İstanbul, Türkiye

Hukuki Danışmanlık Avukatı

Hukuk hayatımızın her alanında yer almaktadır. Hayatları boyunca hukuksal bir faaliyeti olmayan kimse nerede ise yoktur. Değişik hukuk konuları ile karşılaşıldığından, bu konuda bir sorun meydana geldiğinde, kişisel hukuk bilgisi ile bu konulara yeterli çözüm bulunamamaktadır. Bu nedenle de sorunların çözümünde hukuki danışmanlık hizmeti alınması gerekmektedir. Bu hizmeti ise genellikle avukatlar vermektedir.

Avukatlar sadece davalarda ihtiyaç duyulan bir meslek değildir. Özellikle daha davayla muhatap olmadan, koruyucu hukuk desteği almak birçok sorunun oluşmadan önlenmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle yapılan danışman hukuk bürosu aramalarında, bu konularda tecrübeli kişilerden oluşan büroların seçilmesi faydalı olmaktadır.

Bu konudaki ihtiyacın çok fazla olmasından dolayı, internet ortamında avukata danış başlığında birçok site yer almaktadır. Bu sitelerden destek almak isteyenlerin, seçecekleri danışmanı iyice araştırarak, hukuki danışmanlık yapabilecek yasal belgeleri ve tecrübesi olup olmadığı incelenmelidir.

Hukuk Danışmanı Nedir?

Kişi ve kurumlara, ihtiyaç duydukları konularda hukuk desteği sağlayan kişilere hukuk danışmanı ya da hukuki danışman adı verilmektedir.

Ülkemizde hukuki danışmanlık yapma görevi avukatlara verilmiştir. Bu aynı zamanda bir kamu hizmeti olarak da değerlendirilmektedir. Hukuki danışmanlar ile hizmeti alacak gerçek ve tüzel kişiler arasında, her iki tarafı da korumak maksadı ile hukuki danışmanlık hizmeti sözleşmesi imzalanmaktadır. 

Bu sözleşmenin unsurları arasında;

 • Taraflar: Danışmanlık alacak ile danışmanlık hizmeti veren tarafların bilgileri (adı ve soyadı, adresi ve T.C. kimlik numarası gibi)
 • Konu: Tarafların danışmanlık hizmeti ile ilgili hak ve sorumlulukları
 • Hizmetin içeriği: Danışmanlık hizmetinin hangi konu ve konularda nasıl verileceği
 • Çeşitli hükümler
 • Yürürlük ve süre yer almaktadır

Hukuki destek almak için, danışman avukat İstanbul aramalar sonucunda anlaşılan avukat ile bu kapsamda bir sözleşmenin yapılması, her iki tarafın da yararına olacaktır.

Hukuki Danışman Kimdir?

Bir kişinin hukuki danışman olabilmesi için, hukuk fakültelerinin dört yıllık lisans bölümünü bitirmeleri ve avukatlık stajlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Bu kişiler avukatlık ruhsatlarını aldıktan sonra ise avukat danışmanlık yapabilmektedir. Bu nedenle de hukuki danışmanlık denilince, avukattan hukuksal konularda yardım alınması anlaşılmaktadır.

Hukuki danışmanlık yapan avukatlar, bu işi şahsi olarak yapabildikleri gibi bir hukuk bürosuna bağlı olarak da yapabilirler. Hukuki destek almak isteyenlerin çoğunluğu bu büroları daha çok avukat bulunduğu için tercih etmektedir. Çünkü destek almak istedikleri konu üzerinde daha önceden çalışmış avukat bulma ihtimali, bu bürolarda daha yüksek olmaktadır. Bu nedenle de hukuki danışman hukuk bürosu başlıklı aramalara daha çok rastlanılmaktadır.

Hukuki Danışmanın Özellikleri Nelerdir?

Hukuki danışmanların hukuk fakültesini bitirip avukatlık sertifikasını alması, tercih edilmesi için yeterli olmamaktadır. Bu kişilerin danışman avukat olarak tercih edilmesi için bazı niteliklere de sahip olması gerekmektedir. 

Bu özelliklerden bazıları şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Hukuki danışmanın deniz hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku ya da medeni hukuk gibi bir hukuk alanında uzmanlaşmış olması gerekmektedir. Böylece başta uzmanlaşmış olduğu konu olmak üzere, diğer hukuk alanlarında da danışmanlık yapabilmektedir.
 • Hukuki danışmanın diksiyonunun düzgün olması ve güçlü bir hitabet kabiliyetinin bulunması gerekmektedir.
 • Hukuki danışmanın, uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de danışmanlık yapabilmesi ve gerektiğinde sözleşmeleri hazırlayabilmesi için, en azından İngilizceyi çok iyi bilmesi gerekmektedir.
 • Hukuki danışmanının, danışmanlık hizmetinde aksama veya kesinti olmaması için, askerliğini bitirmiş veya askerlikten muaf olması gerekmektedir.

Özellikle hukuk bürolarında, hukuki danışmanlık verebilmeleri için bu niteliklere sahip olunması, önem arz etmektedir. Bu nedenle hukuk danışmanı İstanbul başlıklı aramalarda, bu niteliklerin de göz önünde bulundurulması, daha sonraki hizmetler açısından faydalı olacaktır.

Hukuk Danışmanının Görevleri Nedir?

Hukuk danışmanının görevlerinden önce, hukuki danışmanlığın hizmetlerinin bilinmesi gerekmektedir. 

