İstanbul, Türkiye

Boşanma Davası

Evliliklerin çeşitli nedenlerden dolayı sonlandırılması için açılması gereken davaya, boşanma davası denmektedir. Söz konusu davalar aile mahkemeleri tarafından özel kural ve usullerle yürütülmektedir.

Boşanma davalarındaki süreçlerin daha hızlı ve doğru yürütülmesi için, boşanma davası avukatı tutulması faydalı olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Evli olan çiftin her ikisinin de boşanmak istediği ve boşanmaya bağlı olan konuların tümünde anlaşmaya vardıkları boşanma türüne, anlaşmalı boşanma denmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen çiftlerin her biri, boşanma davası açmak için boşanma talep eden dilekçe düzenlemelidir. Dava dilekçelerine çiftlerin beraber hazırlamış oldukları “anlaşmalı boşanma protokolü” mutlaka eklenmelidir. Davacı kişiler belgeleri, adliye içerisindeki “tevzi bürosuna” teslim ettiklerinde dava açılmış olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarını açmak için gerekli olan en önemli hususlar; protokolün ıslak imzalı ve evliliğin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Süreci

Boşanma konusunda anlaşan çiftler, boşanma dilekçelerini verdikten sonra bir süre beklemelidirler. Mahkemelerin iş yoğunluğu az ise anlaşmalı boşanma davası aynı gün görülebilmektedir. Aynı gün görülemeyen davaların tarihleri ise, çiftlerin adreslerine resmi tebligat olarak gönderilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası süreci çok kısa gerçekleşmektedir. Mahkemede hâkim dilekçede yazılan konuları taraflara sorar ve her iki tarafın da itirazları olmadığı beyanlarını alınca boşanmalarına karar verir. Taraflar mahkemeden önce davayı temyize götürmeyeceklerini bildiren belgeyi imzalamaları durumunda, dava hâkiminin vermiş olduğu karar kesinleşmiş olur.

Anlaşmalı boşanma davaları sorunsuz sonuçlandığı için, boşanma davası avukatı tutulmasına gerek olmamaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası, evli çiftlerin birinin boşanmak isteyip diğerinin istemediği durumlarda açılan dava türüdür. 

Ayrıca, çiftlerin her ikisi de boşanmayı isteyip, boşanma sonrası oluşacak velayet, mal paylaşımı ve nafaka gibi konularda anlaşamıyorlarsa, bu da çekişmeli boşanma davasının kapsamına girmektedir. Çekişmeli boşanma davaları sadece kanunda belirtilmiş sebeplerden açılabilmektedir. Bu tür davalarda boşanma süreci oldukça uzun sürmekte ve yıllara yayılabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davalarındaki uzun sürecin takip edilmesi ve istenen sonucun alınabilmesi için, bu konuda tecrübeli en iyi boşanma avukatı ile çalışmak faydalı olmaktadır.

Zina (Aldatma) Nedeniyle Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Zina (aldatma) nedeniyle çekişmeli boşanma davası, kanunda özel sebep olarak belirlenen bir dava türüdür. Bu davanın açılması için, evlilik bağı ile bağlı olan çiftlerden birinin eşini aldatması ve aldatılan eşin de bunu ispat etmesi gerekmektedir. Aldatma (zina) mutlaka cinsel ilişkiye girmekle gerçekleştiğinden, öpüşme veya sarılma gibi hususlar ile dava açılamamaktadır.

Zina (aldatma) nedeniyle çekişmeli boşanma davasının açılması için, aldatılan eşin aldatmayı öğrendiği tarihten itibaren altı ay içinde dava açması gerekmektedir. Aksi takdirde, beş yıl içinde açılmayan davalar zaman aşımına uğramaktadır. Bu dava türü zorlu bir süreç içermektedir, bu nedenle de dava için boşanma avukatı tutmak nerede ise zorunlu hâle gelmektedir. 

Davanın açılması için boşanma sebebini belirten dilekçe ve aldatma ile ilgili kanıtların “tevzi bürosuna” verilmesi gerekmektedir. Eğer ki konusunda bir kanıt gösterilmemişse, hâkim davayı reddetmektedir.

