İstanbul, Türkiye

Bankacılık ve Finans Hukuku Avukatı

Ülkelerin kalkınmasında en büyük rolü bankalar oynamaktadır. Bankaların hem yurt içinde, hem de yurt dışındaki faaliyetlerini düzenleyen bankacılık hukuku, müşterilerin kredi sözleşmelerinin düzenlenmesini de kapsamaktadır. 

Bu hukuk dalı sayesinde, bankalar daha hızlı ve yasalara uygun olarak faaliyet gösterirken haksız rekabetlerin de önüne geçilmiş olmaktadır.

Bankacılık ve finans hukuku, teknik konular ağırlıklı bir hukuk dalı olduğundan, özellikle uyuşmazlık konularında bankacılık ve finans hukuku avukat ile çalışılmasını gerektirmektedir.

Bankacılık ve Finans Hukuku Nedir?

Banka ve finans şirketlerinin, kuruluşlarını ve faaliyetlerini, faaliyetlerine son verilmesini ve denetlenmesini ilgilendiren konuları düzenleyen hukuk dalına, bankacılık ve finans hukuku denmektedir.

Bankacılık kanunu ile kurulan bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu, bankacılık ve finans hukuku kapsamında bankaların tüm faaliyetlerini denetlemektedir.

Bankacılık ve Finans Hukuku Kapsamında Sunulan Hizmetler

Birçok avukatlık bürosu, bankacılık ve finans hukuku kapsamında da birçok hizmet vermektedir. Hatta sırf bu konu için özel olarak yetişmiş avukatlar görevlendirilmektedir.

Büroların bankacılık ve finans hukuku kapsamında verdiği hizmetlerden bazıları şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Varlık ve servet yönetimi ile ilgili hizmetler: Portföy yönetim şirketleri, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıkları, menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonları
 • Sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili hizmetler: Halka açık şirketler ve borçlanma araçları vb.
 • Finansal faaliyetler ya da işlemlerle ilgili hizmetler: Ödeme hizmeti, finansal kiralama, faktoring, finansman ve kredi, portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı ve finansal işlemlere aracılık
 • Finansal kuruluşların kuruluş ve faaliyet izinleri ile ilgili hizmetler: Bankalar, ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri ve varlık yönetim şirketleri
 • Kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum sağlanması ile ilgili hizmetler: Kişisel veri işleme envanterini çıkarmak, süreç bazlı uyum analizi yapmak ve kişisel verilerin korunması, gizlilik politikası, kişisel veri saklama ile imha politikası ile ilgili dokümanları hazırlamak
 • Kambiyo hukuku ile ilgili hizmetler: Sermaye transferleri, sınır ötesi kredi işlemleri, ihracat ve ithalat işlemleri gibi
 • MASAK mevzuatına uyum sağlanması ile ilgili hizmetler: Şüpheli işlem bildirimi, kimlik tespiti, muhafaza ve ibraz, müşteri durumunun ve işlemlerinin izlenmesi

Bankacılık ve finans hukuku avukatları, bankacılık hukuku konusunda banka ve finans şirketlerine hukuki danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Bankacılık ve Finans Hukuku Avukatı Ne Yapar?

Bankacılık ve finans sektörünün gelişimine paralel olarak, bankacılık ve finans hukuku avukat ihtiyacı da artmıştır. Bu avukatlar bankalar ve finans kuruluşları adına hizmet verirken, aynı zamanda bankalarla müşteriler arasındaki uyuşmazlıklarda da, müşteriler adına hizmet verebilmektedir.

Söz konusu avukatların gerçekleştirdiği faaliyetlerden bazıları şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Kredi sözleşmelerinin hazırlanmasında hukuki destek sağlamak
 • Teminatların düzenlenmesinde hukuki destek sağlamak
 • Rehin, ipotek ve ticari işletme rehini gibi sözleşmelerin hazırlanmasında hukuki destek sağlamak
 • Rehin ya da ipoteğin tapuya veya sicile tescil edilmesinin sağlanması
 • Banka teminat mektuplarının hazırlanmasında hukuki destek sağlamak
 • Kredi alacaklarının tahsili konusunda hukuki destek sağlamak
 • Kamu ve özel bankalara banka hukuku ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek
 • Kredi sözleşmelerinden kaynaklanan davaların açılması ve takibinin sağlanması
 • Bankaların kurulması veya faaliyetlerine son verilmesi ile ilgili konularda hukuki destek sağlamak

İnternet ortamında yapılan bankacılık ve finans hukuku avukatı İstanbul aramalarında, yasal mevzuatlara hâkim ve bu konularda tecrübesi olan avukatlar tercih edilmektedir.

Bankacılık Nedir?

Bankalar, banka hukuku kapsamında kredi ve paranın verimli değerlendirilmesi gibi faaliyetler gösteren, finansal kuruluşlardır. 

Bankaların gerçekleştirdiği bankacılık işlemlerinden bazıları, şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Aracılık
 • Kaynaklara akıcılık sağlama
 • Maddi varlıkların verimli bir biçimde kullanımını sağlamak
 • Kaynak kullanımlarını iyileştirmek
 • Kısa süreli fonları uzun süreli fonlar durumuna dönüştürmek
 • Ulusal ve uluslararası ticareti geliştirmek
 • Para politikasının etkinliğini artırmak

Bankalar; sermaye kaynaklarına göre, faaliyet alanları ile amaçlarına göre ve işlemlerindeki finansal hacimlerine göre üç seçenekte yer alır. Sermaye kaynaklarına göre bankalar; milli sermayeli (devlet, özel sermayeli ve karma sermayeli) ve yabancı sermeye ile kurulan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Bankalar yaptıkları işlere göre ise; merkez bankaları, iş ve ticaret bankaları, mevduat bankaları, ziraat ve sanayi bankaları ile yatırım ve kalkınma bankaları olarak beşe ayrılmaktadır.