Bu hizmetlerden bazıları şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Kişi ve şirketler, hukuki danışmanlık hizmeti sayesinde, sonradan karşılaşılması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmiş olurlar
 • Bu hizmetler sayesinde, kişiler karşılaştıkları sorunlarla ilgili doğru bilgilere sahip olurlar ve bu sorunların çözümleri için alternatif çözüm yollarını öğrenirler
 • Hukuki danışmanlık hizmeti alan kişiler, hukuki bir sorunla karşılaştığında bu sorunun muhtemel sonuçları hakkında önceden bilgi sahibi olmaktadır
 • Ayrıca hukuki danışmanlık, hukuksal hizmetlerin en etkili ve ucuz olanıdır

Bu hizmetler göz önüne alındığında danışman avukat konusunun önemi daha çok öne çıkmaktadır. Hizmetlerin yanı sıra, hukuk danışmanının görevlerinin de bilinmesi gerekmektedir. 

Bu görevlerden bazıları şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Danışma hizmeti alacak kişi veya şirketle yapmış olduğu sözleşme kapsamında, tüm hukuki konulara açıklık getirmek
 • Danışanlara her türlü hukuki işlemde önleyici hukuk danışmanlığı yapmak
 • Danışanların dahil olduğu tüm yasal işlemlerde, hukuki bilgilendirme yapmak ve gereken durumlarda müdahil olarak hizmet vermek

Hukuki danışmanların bu kadar önemli görevi olması nedeni ile yapılan, danışman avukat İstanbul aramalarında anlaşılacak kişinin tecrübesinin iyice araştırılması gerekmektedir.

Hukuki Danışmanlığa Neden İhtiyaç Duyulur?

Hukuksal sorunlarla karşılaşıldığında, genellikle endişeye kapılarak, başta psikolojik olmak üzere başka birçok sorunun olmasına da neden olunabilmektedir. Oysa birçok hukuki sorun, bu konudaki hukuki bilgi sayesinde çok kısa sürede ve sorunsuz olarak çözülebilmektedir. Hukuki danışmanlık, sadece hukuksal bir sorunla karşılaşıldığında değil, bu sorunla karşılaşmadan önce ve bu sorunları önlemek için alınmalıdır. 

İyi bir hukuki danışmanlık sayesinde, kişiler kendilerini daha güvende ve güçlü hissetmektedir. Ayrıca, hukuksal konular için zaman kaybetmeden, takipleri de sağlanabilmektedir. Bu maksatla, hukuk danışmanı İstanbul başlığında yapılacak aramalarda konusunda uzmanlaşmış avukatların tercih edilmesi gerekmektedir.

Hukuki Danışman Neden Önemlidir?

Hukuki danışmanın önemi, özellikle önleyici hukuk danışmanlığı ve yasal davaların görülmesinde öne çıkmaktadır. Bireysel olarak hukuki danışmanlık hizmeti avukata danış sitelerinden alınabilirken, şirketlerin ise sürekli bir hukuki danışmanlarının olması önemlidir. Özellikle, ticaret kanununa göre anonim şirketlerin daimi bir hukuk danışmanlarının olması gerekmektedir. 

Şirketler, daimi hukuki danışmanlar sayesinde, yapacakları tüm düzenlemeleri, sözleşmeleri ve anlaşmaları baştan hukuka uygun olarak yapacaklarından, daha sonra hukuksal bir sorunla karşılaşmamaktadırlar. Ayrıca, şirket aleyhine açılan davaların savunulması ve sonuçlanması, hukuki danışmanın şirketi iyi tanımasından dolayı daha kısa sürede ve lehine olmaktadır.

 

Hukuki Danışmanlığın yanı sıra İcra ve İflas Hukuku veya Tüketici Hukuku kategorilerine de göz atabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudu

Vergi Hukuku Nedir? Vergi Hukuku Neleri Kapsar?
10 Haziran 2021

Vergi, bir devletin vatandaşlarının tümünün önemli sorumlulukları arasında ilk sırayı almaktadır. Vatandaşlar gerek direkt gerekse dolaylı olarak mutlaka vergi verirler. Özellikle de ticaretle uğraşanlar için vergi daha da önem arz etmekte, mevzuatın tam olarak bilinmemesinden dolayı birçok mağduriyet yaşanmaktadır. Vergi Hukuku Nedir? Vatandaşlar ile devlet arasındaki vergi yükümlülükleri ile vergi ilişkilerini belirleyen hukuk dalına ise vergi hukuku adı verilmektedir. Devlet vergi hukukuna dayanarak çıkardığı yasalar...

Devamını Oku
Vesayet Davası Nedir? Süresi Ne Kadardır?
10 Haziran 2021

Fiili ehliyeti olmayanları korumak maksadı ile yürürlüğe konulan vesayet, medeni hukukun en önemli kurumlarından biridir. Konu ile ilgili yeterli bilgi sahibi olunmamasından dolayı, birçok kişi önemli mağduriyetler yaşıyor. Vesayet sayesinde hem ergin ve çocukların hakları korunurken, hem de hayatları güvence altına alınabiliyor. Vesayet Nedir? Herhangi bir velayet altına alınmamış olan küçük yaştaki çocuklar ve özel duruma sahip olan ergin şahısların, maddi ve kişisel menfaatlerinin korunması...

Devamını Oku
Örgüt Kurma, Yönetme ve Örgüt Üyeliği Suçu Nedir?
10 Haziran 2021

TCK’da bazı suçların cezaları, örgüt faaliyetleri içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine göre değişiklik arz etmektedir. Bu suçların bir suç örgütü tarafından işlenmesi durumunda, ayrı ayrı cezalar verilmektedir. TCK’da bu suçlar, beş ana başlıkta değerlendirilmektedir. Bu başlıklar şu şekilde sıralanmaktadır; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu (TCK m.220): Bu suçun oluşması için, suçun en az üç kişilik ve hiyerarşik bir yapıya sahip örgüt tarafından işlenmesi gerekir. Örgüt yöneticiliği...

Devamını Oku
Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?