İstanbul, Türkiye

Tüketici Hukuku Avukatı

Tüketici hukuku, herhangi bir alım satım, sigorta hukuku veya sözleşme hukuku işlemlerinde tüketicinin haklarının korunduğu en önemli hukuk dalıdır. Tüketiciler bu hukuk sayesinde haklarının farkına varmakta ve haklarını sonuna kadar savunabilmektedir.

Tüketici Hukuku Nedir?

Tüketici hukuku, tüketici hakları konusunda düzenlemeler yapan bir hukuk dalıdır. Tüketici hukukunun düzenlemeleri arasında, tüketicinin haklarının ihlal edildiği veya eksik verildiği tüm konular ve bu durumlarda uygulanacak usuller bulunmaktadır.

Tüketici Hukukunun Kapsamı Nedir?

Tüketici hukukunun kapsamı, genel olarak tüketici hakları ile ilgili tüm konulardır.

Tüketici hukukunun kapsamı, tüketiciyi koruma kanununda şu şekilde belirtilmiştir;

 • Tüketicinin sağlık ve güvenliğini korumak
 • Ekonomik çıkarlarını korumak
 • Zararlarını tazmin etmek
 • Çevresel tehlikelerden korumak
 • Tüketicinin bilinçlenmesini ve aydınlanmasını sağlamak

Tüketici hukuku, tüketicinin satın aldığı ürün ve hizmetlerle ilgili oluşacak tüm uyuşmazlıkların çözüm yollarını da kapsamaktadır. Bu kapsamda; tüketiciye ve satıcıya düşen görevler, alım satım sözleşmeleri, taksitli satış ve tüketici kredileri gibi birçok konu, tüketici hukukunun kapsamına girmektedir.

Tüketici Mahkemesi Nedir?

Tüketici hakem heyetleri, her yıl belirlenen bir parasal sınırın altındaki uyuşmazlıkları çözmekle görevlidir. Bu sınırın üstündeki durumlarda ise tüketici mahkemesi devreye girmektedir.

Söz konusu uyuşmazlıklardan dolayı açılacak tüketici davaları, tüketicin yerleşim yerindeki tüketici mahkemesine açılabilmektedir. Tüketiciler, bu davaları açmak için harç ödemezler ve davayı kaybetseler dahi vekalet ücreti ile bilirkişi ücretinden muaf tutulurlar.

Tüketici Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Tüketicinin korunması hakkındaki kanun, tüketici mahkemesi görev alanına giren davaları belirtmiştir.

Bu davalar şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Tüketici hakem heyetlerinin görev kapsamlarına giren uyuşmazlıklar
 • Tüketici hakem heyetlerinin kararlarına yapılan itiraz davaları
 • Kanunun 73 ve 74’üncü maddelerinde belirtilen tüketici davaları

Bunların yanı sıra, tüketici haklarının ihlal edildiği tüm konular, tüketici hakları mahkemesi kapsamına girmektedir.

Tüketicilerin özellikle tüketici hakem heyetinin vermiş olduğu kararlarla ilgili açacakları davalarda, hukuki destek almaları faydalı olmaktadır. Bu nedenle, tüketici avukatı İstanbul başlıklı aramalarda seçilecek avukatların, tüketici hukuku konusunda tecrübeli olması gerekmektedir.

Tüketici Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

Tüketici mahkemesinin görevleri; tüketicinin haklarının ihlal edildiği konuların ve tüketici hakem heyetlerinin parasal sınır olarak üstünde olan uyuşmazlıkların çözülmesidir. Mahkemenin görev alanına ayrıca; eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet ve bankacılık ile alım satım sözleşmeleri de girmektedir. Tüketici mahkemelerinde görülen çoğu tüketici hukuku davası, delillerin toplanması ve ispatı gibi konuları gerektirdiğinden, hukuki destek alınmasını gerektirebilmektedir.

Tüketici Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Nasıldır?

Tüketici mahkemesine açılan birçok tüketici hukuku davası hakkında, konu iyi bilinmediğinden dolayı görevsizlik kararı ile karşılaşılmaktadır. Tüketici mahkemesi, konunun kendi görev alanına girmediğini tespit ettiğinde, görevsizlik kararı vererek mahkemeyi sonuçlandırır. Tüketici mahkemesi, dava dosyasını ilgili mahkemeye göndermez, bu nedenle de davacı iki hafta içinde mahkemeden dava dosyasını ilgili mahkemeye göndermesi için başvurmalıdır.

Tüketici Mahkemesinde Dava Açma Süresi Nedir?

Tüketiciler öncelikle tüketici hakem heyetine başvuru yapmalıdır. Hakem heyetinin kararına karşı ise 15 gün içinde itiraz için tüketici mahkemesine dava açabilmektedirler.

Tüketici Davaları Nelerdir?

Tüketici mahkemelerinin baktığı tüketici davaları oldukça fazla başlıkta gerçekleşmektedir. 

