İstanbul, Türkiye

Hangi Mallar Haczedilebilir?

Alacaklı ve borçlu arasında meydana gelen ticaret ilişkisine istinaden borçlu borcunu ödemediğinde alacaklı icra dairesi vasıtası ile alacağını tahsil etmek üzere işlem başlatabilir. Bu durumda icra dairesi borçluya tebligat gönderir ve alacağın tahsilini talep eder. Yasal süre içerisinde borç ödenmediğinde ve tebligata borçlunun itiraz etmemesi durumunda icra takibi kesinleşir. Borçlunun mallarının haczedilme işlemi bu aşamaların geçilmesinden sonra mümkün olur. Hangi Mallar Haczedilebilir? Sorusu ise merak edilenler arasında ilk sırada yer alır.

Malların haczedilmesinin ardından bu mallar satışa çıkarılır. Satıştan elde edilecek para ile de paralar paylaştırılır. Borçluya ait menkul ve gayrimenkuller borç miktarını karşılayacak oranda haczedileceğinden dolayı hangi mallara haciz geleceğinin bilinmesi gerekir.

Borçlunun haczedilecek malları malvarlığının tamamını kapsamaz. Öncelikle bilinmesi gerekenlerden biri; borçlunun yaşamını sürdürmesi için gerekli olan temel ihtiyaçları karşılayan mallar haczedilememektedir.

Haczedilebilecek mallar arasında beyaz eşya birden fazla olması durumunda bunlardan biri olurken SGK emekli aylıkları da haczedilememektedir. İşsizlik maaşı ya da bireysel emeklilik sisteminde yer alan birikimler de hacze konu olmayan durumlardır.

Bunun yanı sıra borçluya ait yiyecekler, yakacaklar, borçlunun geçimini temin ettiği hayvan ve yemler haczedilemez. Borçlunun elbiseleri, doğum ve ölüm yardımı ödenekleri, YÖK tarafından verilen krediler haciz işlemine dahil olmazlar.

Evcil hayvanlar, telefon numarası, BDDK malları, SGK kurumuna ait mallar, ilama bağlı nafaka alacağı, teminat mektubu da haczedilemeyen mallar arasındadır.

Borçlu kişinin borcunu ödememesi durumunda adına kayıtlı olan aracına, tapuda adına kayıtlı olan gayrimenkullerine üçüncü şahıslardaki alacaklara haciz işlemi uygulanabilmektedir.

Emekli Maaşına Haciz Gelir mi?

Haciz işlemi borçlunun alacaklıya borcunu ödemediği durumlarda gerçekleşebilecek ve icra takibi yoluyla sağlanan bir durumdur. Alacaklının alacağını alması için uygulanan haciz işlemlerinde bazı malların haczedilmesi mümkün olurken bazı mallara haciz işlemi uygulanmaz. Emekli Maaşına Haciz Gelir Mi? Sorusu da bu sebeple merak edilir.

Emekli maaşına haciz gelmesi için yasal izin gereklidir. SGK’nın alacaklı olduğu durumlarda ise maaşa haciz konabilmektedir. Emekli maaşına haciz uygulanacağı zaman bu maaşın ¼’lük kısmına uygulanabilmektedir. Bunun yanı sıra sosyal güvenlik hukuku kapsamında emekli maaşına haciz uygulaması kanunen yasaktır. Kişinin borcunu ödemek istediği durumlarda rızası alınarak maaşın ¼’ünün kesilmesi mümkündür.

Hangi Eşyalara Haciz Gelir?

Haciz işlemi alacaklının borçludan alacağını tahsil edebilmesi için yapılan bir işlemdir ve bu durumda çeşitli malların haczedilmesi söz konusudur. Hangi Eşyalara Haciz Gelir? suali ise yanıtı aranan konular arasında yer alır.

Haciz memuru borçlu için lüzumlu olmayan malları haczedebilmektedir. Evde olan beyaz eşyalardan ihtiyaç dışında olan ikinci bir ürün varsa bunlar haczedilebilir. Bunun dışında para, ziynet eşyası, antika eşya, değerli taşlar haczedilebilen mallar arasındadır.

Evde kullanılan ve yaşamı sürdürmek için gerekli olan mallar haczedilemezken bu ürünlerden birden fazla olması durumunda haciz işlemi ihtiyaç dışındakiler üzerinde uygulanır.

Hangi Eşyalar Haczedilemez?

Haciz işlemi yapılacağı zaman birçok konu merak edilirken bunlardan biri de Hangi Eşyalar Haczedilemez? Şeklinde olmaktadır. İnsan onuruna zarar verecek şekilde evdeki eşyalar haczedilememektedir. Bunun yanı sıra evde kullanılan ürünlerden birden fazla olması durumunda bunların fazla olanları haczedilir.

Haczedilemeyen mallar ise evde lüzumlu olan eşyalardır. Bunlardan buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, ütü, koltuk takımı, bulaşık makinesi ya da halı haczedilemeyen ürünler arasındadır.

Haczedilen Eşyalara Ne Olur?