Hayata Kast

Hayata kast, bir eşin diğer eşi öldürmesi sureti ile gerçekleştirdiği eylemlere denmektedir. Hayatına kast edilen eşin, kast olayından itibaren altı ay içinde dava açması gerekmektedir. Beş yıl içinde dava açılmazsa, dava zaman aşımına uğrayarak düşmektedir. Hayata kast olayı da ispatı zor ve tanık gerektiren davalardan olduğu için, bu davada da boşanma avukatı tutulması gerekli olmaktadır.

Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedenleri ile Boşanma Davası Süreci Nasıldır?

Pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenleri ile boşanma davası da özel sebeplerden dolayı boşanma davası türündendir. Pek kötü davranış denilince, öldürme amacı olmayan her türden eziyet kastedilmektedir. Bu davranışlar eşin sağlığına veya vücuduna karşı yapılmış olmalıdır. 

Onur kırıcı davranışlar içine ise ağır hakaretten tutun da eşin onuruna yapılan her türlü tecavüz girmektedir. Dava, fiilin gerçekleşmesinden itibaren altı ay içinde açılmak zorundadır. Olayın üzerinden beş yıl geçtikten sonra zaman aşımından dolayı dava açılamamaktadır. Pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenleri ile boşanma davası süreci genellikle uzun sürmekte ve ispata dayalı olduğu için zor sonuçlanmaktadır.

Davanın istenen şekilde sonuçlanması için, avukat yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Avukat yardımı ile delillerin tespit edilmesi ve eylemin saptanması daha kolay olmaktadır. Bu nedenle İstanbul ilinde yapılan, boşanma avukatı İstanbul başlıklı aramaların çoğunluğu, bu dava türünü içermektedir.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebepleri ile Boşanma Davası Süreci Nasıl Olur?

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebepleri ile boşanma davası iki ayrı unsurdan oluşmaktadır. Suç işleme sadece eşe karşı değil üçüncü şahıslara karşı işlenen suçları da kapsamaktadır. Burada işlenen suç hırsızlık, uyuşturucu ticareti, rüşvet ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı bir suç olmalıdır. Haysiyetsiz hayat sürme ise, evlilik dışı biriyle ilişkinin bulunması anlamına gelmektedir. Burada önemli olan husus, aldatmada olduğu gibi zina ve zinanın ispatlanma şartı bulunmamaktadır. Davanın açılması ile ilgili bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Ceza davalarının sonuçları da beklendiğinden, bu tür davalarda boşanma süreci daha uzun zaman almaktadır.

Terk Sebebiyle Çekişmeli Boşanma Davası Süreci Nasıldır?

Eşlerden birinin, evlilik bağı sürerken, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmemek için en az altı ay yaşadıkları evi terk etmesi, özel boşanma sebepleri içinde sayılmaktadır. Davanın açılabilmesi için, terk etme eyleminin üzerinden altı ay geçmiş olması gereklidir. Ayrıca, terk edilen eşin, terk eden eşe eve dönmesi için resmi tebligat yapması ve eve dönmesi için en az iki ay süre vermesi gerekmektedir. Bu nedenle tebligat, evin terk edilmesinden itibaren dört ay sonra yapılabilmektedir. Terk sebebi ile açılan boşanma davasında mal paylaşımı, boşanmanın sonuçlanması sonrasında açılacak dava ile gerçekleşmektedir.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Olur?

Akıl hastalığı nedeni ile çekişmeli boşanma davası açılabilmesi için, eşlerden birinin kanıtlanmış akıl hastası olması ve sağlıklı eşin evliliği sürdürmeye tahammülünün kalmaması gerekmektedir. Hâkimin davayı kabul edip boşanma kararı vermesi için, akıl hastalığının resmi sağlık raporu ile belgelenmesi ve hastalığın iyileşme ihtimalinin olmaması gereklidir.

Boşanma Davasında Ev Eşyaları

Her türden boşanma davasında mal paylaşımı genellikle en çok sorun olarak karşılaşılan konuların başında gelmektedir. Bu davalarda evlilik öncesi alınan eşyalar alan kişide kalmakta, evlilik esnasında alınan eşyalar ise paylaşılmaktadır. Bu davanın sonuçlanması için genellikle bilirkişi değerlendirmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Mal paylaşımının içine gayrimenkuller de dahil olduğu için, bu konuda ihtisası olan en iyi boşanma avukatı bulunması, hak kaybının önlenmesi için önem arz etmektedir.

