İstanbul, Türkiye

Bilişim Hukuku Avukatı

Teknolojideki hızlı gelişim, başta ticaret olmak üzere birçok işlemin de elektronik ortamda yapılmasına imkân tanımıştır. Ayrıca nerede ise herkes, her gün sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanmaktadır. Bu durumdan faydalanmak isteyen kötü niyetli kişi ve kişiler, elektronik ortamları kullanarak hukuk dışı faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Bu faaliyetler kimi zaman ticari sahtekarlık, kimi zaman da kişisel verilerin ele geçirilmesi gibi konuları içermektedir. Bilişim hukuku, halk deyişi ile de internet hukuku, internet ortamındaki suç sayılacak faaliyetlerin engellenmesi için hukuk sistemimize girmiştir.

Bilişim Hukuku Nedir?

Sayısal bilginin paylaşımı esnasında meydana gelecek sorunlarla ilgilenen hukuk dalına, bilişim hukuku denmektedir. Başka bir deyişle, her konudaki bilginin elektronik ortamda toplanması, saklanması, işlenmesi ve korunması ile bu konularda oluşabilecek sorunların çözümünü belirleyen hukuk dalıdır.

Gün geçmiyor ki birilerinin sosyal medya hesapları çalınmasın veya kredi kartları ile hesaplarından para çekilmesin. İnternet üzerinden hukuk dışı yapılabilecek faaliyetlerin sayısı sürekli artmaktadır. Bu nedenle bilişim hukuku, suç teşkil eden konuları başlıklar altında toplar. Yeni çıkan suçları da bu başlıkların altına dahil etmektedir.

Özellikle internet siteleri ile elektronik ticaretle uğraşan şirketler bu konularda oldukça büyük mağduriyetler yaşamaktadır. Bu nedenle tecrübeli bir siber suçlar avukatı ile anlaşılması durumunda, sorunların çözülmesinde ve zararların tazmin edilmesinde önemli yol alınabilmektedir.

Bilişim Hukuku Kapsamı Nedir?

Bilişim hukuku; internet hukuku ve bilgi teknolojisi hukuku olarak üzere iki ana bölüme ayrılmaktadır.

Bilgi teknolojisi hukuku; bilgisayar programlarının ve dijital bilgilerin dağıtımı, güvenliğinin sağlanması ile e ticaret konularını kapsamaktadır. İnternet hukuku ise internetin kullanılması esnasında oluşan hukuki meseleleri, internete erişimi ve internetin kullanımını, özel hayatın korunmasını ve ifade özgürlüğü gibi konuları kapsamaktadır. 

Bilişim hukukunun suç olarak kabul ettiği faaliyetlerin tümü, kapsadığı bu ana başlıklardaki hususlara, yasal olmayan erişimlerden kaynaklanmaktadır.

Bilişim Suçları Nelerdir?

Ülkemizde bilişim hukuku, ilk kez 1991 yılında Türk Ceza Hukuku’na girmiştir.

Bu alanda işlenen suçlar düzenlenmiş ve bilişim suçları adını almıştır. Bu kapsamda, beş ana suç tipi belirlenmiştir, bu suçlar şu şekilde sıralanmıştır;

 • Sistemde bulunan ve sır teşkil eden bilgileri, hukuka aykırı olarak elde etmek ve öğrenmek
 • Başkasına zarar vermek maksadı ile sistemde bulunan bilgilerin kullanılması, nakledilmesi ve çoğaltılması
 • Kendisine veya başkalarına yarar sağlamak ya da başkalarına zarar vermek için sistem ve unsurlarının değiştirilmesi, silinmesi, tahrip edilmesi, yanlış biçimde işlemesinin sağlanması ya da sistemin işlemesine engel olunması
 • Kendisi veya başkası lehine sistemi kullanarak hukuka aykırı yarar sağlanması ve dolandırıcılık yapılması
 • Sistemin kullanılarak sahtecilik yapılması

Bu beş ana konuya göre, günümüzde bilişim suçları şu şekilde sınıflandırılmaktadır;

