İstanbul, Türkiye

Hayata Kast Nedeni ile Boşanma Davası

Toplumun çekirdeğini oluşturan aile yapısı, çeşitli nedenlerden dolayı sarsılmakta ve çoğu zaman boşanma ile sonuçlanmaktadır. Boşanma davaları, genellikle aile bütünlüğünün bozulması veya şiddetli geçimsizlik nedeni ile açılsa da özel nedenlerle de açılabilmektedir. Özel nedenlerle açılan boşanma davaları arasında, hayata kast nedeni ile boşanma davası da gelmektedir. 

Bu kapsamda açılan davalar ispat edildiği takdirde, davalar kısa sürede sonuçlanmakta, maddi ve manevi tazminat da talep edilebilmektedir. Bu kapsamda açılan davaların kazanılması durumunda, boşanma sonrasındaki manevi ve maddi haklar üzerinde de olumlu etkiler yaratmaktadır. 

Eylem ile ilgili aynı zamanda ceza davası da açılacağından, boşanan eşin boşanma sonrası haklardan daha fazlasını elde etme imkânı doğmaktadır. Bu nedenle de, söz konusu davaların açılması ve yürütülmesi için, profesyonel bir hukuki desteğin önemi oldukça fazla olmaktadır.

Hayata Kast Nedeni ile Boşanma Davası Nedir?

Hayata kast, birinin bir başka kişiye öldürme amacı ile yaptığı eylemlere denmektedir. Evlilik esnasında söz konusu eylemin eşe karşı yapılmasından dolayı açılan davaya ise hayata kast nedeni ile boşanma davası denmektedir. 

Burada eşe karşı yapılan eylemin, mutlaka öldürmek kastı ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir, aksi halde eylem bu davanın konusu olamamaktadır. Hayata kast, medeni kanunda mutlak boşanma nedenleri arasında sayılmaktadır. 

Hâkim, boşanma davasında hayata kast edildiğine kanaat getirirse, boşanma için başka bir sebep aramaya gerek duymamaktadır. Söz konusu davanın hayata kast olarak açılabilmesi için, diğer eşin intihara zorlanması da yeterlidir. Hayata kast öldürme amacı ile yapılan fakat ölümle sonuçlanmamış fiillerin tümünü kapsamaktadır. Hayata kast eylemi aynı zamanda ceza hukukunun da konusu olmaktadır.

Hayata Kast Olarak Değerlendirilebilecek Eylemler Nelerdir?

Bir eylemin hayata kast sayılması için, bazı hususların gerçekleşmesi gerekmektedir. Boşanma sebebi olarak sayılan hayata kastın, kanunda açık gerekçeleri belirtilmemiş olsa da en yaygın karşılaşılan durumlar şu şekilde sıralanmaktadır;

  • Eşin diğer eşi öldürmeye teşebbüs etmesi,
  • Ölüm durumunda bulunan eşin bu durumuna müdahale etmemek,
  • Eşinin intihar etmesi için teşvikte bulunmak ve intihar etmesine yardım etmek,
  • Başkalarını kullanarak eşinin öldürülmesine azmettirmek.

Eşinin hayatına kast eden kişi, bu eylemi esnasında diğer eş tarafından engellenir veya eylem savuşturulursa da hayata kast nedeni ile boşanma davası açılabilmektedir. Örnek olarak; silahın boş olduğunu bilmeden eşine doğrultup ateş eden kişi de hayata kast suçunu işlemiş olmaktadır. Yaralı eşini bir sağlık kuruluşuna götürmeyen eş de bu suçu işlemiş olmaktadır. Ayrıca hayata kast eylemine başlayıp bu eylemden vazgeçilmesi de boşanma sebebi sayılmaktadır.

Hayata Kast Nedeni ile Boşanma İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Hayata kast nedeni ile boşanma davasının açılabilmesi için, kanunda bazı şartların oluşması gereklilik olarak belirtilmiştir. Bu şartlardan ilki, hayata kast fiilinin kasıtlı olarak yapılmasıdır. 

Kanun burada söz konusu eylemin mutlaka öldürme kastı ile yapılmış olmasını şart koşmaktadır. Bu eylem yanlışlıkla ya da dikkatsizlik sonucu oluşmuşsa, hayata kast olarak kabul edilmez. Eşin, diğer eşi dövmesi ya da itip kalkması bu davanın söz konusu olmamaktadır. Eşin, diğer eşi ölümle tehdit etmesi ise boşanma nedeni olarak görülmekte fakat hayata kast kapsamında değerlendirilmemektedir.

İkinci şart ise hayata kast fiilinin diğer eşe karşı yapılmasıdır. Eşin anne ve babası ya da akrabalarına karşı bu eylemin yapılması, söz konusu davaya konu edilmemektedir. Üçüncü şart ise hayata kast eylemini gerçekleştiren eşin kusurlu olmasıdır. Örnek olarak akıl hastalığı bulunan bir eşin bu eylemde yeterliliği olmadığı için, kusur da aranmamaktadır. Kısacası bu eylemi yapan kişinin, eylemi yapabilecek yeterliliğinin olması gereklidir.

Hayata Kast Nedeni ile Boşanma Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

Hayata kast nedeni ile boşanma davalarına bakmakla aile mahkemeleri görevlendirilmiştir. Bu davalar özellikle aile evi olarak kullanılan evin bulunduğu yerdeki aile mahkemesinde açılmalıdır. Mahkeme hâkimleri, davanın sonuçlanması için hayata kast fiilinden açılan ceza mahkemesinin sonucunu beklerler. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemeleri bu görevi yerine getirmektedir.

Hayata Kast Nedeni ile Boşanma Davasında Zamanaşımı Süresi Nedir?

Hayata kast nedeni ile boşanma davaları, eşin bu olayı öğrenmesinden itibaren en geç altı ay içinde açması gerekmektedir. Hayata kast eylemi gerçekleştikten sonra ise en geç beş yıl içinde davanın açılması gereklidir. Aksi halde dava açılamamaktadır.

Hayata Kast Nedeni ile Boşanma Davasını Düşüren Nedenler Nelerdir?

Hayata kast nedeni ile boşanma davalarının düşürücü sebepleri arasında ilk olarak, davanın kanunda belirtilen süre içinde açılmaması gelmektedir. Hak düşürücü ikinci neden ise hayata kast eylemine maruz kalan eşin diğer eşi affetmesidir. Söz konusu eş, diğer eşi affederek beraber yaşamaya devam ediyorsa, dava düşmektedir. Affeden eş, daha sonra aynı konudan tekrar dava açamamaktadır.

Hayata Kast Eyleminin Boşanma Davasına Etkisi Nedir?

Hayata kast nedeni ile açılan boşanma davalarında, boşanma ile ilgili kusur, mağdur olan eş üzerinden hâkim tarafından düşürülebilmektedir. Böylece özellikle tazminat miktarları belirlenirken, mağdur eşin alacağı miktar da otomatik olarak yükselmektedir. 

Bu durum mal paylaşımı konusunda da önem arz etmektedir. Ayrıca hayatına kast edilen eşin, bu eylemi yapan eşini boşandıktan sonra mirasından mahrum etme hakkı da bulunmaktadır. Hayata kast eyleminde mağdur olan eşe darp uygulanmışsa, bu darp ile ilgili mutlaka sağlık kuruluşundan rapor da almak gereklidir. Bu rapor, ceza davasında da delil olarak kullanılmaktadır. 

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır ? yazımıza da göz atabilirsiniz. 

Yazar : Anıl Can Soysüren 

Yazıyı Paylaş

Bu yazıyı okuyanlar bunlarıda okudu

Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?