Çeyiz ve Şahsi Eşyaların Paylaşılması Nasıl Yapılır?

Boşanma sonrasında çeyiz ve şahsi eşyaların paylaşımı için, öncelikle eşyanın kime ait olduğunun tespiti ve ispatı gerekmektedir. Daha sonra ise, herkes kendi çeyizini ve şahsi eşyasını alabilmektedir.

Düğün Takıları Kimindir?

Düğün sırasında takılan düğün takıları (altın, bilezik ve künye gibi), kime takılmış olursa olsun kadına ait kabul edilmektedir. Erkekler ise, sadece erkeklerin kullanabileceği kol saati, kolye ve yüzükleri alabilir.

Düğün Takıları ile İlgili Dava Açılabilir mi?

Boşanma esnasında düğün takıları mevcut ve davalı tarafta bulunuyorsa, takıların iade edilmesi için istihkak davası açılabilmektedir.

Eşe ve Çocuğa Nafaka Verilmesine Nasıl Karar Verilir?

Boşanma davası açıldığında on sekiz yaşından küçük çocuklar için, iştirak nafakası adı ile nafaka ödenir. Çocuklar on sekiz yaşından küçük olduğu için velayet kimde ise nafaka ona ödenir. Bu nedenle de velayet davası sonucunun beklenmesi gerekmektedir. Nafaka için talep gerekmez ve hâkim direk olarak nafaka kararı vermektedir. On sekiz yaşından büyük çocuklara ise, yardım nafakası talep edilebilmektedir. Boşanmadan dolayı geçimini devam ettirme zorluğu olan eşler için de yoksulluk nafakası ödenmektedir.

Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma davalarının türleri, boşanma avukatı ücreti için en belirleyici özellik olmaktadır. Özellikle çekişmeli boşanma davalarına bakan avukatlar, daha fazla ücret talep etmektedir.

Normal olarak baroların belirlediği ve yayınladığı sabit bir boşanma avukatı ücreti olsa da avukatlar her dava için ayrı ücret talebinde bulunabilmektedir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Medeni kanun, boşanma sebeplerini genel ve özel olmak üzere iki başlıkta toplamaktadır. Genel boşanma sebebi kanunda, herkesin şiddetli geçimsizlik olarak bildiği “Evlilik birliğinin temelden sarsılması” olarak geçmektedir. Özel boşanma sebeplerini kanun; hayata kast, zina, suç işleme, pek kötü veya onur kırıcı davranış, terk, akıl hastalığı ve haysiyetsiz hayat sürme olarak belirlemiştir.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma davası dilekçesi hazırlamak oldukça kolaydır. Dilekçeye ad, soy isim, T.C. kimlik numarası ve adres yazılmalıdır. Alt kısmına ise, açıklamalar başlığı yazılarak, boşanma sebepleri açıklanmalıdır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının süresi, davaların türüne göre değişiklik göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davaları tek celsede sonuçlanırken, çekişmeli boşanma davaları uzun yıllar sürebilmektedir. Özellikle bu davaların içinde velayet veya mal paylaşımı gibi konular varsa, davalar daha da uzun sürebilmektedir. Bazı davalarda suç unsuru da olduğundan, ceza mahkemelerinin sonuçları beklenmekte, bu da süreyi daha fazla uzatmaktadır.

Boşanma Sonrası Nafaka Nasıl Hesaplanır?

Boşanma sonrasında nafaka hesaplanırken, öncelikle eşlerin gelir ve sahip oldukları varlıkların değerleri tespit edilir. Bu tespitler sonrasında, hâkim eşe ödenecek makul bir nafakaya hükmetmektedir.

Velayet Davası Nedir?

On sekiz yaşından küçük çocukların barınma, eğitim ve bakımlarını üstlenmek için açılan davaya, velayet davası denmektedir. Çocukların velayet hakları sadece ebeveynlerine verilebilir.

Velayet davaları oldukça çetin ve uzun soluklu davalar olduğundan, tecrübeli bir velayet avukatı davanın gidişatına çok olumlu bir katkıda bulunabilmektedir.