Haciz memuru eve geldiğinde kapıyı açmak bir zorunluluktur aksi durumda kapı çilingirle açılır. İtiraz oluşması durumunda ise polis zoru ile bunu gerçekleştirmek mümkündür. Bundan dolayı haciz işlemi yapılacağı zaman borçlunun itiraz etmesi sonuç vermemektedir. Haczedilen Eşyalara Ne Olur? Borçlu tarafın merak edebileceği sorular arasında yer alırken bu eşyalar alacaklı talep ettiği takdirde borçlunun yediemin olarak kabul edilmesi ile kendisine rehin olarak bırakılabilir. Borçlu borcunu ödeyeceği yasal süreye kadar mallar üzerinde emanetçi olur.

Bunun dışında resmi yediemin depolarına götürülebilen mallar borcun süresinde ödenmemesi durumunda satışa sunulur.

Haczedilen Eşyalar Geri Alınabilir mi?

Merak edilen sorulardan biri de Haczedilen Eşyalar Geri Alınabilir Mi? Olurken borçlu kişinin evine gelen haciz memuru eşyaları yediemin deposuna kaldırdığında borçluya borcunu ödemesi için yasal bir süre tanınır.

Bu süre içerisinde borç ödenmediği takdirde satışa çıkarılan eşyalardan elde edilecek para ile alacaklı alacağını alır. Borçlu süresi içerisinde borcunu ödediği takdirde ise eşyalarını geri alabilmektedir. Bunun için yediemin deposunun da ücreti ödenmek zorundadır.

Borcun ödenmemesi durumunda alacaklı tarafından borçlunun menkul ve gayrimenkulleri üzerine adli ve idari yoldan el konulması haciz işlemi olarak adlandırılırken ödeme emri içerisinde borçlu borcunu öderse haciz işlemi uygulanmaz.

Tebligat geldikten sonra ve borçlu tebligata itiraz ederse yasal süreyi beklemek gerekirken itiraz haksız bulunduğunda alacaklı mal beyanı yapılmasını beklemeden haciz işlemi talep edebilmektedir. Alacaklı İcra Müdürlüğü’ne haciz talebi ile başvurduğunda işlemler yürürlüğe girer.

Haczedilen malların yediemin deposuna götürülmesinin ardından yasal sürecin işlemesi ile haczedilen mallar satışa çıkarılır ve bu sayede alacaklı borçludan alacağı kadar olan kısmı tahsil eder. Yediemin deposunun ücreti de borçlunun satılan mallarından karşılanır. Bu konuda İcra ve İflas Kanunu esas alınırken bazı malların da haczedilmesi mümkün olmaz.

Mallara haciz konduğunda başka bir alacaklı daha varsa bu kişi de tekrar haciz koyabilirken satılan mallar alacaklılara pay edilir ve masraflar düşüldükten sonra artan miktar borçluya iade edilir. Borçlunun mallarını geri alabilmesinin koşulu ise kendisine tanınan yasal süre içerisinde borcunu ödemesi. Bu durumda da masrafları da ödemek koşulu ile mallar geri alınabilir.

Banka Borcundan Dolayı Eve Haciz Gelir mi?

Bankaya olan kredi borçları sebebi ile haciz işleminin uygulanıp uygulanmayacağı merak edilen konular arasında yer alır. Banka Borcundan Dolayı Eve Haciz Gelir Mi? Suali de bundan dolayı araştırılmaktadır.

Kredi borçları ödenmediğinde kişi üzerine kayıtlı olan taşınır ya da taşınmaz mallara haciz gelebilmektedir. Kredi ödemesini yapmayan kişilerin banka hesaplarına el konabilmektedir. Kişiye ait olan aracı varsa bu malı üzerinde de haciz uygulanabilir.

Mal Varlığı Olmayana Haciz Gelir mi?

Üzerinde herhangi bir mal bulunmayan kişiye haciz uygulaması yapılamamaktadır. Mal Varlığı Olmayana Haciz Gelir Mi? Merak edilirken borçlu takip talebinden iki yıl öncesine kadar olan sürede üzerindeki malları alacaklısını zarar sokmak maksadıyla mallarının mevcudunu eksiltirse bu durumda alacaklı da alacağını alamadığını ispat ederse borçlu 6 ay-3 yıl aralığında hapis cezasına çarptırılabilir. Ayrıca 1000 güne kadar idari para cezası alması da mümkündür.

Hesaba Haciz Gelirse Ne Yapmalı?

Ödeme emrinin gerçekleştiği durumlarda borç ödendikten sonra haciz kaldırılabilmektedir. Bundan dolayı da hesaba haciz geldiğinde banka bloke koyar ve hesaptan para çekmek mümkün olmaz. Haciz miktarının ödenmesi ile de haczin kaldırılması mümkündür ve hesap açılabilir. 

Haciz işlemi banka hesabında bulunan paraya uygulanır paraya bloke konur ama borç kadarı haczedilebilir. Haciz masrafları eklenerek borç miktarı kadar olan kısım kesilir. Banka hesabında yer alan tüm paraya bloke uygulamak yasal değildir ve sadece borç kadar olan kısma bloke uygulanması gerekir.

Dilerseniz ödenmeyen senetlerin durumu yazımıza ve vergi hukuku sayfasına göz atabilirsiniz.

Yazar : Anıl Can Soysüren 

Yazıyı Paylaş

Bu yazıyı okuyanlar bunlarıda okudu

Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?