Banka Kurma Şartları Nelerdir?

Ülkemizde banka kurabilmek için gerekli şartları oluşturmak ve en az beş bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu üyesinin onayını almak gerekmektedir. 

Banka kurmanın şartlarından bazıları ise şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Bankanın anonim şirketi olarak kurulması gerekmektedir
 • Hisse senetleri nama yazılı olmalı ve elde bulunan nakitlerin karşılığı olarak çıkarılması gerekmektedir
 • Banka kurucularının, bankacılık kanununda belirtilen niteliklere sahip olması gerekmektedir
 • Yönetim kurulu üyelerinin bankacılık kanununda belirtilen niteliklere sahip olması gerekmektedir
 • Mali, yönetim ve organizasyon yapılarına uygun faaliyet konularının planlanmış olması gerekmektedir
 • Sermayesinin en az 30 milyon TL olması gerekmektedir (bu rakam her yıl güncellenerek yayınlanmaktadır)
 • Bankacılık kanununa uygun bir ana sözleşmelerinin bulunması gerekmektedir

Banka kurma şartları ve gerekli evraklar hazırlandıktan sonra, şirket ana sözleşmesinin yazılması gerekmektedir. Bu sözleşme yazıldıktan sonra, kurucu ortaklar imzalar ve bu imzalar noter tarafından onaylanır. 

Daha sonra, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na noter tarafından onaylanmış sözleşme ile banka kurma izni için başvuru yapılmalıdır. Bakanlıktan anonim şirketi kurma izni alındıktan sonra, banka anonim şirketi kurmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na başvurulur. 

Bu izin de alınarak, ticaret siciline kayıt yaptırılır. Bu işlemlerin tamamlanması ile gerekli mali alt yapı ve organizasyonlar hazırlanarak işletilmeye başlanır. 

Banka kurma işlemleri tamamlandıktan sonra, bankaların yapabileceği faaliyetlerden bazıları şunlardır;

 • Mevduat toplamak
 • Kredi vermek (verdiği kredilerin karşılığı olarak ipotek ve rehin gibi teminatlar alabilir)
 • Menkul kıymetlerin satılmasını sağlayabilir
 • Kambiyo işlemleri yapabilir
 • Döviz alım ve satım işlemleri yapabilir
 • Yurt içi ve yurt dışında temsilcilik ve şube açabilir (gerekli şartları oluşturarak)
 • Yatırım ve kalkınma bankacılığı işlemlerini yapabilir
 • Sigorta acentesi olarak hizmet verebilir
 • Kuruluşlara üyelik yapılır (ulusal veya uluslararası)
 • Gerekli teminatları alarak, şirketlere garanti verebilir

Bankaların genel kurulları her sene en az bir defa toplanmak zorundadır ve bu toplantıya yönetim kurulu başkanı, başkanlık yapmaktadır.

Banka kurmak için yapılan bankacılık ve finans hukuku avukatı İstanbul aramalarında, daha önce banka kurulmasında hizmet vermiş avukatların tercih edilmesi daha verimli olmaktadır.

Bankacılık ve Finans Hukukunun yanı sıra bilişim hukuku ve sağlık hukuku sayfalarına göz atabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudu

Kıdem Tazminatı Nedir Kıdem Tazminatı Hesaplama
24 Ağustos 2021

İşçilerin önemli bir güvencesi olan kıdem tazminatı, her dönem gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Özellikle kıdem tazminatıyla ilgili gerekli bilgilere sahip olmayan kişiler, bu konuda mağduriyetler yaşıyor ve haklarını yargı yolu ile almaya çalışıyorlar. Bu nedenle sadece işçiler değil, işverenlerin de kıdem tazminatıyla ilgili bilgi sahibi olması gerekiyor. Kıdem Tazminatı Nedir? En basit tanımı ile işçilerin çalıştığı süreler karşılığında hak ettikleri tazminata kıdem tazminatı adı...

Devamını Oku
Müsadere Sistemi Nedir?
24 Ağustos 2021

Ceza kanununda yer alan müsadere sistemi, Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kadar uygulanan bir nevi güvenlik tedbiridir. Fatih Sultan Mehmet tarafından uygulamaya başlanılan bu sistem, özellikle rüşvet gibi kanuna aykırı yöntemlerle haksız kazanç elde edenlerin, mal varlıklarına el konulması şeklinde işletiliyordu. Tanzimat fermanı ile yürürlükten kaldırılmış olan müsadere sistemi, günümüz ceza kanununda yerini almaya devam etmektedir. Bu sistem sadece mahkeme kararı ile uygulanabilir ve bir ceza türü...

Devamını Oku
Yağma Suçu Nedir?
24 Ağustos 2021

Başkasının hakimiyeti altında bulunan bir menkulün, tehdit ya da cebir kullanılarak başka kişi veya kişiler tarafından alınmasına gasp veya yağma suçu adı verilir. Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlara göre, bu suç sadece menkuller için işlenebilir yani gayrimenkul söz konusu suçun unsuru olamaz. Yağma suçu, hırsızlık suçunun kullanılan yöntem olarak bir türü gibi değerlendirilebilir. Yağma suçunda, hırsızlıktan farklı olarak menkulün tehdit ve cebir kullanılarak, alınması söz konusudur....

Devamını Oku
Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?