır. Kovuşturma öncesi ilgili makamdan izin alınması öncelikle yapılması gereken olurken yargılama izni verilmemesine karşı da Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesi’ne müracaat etmek mümkün olmaktadır.

İdarenin geniş bir alanda memur üzerinde takdir yetkisi bulunurken nakil, disiplin cezası, yükselme ya da görevden uzaklaştırma gibi yetkileri vardır. Takdir yetkisini kullanacak olan idarenin riayet etmesi gerekenler arasında ise eşitlik ilkesi ve ölçülü olma ilk başta gelir.

Memurlar ihraç edilmeleri durumunda prim eksiklerini çalışarak tamamlama şansına sahip olabilirken 25 yıl boyunca çalışan bir kamu emeklisi Emekli Sandığı’ndan maaş alabilmektedir. Bunun yanı sıra emekli ikramiyesi alması söz konusu olmamaktadır. İhraç Edilen Memur Emekli Maaşı Alabilir mi? merak edilen bir konudur ve memurlar hizmet birleştirmek sureti ile de olsa emekli ikramiyesi alma hakkını elde edememektedirler.

İdari Mahkemeler bu konuda görevli mahkemedir. İhraç edilen memurun emekli ikramiyesi alabilmesi için başvuru yapması gereklidir. Müracaat yapılacak yer ise Sosyal Güvenlik Kurumu olmaktadır. Bunun yanı sıra emekli maaşı almaya hak kazanan memur bu ödemesini alabilmektedir. Memurların emekli ikramiyesi ya da maaş konusunda sorun yaşamaları durumunda dava açmaları gerekirken haklılıklarını ispat ettikleri takdirde ödeme almaları mümkün olur.

Memuriyetten İhraç Olanların Durumu

Memurluktan atılma ya da ihraç memurun görevi sırasında devlet memurluğu şartlarından herhangi birini taşımadığının fark edilmesi durumunda gerçekleşen bir uygulamadır. Bu karar verilirken birçok nedene bağlı olarak hareket edilebilmektedir. Memuriyetten İhraç Olanların Durumu merak edilirken memurluktan ihraç işlemleri çeşitli biçimlerde gerçekleştirilebilen bir durumdur ve Anayasa’ya aykırı tedbirler bazı durumlarda alınmak zorunda kalınabilir. Bunlar arasında KHK olarak adlandırılan uygulamalar olabilirken memurun alacağı bir ceza sebebi ile de görevden ihraç edilmesi söz konusu olabilmektedir.

İhraç işlemleri idari işlemler yoluyla, KHK ile ya da OHAL sonrası gerçekleşebilmektedir. İhraç işlemi söz konusu olduğunda ise karşı başvuru yapma hakkı memurlara tanınmış haklardan biridir. Kural olarak idare hatalı bir karar verdiği yönünde karar aldığında ihraç işleminin geri alınması mümkün olabilmektedir.

Bunun için başvuru yapılması gereken merci idare mahkemeleri olurken hukuki danışmanlık almak hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından oldukça önemlidir. Memurluktan ihraç cezalarının verilmesine neden olan suçlardan bazıları ise şunlardır:

 • Siyasi partiye üye olmak
 • Olağanüstü durumların yaşandığı dönemlerde amirlerin emrine uymamak
 • Yüz kızartıcı hareketlerde bulunmak
 • Gizli bilgi açıklamak
 • Yurt dışında devletin itibarını zedeleyecek eylemler yapmak
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Kaçakçılık
 • Hırsızlık
 • Dolandırıcılık
 • Rüşvet
 • Yolsuzluk
 • Zimmet

Dilerseniz İş Hukuku ve İdare Hukuku sayfalarına da göz atabilirsiniz.

Yazar : Anıl Can Soysüren 

Yazıyı Paylaş

Bu yazıyı okuyanlar bunlarıda okudu

Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?