İstanbul, Türkiye

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı

Göç alan ülkeler arasında üst sıralara yerleşen ülkemiz, Türkiye’de yaşamaya karar veren kişiler ile ilgili işlemleri vatandaşlık hukuku kapsamında yapmaktadır. Ülkemizde yaşayan yabancılar, bu hukuk çerçevesinde bazı haklara da sahip olabilmektedir.

Özellikle vatandaşlık işlemlerinin sorunsuz sonuçlanabilmesi için, hukuki bir desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda yapılan, yabancılar ve vatandaşlık avukatı İstanbul aramalarında, bu konudaki kanun ve mevzuatları iyi bilen ve bu konularda tecrübesi olan kişiler seçilmelidir.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Nedir?

Türkiye’de ikamet eden yabancılara ait kişisel ve maddi haklarını düzenleyen hukuk dalına yabancılar hukuku denmektedir. 

Yabancılar hukukunun kaynaklarından bazıları, şu şekilde sıralanabilir;

 • Pasaport kanunu
 • İskân kanunu
 • Yabancıların çalışma izinleri hakkında kanun
 • Harçlar kanunu
 • Doğrudan yabancı yatırımlar kanunu
 • Türk vatandaşlığı kanunu

Yabancılar ve vatandaşlık hukuku kapsamında yabancıların edinebileceği haklardan bazıları şunlardır;

 • Seyahat ve ikamet hakkı
 • Sözleşme yapma hakkı
 • Basın özgürlüğü
 • Dernek kurma ve üye olma özgürlüğü
 • Kişi dokunulmazlığı
 • Yabancıların Türkiye’de çalışması
 • Çalışma izni
 • Sağlık hizmetlerinden yararlanma
 • Türk soylu yabancıların çalışma izin ve hakları
 • Yabancı sermayeli şirket kurma şirketlere ortak olabilme hakkı
 • Yabancıların sosyal güvenlik hakları
 • Eğitim hakkı
 • Gayrimenkul edinme hakkı
 • Miras hakkı

Yabancılar ve vatandaşlık hukuku aynı zamanda, yurt dışı vatandaşlık başvurusu konusundaki düzenlemeleri de içermektedir.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukukunun Kapsamı

Yabancılar ve vatandaşlık hukukunun kapsamına; yabancıların çalışma izni, ikamet ve seyahat hakları, evlilik ve boşanma işlemleri, nüfus kayıt işlemleri, vatandaşlık başvuru işlemleri ile T.C vatandaşından çocuk sahibi olmakla ilgili konular girmektedir. 

Yabancılar ve vatandaşlık hukukunun kapsamına giren diğer konular ise şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Yabancı çocukların evlat edilmesi
 • Yabancı mahkeme kararlarının tanınması
 • Yabancılardan, evlilik dışında doğmuş olan çocukların hakları
 • Yeni doğum işlemleri
 • Çalışma ve oturum izni
 • Konsolosluk işlemleri ve yurtdışı vatandaşlık başvurusu
 • Yabancılar için yabancı vatandaşlık işlemleri

Bu konulardaki mevzuatlar tam olarak bilinmediği için, internette yabancılar ve vatandaşlık avukatı İstanbul başlıklı aramalara sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu konularda deneyimli olan avukatlar, işlemlerin takibi ve gerekli evrakların hazırlanmasında önemli rol oynamaktadırlar.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Nedir?

6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanunu; yabancı kişilerin Türkiye’ye giriş ve çıkışları ile Türkiye’de kalmaları ile ilgili konuları düzenlemektedir. Kanun ayrıca, ülkemizden koruma talebi olan kişilerin, talepleri ile ilgili yapılacak işlemleri düzenlemektedir.

Pasaport Kanunu Nedir?

Pasaport kanunu, Türkiye’ye giriş ve çıkışların kimler tarafından ve nasıl olacağını düzenleyen kanundur. Pasaport kanunu ile kimlerin hangi sınıf pasaportları alabileceği, pasaport müracaatlarının nasıl yapılacağı ve pasaport için gerekli belgeler gibi konuları da düzenlenmektedir.

Yabancılar ile İlgili Hukuki Süreç Nasıl İşler?

Yabancılar ile ilgili hukuki süreç, gerekli makamlara başvuru yapılması ve evrakların teslim edilmesi ile başlar, bakanlığın onayı ve nüfus kayıtlarına vatandaşlığın işlenmesi ile son bulur. Bu süreç esnasında bazen gerekli hususların ispatı veya reddi için davalar da açılabilmektedir.