Velayet Kime Verilir?

Medeni kanun çocukların velayet haklarının sadece ebeveynlerine verilebilmesine hükmetmektedir. Boşanma sonrasında ise velayetin kimde olacağına hâkimler tarafından karar verilmektedir. Bu da davaların kazanılması için tecrübeli bir velayet avukatı tutma ihtiyacı doğurmaktadır.

Boşanma Sonrasında Çocuk Kimde Kalır?

Boşanma sonrasında çocuğun kimde kalacağına karar vermek için hâkimin uyguladığı bazı kriterler bulunmaktadır. Bunlar; çocuğun yaşı, sağlık ve eğitim durumu, bakım ihtiyacı, eşlerin iş ve gelir durumları, yaşam koşullarıdır. Ayrıca hâkim, karar verirken pedagog değerlendirmesi de isteyebilmektedir. Özel durumlar hariç olmak üzere, yeni doğmuş bebekler ile sekiz yaşına kadar olan çocukların velayetleri annelerine verilmektedir.

Örnek Boşanma Dilekçesi

Boşanma dilekçelerinin örneklerine, internet ortamından erişilebilmektedir. Uygun yazılan bir dilekçe davanın seyrinde önemli rol oynamaktadır. Bunun için hukuki yardım almak en doğru yol olmaktadır. Bu sebeple özellikle İstanbul il sınırları içinde boşanma davası açacak olanların, boşanma avukatı İstanbul başlıklı aramalarına sıklıkla rastlanmaktadır. 

Örnek bir boşanma dilekçesi şu şekildedir;

……………….. AİLE MAHKEMESİNE

İL/İLÇE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVA KONUSU:

AÇIKLAMALAR:

DELİLLER:

HUKUKİ NEDENLER:

SONUÇ VE TALEP:

AD – SOYAD

İMZA

 

Boşanma davasının yanı sıra evlat edinme ve soybağı sayfalarına göz atabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudu

Vergi İncelemesi Nedir?
20 Ocak 2022

Vergi usul kanununda düzenlenmiş olan vergi incelemesi, bu kanun çerçevesinde yapılan vergi denetim türüdür. Vergi usul kanununa göre, vergi incelemesinin üç temel maksadı vardır. Bunlar şu şekilde sıralanmıştır; Mükellefler tarafından ödenmesi gereken vergilerin, doğruluklarının araştırılması. Mükellefler tarafından ödenmesi gereken vergilerin tespit edilmesi. Vergi kaçak ve kayıplarının tespit edilerek ortadan kaldırmak. Türkiye’de beyan esasına dayanan vergi türlerini daha çok olması nedeni ile vergilendirmeler de bu esaslara...

Devamını Oku
Müşteki Sanık Nedir? Sanık Hakları Nelerdir?
20 Ocak 2022

Müşteki sanık, oluşan herhangi bir suçtan dolayı mahkemeye çıkarılan kişinin kendisinin de şikâyet oluşturma talebinde olması durumudur. Müşteki sanık sıfatına sahip olabilmesi için hakkında dava açılan kişinin, mağdur durumda olduğunu gösterebilmek adına bu durumu geçerli sebeplerle kanıtlaması gerekir.   Örneğin, mevcutta olan davanın bir yaralama davası olduğunu düşünelim. Davacı kişi sanık tarafından darp edildiğini söyleyip sanık hakkında suç duyurusunda bulunabilir. Mahkeme heyeti tarafından yargılanan sanık,...

Devamını Oku
Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi
20 Ocak 2022

Birçok şirket veya firma, ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile gerekli olan malları satın almayıp, kiralama yoluna gidiyorlar. Söz konusu kiralama işlemlerini ise, finansal kiralama sözleşmesi vasıtası ile gerçekleştiriyorlar. Finansal kiralama ile ilgili çıkarılan kanunlar, söz konusu işlemler için gerekli olan usul ve esasları belirterek, hem kiralayanın hem de kiraya verenin haklarının korunmasını sağlıyor. Finansal Kiralama Sözleşmesi Nedir? Bir aracın (yatırım malı maksadı ile kullanılan) belirli bir...

Devamını Oku
Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?