İstanbul, Türkiye

Evime Haciz Geldi Ne Yapmalıyım?

Eve haciz geldiğinde evde hacze kabil mal olup olmadığına bakılacaktır. Eve gelen icra memuru alacaklının talebine bağlı olarak haciz işlemini gerçekleştirme yetkisine sahip olan kişidir. Eve icra memuru geldiğinde kapı açılmasa dahi memurun çilingirle açma yetkisi vardır. Merak edilen konulardan biri Evime Haciz Geldi Ne Yapmalıyım? Sorusunun yanıtıdır. Haciz memurunun kapı açılmazsa çilingirle kapıyı açtırmasının ardından memur haciz işlemini gerçekleştirme yetkisini kullanır.

Kapı çilingirle açıldıktan sonra ev sahibi hacze itiraz etme hakkına sahip değildir. İtiraz etmek istediğinde icra mahkemesine gidilmesi ve hacze itiraz dilekçesi verilmesi gerekir. Bu işlemler için hukuki danışmanlık almak hak kaybı yaşamamak açısından önemlidir ve kişilerin bir avukatla temsil edilmesi gerekir.

Haciz işlemi ve eşyaların muhafaza altına alınması iki farklı işlem olarak adlandırılır. Alacaklı tarafın borcun ödeneceği yönünde bir kanaati olması durumunda eşyaları yeddiemin olarak evde bırakması mümkün olur. Yeddiemin emanetçi anlamına gelir ve borç belirlenen zaman aralığında ödendiğinde haciz işlemi kalkar.

Kişilerin yeddiemin olarak kabul edilmediği durumlarda evde bulunan ve hacze tabi olan eşyalar alınarak resmi olarak görev yapan yeddiemin depolarına teslim edilir. Bu durumda borç belirlenen tarihte ödenmezse satışa çıkarılan mallar vasıtası ile alacaklı alacağını tahsil eder.

Haciz Nedir?

Alacaklı ve borçlu arasında ortaya çıkan ticari bir ilişkiye bağlı olarak alacaklının alacağını alamadığı durumlarda icra takibi yoluna başvurması ile haciz işlemi gerçekleşir. Haciz işlemi için bazı koşulların bir araya gelmesi gerekirken haciz işleminde yalnızca borçlu kişi muhatap alınır. Haciz nedir? Merak edilen bir konudur ve bu konuya yönelik olarak çeşitli araştırmalar yapıldığı görülür.

Borçlu kişinin nakdi malvarlığı, maaşı ya da hisseleri alınabilmektedir. Üzerine kayıtlı olan araçları veya üçüncü kişilerdeki alacakları da hacze konu olabilir. Alacaklı ile bir borç ilişkisinin oluşması haciz işleminin uygulanabilmesi için gerekli olan bir koşuldur ve alacaklının icra dairesine alacağını tahsil edebilmek için başvuru yapması gerekir.

Haciz, borçlu olanın borcuna mukabil menkul ya da gayrimenkulüne veya 3. Kişilerde bulunan hak ve alacaklarına icra takibi uygulanmasıdır. Haciz işlemini başlatma yetkisi alacaklıda olurken yerine vekil tayin etmesi durumunda bu da mümkündür. Vekil tayin edilecek kişinin vekaletnamesinin olması ise bir zorunluluktur.

Eve İcradan Kâğıt Gelmesi Ne Anlama Gelir?

Alacaklı olan kişi borçludan alacağını tahsil edemediğinde çeşitli yollara başvurabilmektedir. Bunlardan biri ise haciz yöntemidir. Haciz işleminden önce alacaklı kişi icra dairesine başvuruda bulunarak takip talebi gerçekleştirmesi gerekir.

İcra dairesin yapılan başvurunun ardından borçlu olan tarafa bir tebligat gönderilir ve ödeme emri kendisine iletilir. Takip süreci başladıktan sonra emrin kesinleşmesi beklenmektedir. Emrin kesinleşmesi için borçlunun tebligata itiraz etmemesi gerekir. Takip emrinin kesinleşmesi ile haciz işlemi başlatılır. Eve İcradan Kâğıt Gelmesi Ne Anlama Gelir? Merak edilirken bu belge icra takibinin yapılacağına dair bir evraktır ve borçlu olan tarafa karara itiraz hakkı tanır. Borçlu taraf 7 günlük yasal süre içerisinde bu karara itiraz etmezse haciz işlemi başlatılır.

Ödeme Emri Nedir?

Borçlu olan tarafa alacaklı kişinin icra dairesi vasıtası ile gönderdiği tebligat ödeme emri olarak adlandırılır. Bu belge ile alacaklı olan kişi borcun belirlenen tarihte ödenmesini talep ederken borçlu olanın bu emre 7 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır. İtirazın gerçekleşmediği durumlarda alacaklı, borç da ödenmediyse icra takibi başlatabilmektedir. Ödeme emri nedir? Sorusu haciz işlemi ile ilgili merak edilenler arasında yer alır.

Ödeme emri ilamsız takip ve kambiyo senetlerine yönelik takip işlemi gerçekleşeceği zaman alacaklı kişinin isteği ile ve icra müdürlüğü aracılığı ile borçluya gönderilen resmi bir belgedir.

