İstanbul, Türkiye

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım Tescili Nedir?

 

Endüstriyel tasarım tescili, tasarımdan meydana gelen hakların Sınai Mülkiyet Kanunu’nun tasarımı korunması, tescilsiz tasarımın korunma kapsamı, tasarımların koruma süreci, tasarım tescil ücretleri, tasarım haklarına tecavüz gibi konuları kapsamaktadır. Bu bağlamda bahsedilen konular ile ilgili detaylar aşağıdaki gibidir. 

 

Endüstriyel Tasarım Nedir?

 

Endüstriyel tasarım, Sınai Mülkiyet Kanunu 55. maddesine göre ürünlerin tümü ya da bir parçasının veya üzerindeki bir çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme gibi yüzey dokuları gibi özelliklerin bulunduğu görünümü olarak ifade edilir. Tasarımın tanımın bulunan ürün genel olarak bilgisayar programlarının dışında endüstriyel yol ile ya da elle üretilen herhangi bir cismin ya da bu ürünü meydana getiren parçaları ambalaj gibi nesneleri ve tipografik karakterleri ifade eder. Ürünün tanıtımında bulunan birleşik ürün ise sökme ve takma yolu ile değiştirilen ya da yenilenebilen parçaları açıklamaktadır. 

 

Endüstriyel Tasarımın Korunma Şartları

 

Endüstriyel bir tasarımın Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre korunabilmesi için ayırt edici ve yeni niteliğine sahip olması gerekir. Bir endüstriyel tasarımın aynısı; tescilli tasarım için müracaat edilmeden önce, tescilsiz tasarım için de tasarımın halka sunum tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde halka sunulmamış olması durumun da yeni endüstriyel tasarım olarak kabul edilir. Bir endüstriyel tasarımın korunabilmesi adına ayırt edici ve yenilik şartlarını taşıyor olması büyük bir öneme sahiptir. Ayırt edici niteliği bulunan tasarımcının tasarımı geliştirebilmesinde sahip olduğu seçenekler özgürlüğün derecesini büyük oranda etkilemektedir. 

 

Endüstriyel Tasarım Tescili Başvurusu Nedir? Nasıl Gerçekleştirilir?

 

Endüstriyel tasarım tescili, tasarımların Türk Patent ve Marka Kurumu bazında tutulan tasarım siciline verilen isimdir. Tescil edilen tasarım genel olarak Sınai Mülkiyet Kanunu’nda bulunan tescilli tasarımın koruma haklarını kapsar. Tasarım tescili için önce kurum başvurusu yapılır. Başvuruya göre tasarım ile yönetmelik ve kanuna göre çeşitli belgelerin teslimi gerçekleştirilir ve başvuru işlemi sonlandırılır. 

 

Endüstriyel Tasarım Koruma Kapsamı ve Süresi

 

Tasarım sahipleri kendi tasarımlarına göre büyük bir ayırt edici özelliğe sahip olmakta olup tasarımlara karşı ise kanunda meydana gelen hakların korunabilmesi sağlanmaktadır. Koruma kapsamında endüstriyel tasarımların değerlendirilmesinde tasarımcının tasarımları geliştirme de özgürlük derece önemsenmektedir. 

Tasarımda meydana gelen haklar münhasıran tasarımın sahibine ait olan üçüncü kişiler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda bulunan şartları taşıması durumunda kanunla öngörülmüş olan korumaya göre bir gereklilik oluşmamaktadır. Bu kapsamda tasarım kapsamında yer olduğu sürece tasarımlar her iki kanun korumasından da faydalanabilecektir. Başvuru sonrasında tasarım ile aynı ya da benzer tasarımların tescilinin gerçekleşmesi durumunu engellemek için geniş kapsamlı olarak hak sahipliği meydana gelmekte olup etkili koruma meydana gelmektedir. Tasarımın tesciline bağlı olarak koruma süreleri en az 5 yıl olup 5’er yıl süre ile 25 yıla kadar uzatılabilir.

Yazıyı Paylaş

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudu

Vergi Hukuku Nedir? Vergi Hukuku Neleri Kapsar?
10 Haziran 2021

Vergi, bir devletin vatandaşlarının tümünün önemli sorumlulukları arasında ilk sırayı almaktadır. Vatandaşlar gerek direkt gerekse dolaylı olarak mutlaka vergi verirler. Özellikle de ticaretle uğraşanlar için vergi daha da önem arz etmekte, mevzuatın tam olarak bilinmemesinden dolayı birçok mağduriyet yaşanmaktadır. Vergi Hukuku Nedir? Vatandaşlar ile devlet arasındaki vergi yükümlülükleri ile vergi ilişkilerini belirleyen hukuk dalına ise vergi hukuku adı verilmektedir. Devlet vergi hukukuna dayanarak çıkardığı yasalar...

Devamını Oku
Vesayet Davası Nedir? Süresi Ne Kadardır?
10 Haziran 2021

Fiili ehliyeti olmayanları korumak maksadı ile yürürlüğe konulan vesayet, medeni hukukun en önemli kurumlarından biridir. Konu ile ilgili yeterli bilgi sahibi olunmamasından dolayı, birçok kişi önemli mağduriyetler yaşıyor. Vesayet sayesinde hem ergin ve çocukların hakları korunurken, hem de hayatları güvence altına alınabiliyor. Vesayet Nedir? Herhangi bir velayet altına alınmamış olan küçük yaştaki çocuklar ve özel duruma sahip olan ergin şahısların, maddi ve kişisel menfaatlerinin korunması...

Devamını Oku
Örgüt Kurma, Yönetme ve Örgüt Üyeliği Suçu Nedir?
10 Haziran 2021

TCK’da bazı suçların cezaları, örgüt faaliyetleri içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine göre değişiklik arz etmektedir. Bu suçların bir suç örgütü tarafından işlenmesi durumunda, ayrı ayrı cezalar verilmektedir. TCK’da bu suçlar, beş ana başlıkta değerlendirilmektedir. Bu başlıklar şu şekilde sıralanmaktadır; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu (TCK m.220): Bu suçun oluşması için, suçun en az üç kişilik ve hiyerarşik bir yapıya sahip örgüt tarafından işlenmesi gerekir. Örgüt yöneticiliği...

Devamını Oku
Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?