Bu davalardan bazıları şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Ayıplı hizmet ya da ayıplı mal gibi konulardan kaynaklanan davalar
 • Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
 • Paket tur ve tatil sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
 • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
 • Kredi ve kredi kartlarından kaynaklanan davalar
 • Tapu ile ilgili davalar
 • Promosyon başlıklı davalar

Tüketici mahkemeleri bu davalara bakmadan önce, arabuluculuk müessesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle hukuki destek almak için yapılan tüketici avukatı İstanbul aramalarında, bu konunun da göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır.

Tüketici Hakem Heyeti Görevleri Nelerdir?

Tüketicinin korunması hakkındaki kanun gereğince, il ve bazı ilçe merkezlerinde en az bir adet tüketici hakem heyeti oluşturma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu heyetin başkanlığını ilin ticaret müdürü yürütmektedir. İlçedeki heyeti kaymakam ya da görevlendirilecek bu konuda uzman bir memur yürütmektedir.

Heyetin diğer üyeleri ise şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Belediye başkanlığınca görevlendirilen bir üye
 • Baro mensupları arasından görevlendirilen bir üye
 • Ticaret ve sanayi odasından görevlendirilen bir üye (satıcının tacir olması durumunda)
 • Tüketici örgütleri tarafından görevlendirilen bir üye

Konunun uzmanı olan dört üye ve bir başkandan oluşan tüketici hakem heyeti, beş kişiden oluşmaktadır. Söz konusu üyeler sağlanamazsa, bu üyelerin yerine devlet memurları da görevlendirilebilmektedir. Tüketici hakem heyetinin görevi, tüketici işlemlerinden ya da tüketiciye yapılmış olan uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesidir.

Tüketici hakem heyetlerine başvuru, şahsen veya vekil tayin edilen avukat tarafından posta yolu, elden ya da e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Heyete yapılacak sözlü başvurular kabul edilmemektedir. Başvuru dilekçesi ile birlikte varsa deliller de heyete teslim edilmelidir. Tüketici hakem heyetinin yetkisinden daha fazla parasal değeri olan uyuşmazlıklara ise tüketici hakları mahkemesi bakmakla görevlendirilmiştir.

Tüketici Hukuku Avukatı Ne Yapar?

Tüketici hukuku avukatı, adından da anlaşılacağı gibi, tüketicilerin hak ve hukuklarını savunmak için hizmet vermektedir. Bu avukatlar, tüketici ile ilgili birçok konuda, tüketici adına iş görmektedir. Bu hizmetlerden bazıları; tüketici hakem heyetine başvurmak, tüketici davalarının açılması ve takibini sağlamak ve arabuluculuk konusunda hukuki destek sağlamak olarak sıralanmaktadır.

Yazıyı Paylaş

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudu

Vergi Hukuku Nedir? Vergi Hukuku Neleri Kapsar?
10 Haziran 2021

Vergi, bir devletin vatandaşlarının tümünün önemli sorumlulukları arasında ilk sırayı almaktadır. Vatandaşlar gerek direkt gerekse dolaylı olarak mutlaka vergi verirler. Özellikle de ticaretle uğraşanlar için vergi daha da önem arz etmekte, mevzuatın tam olarak bilinmemesinden dolayı birçok mağduriyet yaşanmaktadır. Vergi Hukuku Nedir? Vatandaşlar ile devlet arasındaki vergi yükümlülükleri ile vergi ilişkilerini belirleyen hukuk dalına ise vergi hukuku adı verilmektedir. Devlet vergi hukukuna dayanarak çıkardığı yasalar...

Devamını Oku
Vesayet Davası Nedir? Süresi Ne Kadardır?
10 Haziran 2021

Fiili ehliyeti olmayanları korumak maksadı ile yürürlüğe konulan vesayet, medeni hukukun en önemli kurumlarından biridir. Konu ile ilgili yeterli bilgi sahibi olunmamasından dolayı, birçok kişi önemli mağduriyetler yaşıyor. Vesayet sayesinde hem ergin ve çocukların hakları korunurken, hem de hayatları güvence altına alınabiliyor. Vesayet Nedir? Herhangi bir velayet altına alınmamış olan küçük yaştaki çocuklar ve özel duruma sahip olan ergin şahısların, maddi ve kişisel menfaatlerinin korunması...

Devamını Oku
Örgüt Kurma, Yönetme ve Örgüt Üyeliği Suçu Nedir?
10 Haziran 2021

TCK’da bazı suçların cezaları, örgüt faaliyetleri içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine göre değişiklik arz etmektedir. Bu suçların bir suç örgütü tarafından işlenmesi durumunda, ayrı ayrı cezalar verilmektedir. TCK’da bu suçlar, beş ana başlıkta değerlendirilmektedir. Bu başlıklar şu şekilde sıralanmaktadır; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu (TCK m.220): Bu suçun oluşması için, suçun en az üç kişilik ve hiyerarşik bir yapıya sahip örgüt tarafından işlenmesi gerekir. Örgüt yöneticiliği...

Devamını Oku
Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?