Oturum ve Çalışma İzni Nedir? Nasıl Alınır?

Vizenin sağladığı doksan günlük ülkede bulunma süresi sonunda, yabancı bir ülkede kalınmaya devam edilecekse, oturum izni almak gerekmektedir. 

Altı çeşit oturum izni bulunmaktadır ve bunlar şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Kısa dönem oturum izni
 • Aile oturum izni
 • Öğrenci oturum izni
 • Uzun dönem oturum izni
 • İnsani oturum izni
 • İnsan ticareti mağduru oturum izni

Yabancı vatandaşların oturum izni için, ikamet etmeye karar verdikleri yerin göç idaresi başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir. Göç idaresi başkanlığına müracaat edilirken istenilen belgelerin de teslim edilmesi gerekmektedir. 

Bu belgeler oturma izni türüne göre şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Turistik amaçlı oturma izni: Pasaport fotokopisi, ikamet izin başvuru formu, dört adet biometrik fotoğraf, yerleşim yeri belgesi, özel sağlık sigortası, kiracılar için noter tasdikli kira sözleşmesi, misafir olanlar için noterden alınacak misafir taahhütnamesi.
 • Tapu sahibi için yabancı oturma izni: Pasaport fotokopisi, ikamet izin başvuru formu, dört adet biometrik fotoğraf, özel sağlık sigortası, tapu fotokopisi ve tapu müdürlüğünden mülkiyet yazısı.
 • Aile ikamet izni: Pasaport fotokopisi, ikamet izin başvuru formu, dört adet biometrik fotoğraf, SGK’dan alınması gereken provizyon belgesi, Türk vatandaşı eşin kimlik fotokopisi, ayrıca gelir belgesi, adli sicil kaydı ve vukuatlı nüfus kaydı, evlilik cüzdanı fotokopisi.
 • Öğrenci oturma izni: Pasaport fotokopisi, ikamet izin başvuru formu, dört adet biometrik fotoğraf, öğrenci durum belgesi, özel sağlık sigortası, geçim belgesi ve adres belgesi.

Yabancı uyrukluların, ülkemizde çalışabilmeleri için çalışma izni almaları gerekmektedir. Çalışma izni olmadan çalışanlar tespit edildiği anda, sınır dışı uygulamasına maruz kalmaktadır.

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni almak için ilk başvuracakları yer, kendi ülkelerindeki Türkiye konsolosluklarıdır. 

Çalışma izni ile ilgili hususlar şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Türkiye konsolosluklarına çalışma izni için yapılan başvurular, konsolosluk tarafından bakanlığa iletilmektedir. Bakanlığın incelemesinden sonra olumlu veya olumsuz cevap verilmektedir.
 • Yabancılar, bakanlığın belirlediği süre kadar, Türkiye’de çalışabilirler.
 • Türkiye’de oturum izni almış olanlar, çalışma izni için bulundukları yerden de başvuru yapabilirler
 • Yabancı uyruklu kişiler, çalışma izinleri dolmadan altmış gün önce, çalışma izni uzatma başvurusu yapabilirler
 • Usulüne uygun zaman ve şekilde yapılan çalışma izni uzatma başvuruları, bakanlık tarafından başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde cevaplanmaktadır.

İşverenler ise yabancılar hukuku kapsamında yabancı işçi çalıştırmak için, izin belgesi almak ve çalışanların bilgilerini bildirmek zorundadır.

Vatandaşlık Nasıl Alınır?

Yabancıların Türkiye’de vatandaşlık almaları ile ilgili hususlar, vatandaşlık hukuku kapsamında düzenlenmiştir. Bu kapsamda vatandaşlık alma yolları arasında doğal olanı doğum ve evlilikten oluşmaktadır. 

Türk vatandaşlığı kazanmak için gereken şartlardan bazıları şunlardır;

 • Kesintisiz olmak şartı ile en az beş yıl Türkiye’de ikamet ediyor olmak.
 • T.C. vatandaşı ile en az üç yıldır evli bulunmak.
 • Kendisi ve aileleri için turkuaz kart başvurusu yapıp, başvuruları onaylanmış olanlar.
 • Türk baba ve yabancı anne veya Türk anne ve yabancı babadan olan çocuklar.

Bunların dışında vatandaşlık alma yolları arasında belirli sayılarda istihdam yaratmak ve belirlenen tutarlarda Türk bankasında para bulundurmak gibi maddi hususlar da bulunmaktadır.

Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yabancı uyruklu kişiler yabancı vatandaşlık başvurularını, Türkiye içinde bulundukları illerin valilerine, yurt dışında ise konsolosluklara yapabilmektedirler. Başvuruların bizzat yapılması gerekmektedir, posta ile yapılan başvurular ise kabul edilmemektedir. Başvuru esnasında, başvurunun türüne göre (doğum veya maddi unsurlardan dolayı gibi) gerekli olan evrakların da teslim edilmesi gerekmektedir.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı Ne Yapar?

Yabancılar ve vatandaşlık hukuku avukatı, bu kapsamdaki kanun ve mevzuatlar çerçevesinde hizmet vermektedir. 

Bu kapsamda yapacağı faaliyetler şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Doğumla Türk vatandaşlığının kazanılması konusunda hukuki destek sağlamak
 • Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşlığının kazanılması konusunda hukuki destek sağlamak
 • Sonradan Türk vatandaşlığının kazanılması konusunda hukuki destek sağlamak
 • Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması konusunda hukuki destek sağlamak
 • K.K.T.C. vatandaşlarının Türk vatandaşlığını kazanması konusunda hukuki destek sağlamak
 • Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması konusunda hukuki destek sağlamak
 • İstisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılması konusunda hukuki destek sağlamak
 • Göçmen olarak Türk vatandaşlığının kazanılması konusunda hukuki destek sağlamak
 • İkamet şartı aranmaksızın yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması konusunda hukuki destek sağlamak
 • İkamet şartına bağlı olarak yeniden Türk vatandaşlığına kazanılması konusunda hukuki destek sağlamak
 • Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına kazanılması konusunda hukuki destek sağlamak
 • Yabancıların Türkiye’de çalışabilmeleri için çalışma izinlerinin alınmasında yardımcı olmak
 • Yabancı kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım ve satım işlemlerine yardımcı olmak
 • Yabancılara oturma izin başvurularını yapmalarında yardımcı olmak

Bunların yanında yabancı sporcu, bilim adamı ve sanatçılar ile yatırımcıların, süresiz oturum hakkı alabilmeleri için gerekli olan, turkuaz kart başvurusu için işlemleri başlatmak da hizmetleri arasındadır. ,

 

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukukunun yanı sıra Sağlık Hukuku ve Aile Hukuku kategorilerine göz atabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudu

Vergi İncelemesi Nedir?
20 Ocak 2022

Vergi usul kanununda düzenlenmiş olan vergi incelemesi, bu kanun çerçevesinde yapılan vergi denetim türüdür. Vergi usul kanununa göre, vergi incelemesinin üç temel maksadı vardır. Bunlar şu şekilde sıralanmıştır; Mükellefler tarafından ödenmesi gereken vergilerin, doğruluklarının araştırılması. Mükellefler tarafından ödenmesi gereken vergilerin tespit edilmesi. Vergi kaçak ve kayıplarının tespit edilerek ortadan kaldırmak. Türkiye’de beyan esasına dayanan vergi türlerini daha çok olması nedeni ile vergilendirmeler de bu esaslara...

Devamını Oku
Müşteki Sanık Nedir? Sanık Hakları Nelerdir?
20 Ocak 2022

Müşteki sanık, oluşan herhangi bir suçtan dolayı mahkemeye çıkarılan kişinin kendisinin de şikâyet oluşturma talebinde olması durumudur. Müşteki sanık sıfatına sahip olabilmesi için hakkında dava açılan kişinin, mağdur durumda olduğunu gösterebilmek adına bu durumu geçerli sebeplerle kanıtlaması gerekir.   Örneğin, mevcutta olan davanın bir yaralama davası olduğunu düşünelim. Davacı kişi sanık tarafından darp edildiğini söyleyip sanık hakkında suç duyurusunda bulunabilir. Mahkeme heyeti tarafından yargılanan sanık,...

Devamını Oku
Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi
20 Ocak 2022

Birçok şirket veya firma, ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile gerekli olan malları satın almayıp, kiralama yoluna gidiyorlar. Söz konusu kiralama işlemlerini ise, finansal kiralama sözleşmesi vasıtası ile gerçekleştiriyorlar. Finansal kiralama ile ilgili çıkarılan kanunlar, söz konusu işlemler için gerekli olan usul ve esasları belirterek, hem kiralayanın hem de kiraya verenin haklarının korunmasını sağlıyor. Finansal Kiralama Sözleşmesi Nedir? Bir aracın (yatırım malı maksadı ile kullanılan) belirli bir...

Devamını Oku
Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?