İstanbul, Türkiye

Eda Davası Nedir ?

Mahkemeler tarafından, davalının bir şey yapma ya da vermeye zorlandığı dava türüne eda davası adı verilir. Medeni usul hukuku kapsamında yer alan eda davalarına, edim davaları adı da verilmektedir. Arapça’ da yerine getirme anlamına gelen eda kelimesi de davanın açılma nedenini karşılamaktadır. Bu davalarda, davacı mahkeme yolu ile davalıdan bir şey yapmasını ya da vermesini talep edebilmektedir.

Davacının eda davası açabilmesi için, şu üç husustan birini talep etmesi gerekir;

  • Davalıdan bir şeyi vermesini talep etmek.
  • Davalıdan bir şeyi yapmasını talep etmek.
  • Davalıdan bir şeyi yapmamasını talep etmek.

Davacıların açacağı davalarda, mahkemeye sunduğu dilekçelerde mutlaka bu üç husustan birinin talep edildiğini belirtmesi gereklidir. Eda davaları, mahkemelerde görülen dava türleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu davalarda davacının mutlaka bir hukuki yararının bulunması gerekir.

Eda Davası ve Tespit Davası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Eda ve tespit davaları birbirinden tamamen farklı iki dava çeşididir. Tespit davasında, davacının iddia ettiği hususların var olup olmadığı tespit edilir. Tespit davasında, davalının herhangi bir şeyi yapması ya da yapmaması istenmez. Davacı da bu nedenle mahkemeden herhangi bir hüküm içeren kararın çıkmasını bekleyemez.

Davacının hukuki bir menfaatinin bulunması durumunda tespit davası açılabilir. Eda davasında ise, davalının bir şeyi yapması, vermesi ya da yapmaması gerekir. Bunun için de öncelikle iddianın varlığının tespit edilmesi gerekir. Bu da ancak tespit davası sonucu olabilir. Kısaca, eda davasının açılabilmesi için öncelikle tespit davasının açılması gerekir.

Eda Davası Konuları Nelerdir?

Eda davaları, kişisel ve aynı hakları içeren hemen hemen her konuda açılabilmektedir. Ev sahiplerini kiracılarını çıkarmak, verilen borcun geri alınması ya da sözleşmeye aykırı davranılması ile taşınır davaları, eda dava konularına örnek olarak verilebilir.

Eda Davası Nasıl Açılır?

Eda davası, mahkemeye verilecek bir dilekçe ile açılır.

Eda dava dilekçesinde genel olarak şu hususlar bulunmalıdır;

  • Davacının adı, soyadı ve kimlik ile adres bilgileri,
  • Davalının adı, soyadı ve kimlik ile adres bilgileri,
  • Davanın konusu,
  • Davanın nedenleri,
  • Dava ile ilgili kanıtlar,
  • Bildirim yapıldığı tarihi,
  • Talep edilen hususlar.

Davacı dilekçesinde mutlaka, davacıdan yapmasını, vermesini ya da yapmamasını talep ettiği hususları bildirmek zorundadır. Davacı alacağının tamamını değil de bir kısmını talep ederse, bu durumda talep edilen kısım için kısmi eda davası da açılabilir. Burada, alacağın bölünebilir olma şartı bulunmaktadır. Davacının kısmi eda davasını açmasının genellikle nedeni ise, mahkemenin seyrini gördükten sonra tüm alacakları için mahkeme harcı ödemektir. Davacı talep ettiği miktarın olumlu sonuçlanacağına kanaat ettikten sonra, harcın geri kalanını tamamlayarak, alacağının tümünü talep edebilir.

Eda Davası Hangi Mahkemelerde Görülür?

Eda davaları, asliye hukuk mahkemelerinde görülür. Davalının ya da davacının ikamet ettiği yerde bulunan asliye hukuk mahkemesine, dilekçe verilip bu davalar açılabilir.

Dilerseniz ceza hukuku ve hukuki danışmanlık sayfalarımıza da göz atabilirsiniz.

Yazar : Anıl Can Soysüren 

Yazıyı Paylaş

Bu yazıyı okuyanlar bunlarıda okudu

Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?