İstanbul, Türkiye

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Avukatı

İnternette sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet nedir soruları ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu da, bireylerin ve şirketlerin, kendilerine ulusal ve uluslararası mevzuatlarla sağlanan hakları çok fazla bilmediklerini göstermektedir.

Oysa fikri ve sınai haklar hakkında bilgi sahibi olunması, özellikle fikir ve tasarım gibi özgün olan birçok konuda hırsızlığı ve taklitçiliği de önleyecektir.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Nedir?

Kanunda fikri mülkiyet (haklar) edebiyat, sanat, müzik, mimari vb. gibi eserler üzerinden sahip olunabilecek haklardır. 

Sınai haklar ise, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcısı veya üreticisi ile satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesidir.

Fikri haklar ile sınai hakların korunması ile ilgili düzenlemenin yapıldığı hukuk dalına ise fikri ve sınai haklar hukuku denmektedir.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Kapsamı Nasıldır?

Fikri haklar edebiyat, sanat, müzik, mimari gibi telif hakları olarak adlandırılan alanları kapsar. Sınai haklar ise, sanayi ve teknolojiyi ilgilendiren alanlardaki patentleri, markaları, tasarımları kapsar.

Fikri ve sınai haklar hukuku; eserleri, buluşları, tasarımları, patentleri ve faydalı modelleri, markaları, endüstriyel tasarımları, coğrafi işaretleri ve entegre devrelerin topografyalarını kapsamaktadır.

Fikri ve Sınai Haklar Nelerdir?

Yasalara göre fikri mülkiyet hakları şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Bilim ve edebiyat eserleri
 • Müzik eserleri
 • Güzel sanatlar
 • Sinema eserleri
 • Bilgisayar programları
 • Veri tabanları

Birey ve işletmelerin sınai mülkiyet hakları ise şunlardır;

Bu hakların tümü, fikri ve sınai haklar kanunu kapsamında ele alınan haklardır.

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi Nedir?

Kanundaki ceza miktarı ve suçun vasfı ne olursa olsun, fikir ve sanat eserleri kanununda düzenlenen suçlarla ilgili yargılama yapmakla fikri ve sınai hak mahkemeleri görevlendirilmiştir.

Bu mahkemelerde görülen davaların zorluğundan dolayı, internette çok sayıda fikri ve sınai haklar avukatı İstanbul aramaları yapılmaktadır.

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesinin Görevi?

5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununa aykırı belirtilen her türlü eylem, fikri ve sınai hak mahkemeleri görevleri kapsamına girmektedir.

Mahkemeler yargılamalarını fikri ve sınai haklar kanunu ile ilgili diğer kanunlara uygun olarak yürütmektedir.

Fikri ve Sınai Haklar Cezaları Nelerdir?

Kanunda fikri ve sınai hakların ihlali durumunda değişik cezalar uygulanmaktadır. 

Bu kapsamda verilen fikri ve sınai hak cezaları suçlara göre şu şekildedir;

 • Eser sahibinin izni olmadan eserin umuma arz edilmesi ve yayımlanması suçu: Bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 71/1)
 • Başkasına ait esere kendi eseri olarak “ad koyma” suçu: Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis cezasının üst sınırı beş yıl olup, adli para cezasına hükmolunamaz. (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 71/2)
 • Kaynak göstermeme veya yanıltıcı, yetersiz kaynak gösterme suçu: Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 71/3)
 • Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 71/5).
 • Alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuoyuna açıklamada bulunma suçu: Altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 71/4).
 • Tanınmış bir kimsenin adını kullanarak eser çoğaltma, dağıtma ve yayımlama suçu: Üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 71/6).
 • Bilgisayar programlarına dair fikri mülkiyet suçlar: Altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 72).

Davacı olarak gerek bu suçlarla ilgili davaların açılması, gerekse davalı konumunda bu suçlardan beraat edilmesi için önemli bir hukuksal bilgi gerekmektedir. Bu nedenle, fikri ve sınai haklar avukatı İstanbul aramalarında suçun niteliği de tercih sebebi olmalıdır.

Fikri ve Sınai Hakları Cezalarında Şikâyet Süresi Ne Kadardır?

Kanuna göre, fikri ve sınai haklar aleyhinde işlenen suçların şikâyet şartı bulunmaktadır. Kanunda fikri ve sınai şikâyet süreleri tüm suçlar için aynı olacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, fail ve fiilin tespitinden itibaren fikri ve sınai şikâyet süreleri altı ay olarak belirlenmiştir. Ayrıca kanun, suçun mağduru olan eser sahibi veya telif hakkına sahip kuruluş şikâyetçi olmadığı müddetçe, fiili işleyenler hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmaz şartını da koymuştur.