 • Bilgisayar sistemlerine ve servislerine yetkisiz erişim
 • Kişisel verilerin kötüye kullanılması
 • Bilgisayar sabotajı
 • Bir bilgisayar yazılımının izinsiz kullanımı
 • Bilgisayar yoluyla dolandırıcılık
 • Bilgisayar yoluyla sahtecilik
 • Sahte kişilik oluşturma ve kişilik taklidi
 • Ticari sırların çalınması
 • Terörist faaliyetler
 • Yasadışı yayınlar
 • Hacking
 • Çocuk pornografisi
 • Diğer suçlar (organ ticareti, tehdit, uyuşturucu, fuhuş, vb.)

Bilişim suçlarından mağdur olan kişilerin, hukuki destek almak maksadı ile yapacakları bilişim hukuku avukatı İstanbul aramalarında, bu konular üzerinde daha önceden çalışmış kişiler tercih edilmelidir.

Bilişim Suçlarına Hangi Mahkeme Bakar?

Bilişim suçlarına bakmakla, asli ceza ve ağır ceza mahkemeleri görevlendirilmiştir. Bilişim suçları için şikâyet zorunlu olmayıp adli makamlar tarafından da soruşturmalar resen başlatılabilmektedir. 

Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen bazı bilişim suçları ve cezaları şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Bilişim sistemlerinin bir kısmına veya tamamına hukuksuz olarak girmek; bir yıla kadar hapis cezası
 • Bilişim sistemlerine hukuksuz olarak girdikten sonra, burada bulunan verileri değiştirmek veya tamamen silmek; altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
 • Giriş yaptığı sistemi izlemeyi sürdürmek; üç yıla kadar hapis cezası
 • Bilişim suçlarından haksız çıkar elde etmek; iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası

Bu suçlamalarla karşılaşan veya bu suçlardan mağdur olan kişilerin, açılacak davalarda konunun uzmanı olan bir bilişim avukatı ile birlikte çalışması, davanın seyrinde önem arz etmektedir.

Bilişim Suçları Avukatı Ne Yapar?

Bilişim suçları avukatının hizmet verdiği alanlar oldukça geniştir. 

Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Bilişim sözleşmelerinin, hukuka uygun olarak hazırlanması
 • Bilişim suçları ile ilgili adli makamlara suç duyurusunda bulunulması, bu konularda davaların açılması ve takip edilmesi
 • Kişilik haklarını ihlal edilen haber ve görüntülerin, internet ortamından kaldırılması için gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • İlgili kurum ve kuruluşlar ile şirketlere bilişim hukuku ile ilgili konularda, danışmanlık hizmeti vermek

Bu konularda hizmet almak için yapılan bilişim hukuku avukatı İstanbul aramalarında, mevzuata hâkim ve tecrübeli avukatlarla çalışılması gerekmektedir. Tecrübeli bir bilişim avukatı, bilişim suçlarına karşı açılan davalarda, davacının menfaati kapsamında, tüm işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmaktan sorumludur. Ayrıca davalar sonucunda, davacının hakları konusunda da bilgilendirme yapmalı ve gerekiyorsa bu davalarla birlikte tazminat davalarının da açılmasını sağlamalıdır.

Bilişim Suçlarında Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açılabilir mi?

Bilişim suçlarından dolayı mağdur olan gerçek veya tüzel kişiler, bu durumdan dolayı maddi ve manevi tazminat davaları açabilmektedir. Maddi tazminat davasının açılabilmesi için, işlenen suçtan dolayı maddi bir zararın oluşması gerekmektedir. Burada oluşan maddi zarar, sadece mal varlığının eksilmesi değil, elde edilecek kârın elde edilememesinden de kaynaklanabilmektedir.