İcra Emri Nedir?

İcra emri ödenmemiş bir borç olduğuna dair icra dairesi tarafından gönderilen bir tebligattır. Takip yollarının işleyişinde ödeme emri ve icra emri gönderilmektedir. Bu iki yöntem arasındaki fark ise takip yolunun ilamsız takip veya ilamlı takip olmasıdır. İcra emri nedir? Merak edilir ve ödeme emri ile arasındaki fark öğrenilmek istenir.

İcra emri ilamlı takipte gönderilen bir belgedir. Bu evrak icra müdürlüğü tarafından borçlu olan tarafa alacaklı tarafın başvurusu sonucunda gönderilmektedir.

Eve Haciz Geldiğinde Ne Yapılır, Yasal Haklar Nelerdir?

Borçlu kişiye alacaklı kişinin alacağını tahsil etmek üzere icra dairesi vasıtası ile tebligat göndermesinin ardından bir itiraz gerçekleşmemesi durumunda başlatılan takip işlemi icra takibi olarak adlandırılırken haciz işlemi de bu takibin bir devamı niteliğindedir. Eve Haciz Geldiğinde Ne Yapılır Yasal Haklar Nelerdir? Kişilerin yanıtını merak edeceği konular arasında yer alırken haciz işlemi borçlu kişinin evindeki mallar üzerinde uygulanır.

Evde yer alan eşyaların bedelleri belirlendikten sonra kaydedilir ve alacaklının onaylaması durumunda borç sahibine yeddiemin olarak bırakılabilir. Borçlu olan tarafın borcunu ödemeyeceği düşünülen durumlarda ise resmi yeddiemin depolarına haczedilen eşyalar götürülür.

Borç belirlenen süre zarfında ödenmediğinde ise satışa çıkarılan mallar ile alacaklı alacağını tahsil eder. İcra memuru borçlunun beyan ve taleplerini yazmakla yükümlü olan taraf olurken borçlu olan kişinin haciz memuruna itiraz hakkı bulunmaz.

Borçlu kişinin yasal olarak yapabileceği ise icra mahkemesine gitmektir ve hacze itiraz dilekçesi ile başvuru yapılır. Bu işlemlerde profesyonel yardım almak gerekirken bir avukattan hukuki danışmanlık alınmalıdır.

Hacze Karşı İtiraz Var mıdır?

Borçlu olan tarafın alacaklı tarafından başlatılan haciz işlemine itiraz etme hakkı bulunur fakat bu hak ödeme emri alındığında devreye girer. Borçluya tebliğ edilen ödeme emrine teslim edildiği andan itibaren 7 gün içerisinde dilekçe vermek sureti ile itiraz edilebilir. Hacze Karşı İtiraz Var Mıdır? Sorusu için verilecek yanıtlardan biri ödeme emri tebliğ edildiğinde itiraz hakkı olmaktadır şeklindedir.

Ödeme emrine bir itiraz yapılmadığı takdirde alacaklı taraf icra takibini başlatmak isterse bu hakkını kullanabilir ve haciz işlemi gerçekleştirileceği zaman borçlu olan taraf buna itiraz etmek isterse menfi tespit davası açılması gerekir. Bu dava kesinleşmiş icra takibi karşısında açılan bir dava türüdür.

Borçlu olan kişi icra dairesine bir ödeme gerçekleştirdiyse menfi tespit davası açma hakkı bulunmamaktadır. Bu durumda açılabilecek dava istirdat davasıdır. Bu dava borçlunun borçlu olmadığını düşündüğü durumlarda açılır ve icra dairesine ödenen paranın geri alınmasına yöneliktir. Bundan dolayı borçlu olmadığını düşünen tarafın bunu ispat etmesi yükümlülüğü vardır.

Mal Beyanında Bulunmazsam Ne Olur?

Alacaklı olan taraf alacağını tahsil edebilmek için icra dairesi vasıtası ile borçluya bir ödeme emri gönderir. Borçlu kişi kendisine tanınan 7 günlük yasal süre içerisinde bu tebligata itiraz etmezse takip kesinleşir. Bu durumda tebligatta yer alan bilgi gündeme gelir. Tebligatta borçluya 7 günlük süre içerisinde mal beyanında bulunması tebliğ edilir.

Mal beyanı; borçludan talep edilen ve borçlunun borcuna yetecek malvarlığına ilişkin bilgilerin yer aldığı belgedir.

Mal Beyanında Bulunmazsam Ne Olur? Merak edilirken sorulardan biridir. Borçlu tarafın mal beyanında bulunmaması durumunda hapis cezası alacağı kendisine tebligatta bildirilir. Bundan dolayı borçlu olan kişi 7 gün içerisinde mal beyanında bulunmak zorundadır.

Dilerseniz sözleşmeler ve borçlar hukuku sayfasını ve senedin icraya verilmesi yazınıza göz atabilirsiniz.

Yazar : Anıl Can Soysüren 

 

Yazıyı Paylaş

Bu yazıyı okuyanlar bunlarıda okudu

Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?