Fikri Haklar Mevzuatı Nedir?

Fikri mülkiyet hakları için ulusal ve uluslararası mevzuatlar bulunmaktadır, fikri mülkiyet hakları ile ilgili mevzuatların başında Anayasa ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gelmektedir. Uluslararası mevzuatlar olarak ise, Bern Anlaşması, Roma Anlaşması, WIPO Telif Hakları Anlaşması ve WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası tüm mevzuatlar da, fikri mülkiyet hukuku kapsamı içinde değerlendirilmektedir.

Sınai Haklar Mevzuatı Nedir?

Sınai haklar hakkındaki en önemli mevzuat Anayasa’dır. Anayasa’dan sonraki sınai mülkiyet hakları mevzuatları ise şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Ulusal Mevzuat
 • Sınai Mülkiyet Kanunu
 • Yeni Bitki Çeşitleri Kanunu
 • Entegre Devre Kanunu
 • Hayvan Islahı Kanunu
 • Uluslararası Mevzuat
 • Ticaretle bağlantılı fikri mülkiyet hakları anlaşması
 • Paris Anlaşması
 • Avrupa patent anlaşması
 • Markaların tesciline ilişkin Madrid protokolü
 • Patent İş birliği Anlaşması
 • Tasarımların tesciline ilişkin Lahey Anlaşması

Ulusal ve uluslararası tüm mevzuatlar da, sınai haklar hukuku kapsamı içinde değerlendirilmektedir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Avukatı Ne Yapar?

Fikri ve sınai mülkiyet hakları avukatlığı özel ihtisas isteyen bir avukatlık türüdür. Bu avukatların, hem sınai mülkiyet hem de fikri mülkiyet hukuku konusunda uzmanlaşmış olmaları gerekmektedir.

Tecrübeli bir fikri ve sınai mülkiyet hakları avukatı, fikri ve sınai hak cezaları hakkında da güncel bilgilere sahip olmalıdır. Bu konularda yetişmiş bir avukat, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet konularında, müvekkillerine her türlü hukuki desteği sağlayabilmektedir. Bu avukatlar sadece dava açmak ve dava takibi değil, aynı zamanda bu konularda üst düzeyde danışmanlık hizmeti de verebilmektedir.

 

Yazıyı Paylaş

Fikri Ve Sinai Haklar Hukuku

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudu

Vergi İncelemesi Nedir?
20 Ocak 2022

Vergi usul kanununda düzenlenmiş olan vergi incelemesi, bu kanun çerçevesinde yapılan vergi denetim türüdür. Vergi usul kanununa göre, vergi incelemesinin üç temel maksadı vardır. Bunlar şu şekilde sıralanmıştır; Mükellefler tarafından ödenmesi gereken vergilerin, doğruluklarının araştırılması. Mükellefler tarafından ödenmesi gereken vergilerin tespit edilmesi. Vergi kaçak ve kayıplarının tespit edilerek ortadan kaldırmak. Türkiye’de beyan esasına dayanan vergi türlerini daha çok olması nedeni ile vergilendirmeler de bu esaslara...

Devamını Oku
Müşteki Sanık Nedir? Sanık Hakları Nelerdir?
20 Ocak 2022

Müşteki sanık, oluşan herhangi bir suçtan dolayı mahkemeye çıkarılan kişinin kendisinin de şikâyet oluşturma talebinde olması durumudur. Müşteki sanık sıfatına sahip olabilmesi için hakkında dava açılan kişinin, mağdur durumda olduğunu gösterebilmek adına bu durumu geçerli sebeplerle kanıtlaması gerekir.   Örneğin, mevcutta olan davanın bir yaralama davası olduğunu düşünelim. Davacı kişi sanık tarafından darp edildiğini söyleyip sanık hakkında suç duyurusunda bulunabilir. Mahkeme heyeti tarafından yargılanan sanık,...

Devamını Oku
Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi
20 Ocak 2022

Birçok şirket veya firma, ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile gerekli olan malları satın almayıp, kiralama yoluna gidiyorlar. Söz konusu kiralama işlemlerini ise, finansal kiralama sözleşmesi vasıtası ile gerçekleştiriyorlar. Finansal kiralama ile ilgili çıkarılan kanunlar, söz konusu işlemler için gerekli olan usul ve esasları belirterek, hem kiralayanın hem de kiraya verenin haklarının korunmasını sağlıyor. Finansal Kiralama Sözleşmesi Nedir? Bir aracın (yatırım malı maksadı ile kullanılan) belirli bir...

Devamını Oku
Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?