Manevi zarar ise, genellikle kişilik haklarının zarar görmesi nedeni ile oluşmaktadır. Bu davalara bakan hakimler, manevi tazminatı belirlerken kişinin bu konudaki mağduriyet ve toplum içindeki saygınlık derecesini göz önünde bulundururlar. Hem maddi hem de manevi tazminatın istenilen seviyelerde ve hızlı bir şekilde alınabilmesi için bu konularda tecrübeli bir bilişim avukatı ile çalışılması gerekmektedir.

Bilişim Suçlarının Ortak Özellikleri Nelerdir?

Beyaz yaka suçları olarak da bilinen bilişim suçları, bazı ortak özelliklere sahip bulunmaktadır. 

Bu özelliklerin bazıları şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Bilişim suçları bilgisayar sistem ve teknolojileri kullanılarak işlenmektedir
 • Bilişim suçları ile daha az riskle çok daha yüksek kazanç sağlama imkânı bulunmaktadır
 • Hukuk sistemine yeni girdikleri için, bu suçlar için yeterli kanun ve düzenleme bulunmamaktadır
 • Bilişim suçları, diğer suçlarla kıyaslandığında maddi ve manevi açıdan, daha ağır sonuçlar oluşturur
 • Bilişim suçlarından dolayı genellikle, ekonomi ve finans sektöründe bulunan bilinçsiz kişiler mağdur olmaktadır
 • Büyük ekonomik kayıplar olduğu için, genellikle emniyet güçlerine bildirilmezler
 • Bu suçları işleyen kişilerin yaş aralıklarının diğer suçlara oranla daha küçük olması
 • Bilişim suçları ferdi olarak işlendiği gibi organize olarak da işlenmektedir

Bu suçlarla mücadele etmek için, bilişim konularında gerekli bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Bunun için de özellikle büyük firmalar ve e-ticaretle uğraşan şirketlerin, tecrübeli bir siber suçlar avukatı ile çalışması önemli olmaktadır.

 

Bilişim Hukukunun yanı sıra Bankacılık ve Finans Hukuku ve Ceza Hukuku kategorilerine de göz atabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudu

Kıdem Tazminatı Nedir Kıdem Tazminatı Hesaplama
24 Ağustos 2021

İşçilerin önemli bir güvencesi olan kıdem tazminatı, her dönem gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Özellikle kıdem tazminatıyla ilgili gerekli bilgilere sahip olmayan kişiler, bu konuda mağduriyetler yaşıyor ve haklarını yargı yolu ile almaya çalışıyorlar. Bu nedenle sadece işçiler değil, işverenlerin de kıdem tazminatıyla ilgili bilgi sahibi olması gerekiyor. Kıdem Tazminatı Nedir? En basit tanımı ile işçilerin çalıştığı süreler karşılığında hak ettikleri tazminata kıdem tazminatı adı...

Devamını Oku
Müsadere Sistemi Nedir?
24 Ağustos 2021

Ceza kanununda yer alan müsadere sistemi, Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kadar uygulanan bir nevi güvenlik tedbiridir. Fatih Sultan Mehmet tarafından uygulamaya başlanılan bu sistem, özellikle rüşvet gibi kanuna aykırı yöntemlerle haksız kazanç elde edenlerin, mal varlıklarına el konulması şeklinde işletiliyordu. Tanzimat fermanı ile yürürlükten kaldırılmış olan müsadere sistemi, günümüz ceza kanununda yerini almaya devam etmektedir. Bu sistem sadece mahkeme kararı ile uygulanabilir ve bir ceza türü...

Devamını Oku
Yağma Suçu Nedir?
24 Ağustos 2021

Başkasının hakimiyeti altında bulunan bir menkulün, tehdit ya da cebir kullanılarak başka kişi veya kişiler tarafından alınmasına gasp veya yağma suçu adı verilir. Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlara göre, bu suç sadece menkuller için işlenebilir yani gayrimenkul söz konusu suçun unsuru olamaz. Yağma suçu, hırsızlık suçunun kullanılan yöntem olarak bir türü gibi değerlendirilebilir. Yağma suçunda, hırsızlıktan farklı olarak menkulün tehdit ve cebir kullanılarak, alınması söz konusudur....

Devamını Oku
Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?