İstanbul, Türkiye

Blog

Blogumuza yazdığımız yazılar​

Vergi İncelemesi Nedir?
20 Ocak 2022

Vergi usul kanununda düzenlenmiş olan vergi incelemesi, bu kanun çerçevesinde yapılan vergi denetim türüdür. Vergi usul kanununa göre, vergi incelemesinin üç temel maksadı vardır. Bunlar şu şekilde sıralanmıştır; Mükellefler tarafından ödenmesi gereken vergilerin, doğruluklarının araştırılması. Mükellefler tarafından ödenmesi gereken vergilerin tespit edilmesi. Vergi kaçak ve kayıplarının tespit edilerek ortadan kaldırmak. Türkiye’de beyan esasına dayanan vergi türlerini daha çok olması nedeni ile vergilendirmeler de bu esaslara...

Devamını Oku
Müşteki Sanık Nedir? Sanık Hakları Nelerdir?
20 Ocak 2022

Müşteki sanık, oluşan herhangi bir suçtan dolayı mahkemeye çıkarılan kişinin kendisinin de şikâyet oluşturma talebinde olması durumudur. Müşteki sanık sıfatına sahip olabilmesi için hakkında dava açılan kişinin, mağdur durumda olduğunu gösterebilmek adına bu durumu geçerli sebeplerle kanıtlaması gerekir.   Örneğin, mevcutta olan davanın bir yaralama davası olduğunu düşünelim. Davacı kişi sanık tarafından darp edildiğini söyleyip sanık hakkında suç duyurusunda bulunabilir. Mahkeme heyeti tarafından yargılanan sanık,...

Devamını Oku
Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi
20 Ocak 2022

Birçok şirket veya firma, ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile gerekli olan malları satın almayıp, kiralama yoluna gidiyorlar. Söz konusu kiralama işlemlerini ise, finansal kiralama sözleşmesi vasıtası ile gerçekleştiriyorlar. Finansal kiralama ile ilgili çıkarılan kanunlar, söz konusu işlemler için gerekli olan usul ve esasları belirterek, hem kiralayanın hem de kiraya verenin haklarının korunmasını sağlıyor. Finansal Kiralama Sözleşmesi Nedir? Bir aracın (yatırım malı maksadı ile kullanılan) belirli bir...

Devamını Oku
Nafaka Nedir? Nafaka Türleri Nelerdir?
20 Ocak 2022

Boşanma davalarında en çok sorun olan konuların başında nafaka geliyor. Birçok kişi nafakanın türlerini ve ne maksatla verildiğini bilmediği için, hem boşanma davası süresince hem de boşanma davasının sonunda mağduriyetler yaşıyor. Eşler ahlaki olarak, boşandıktan sonra da eşlerine imkanları nispetinde bakmakla yükümlüdür. Nafaka, bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için zorlayıcı bir tedbir olarak ortaya çıkmıştır. Nafaka Nedir? Boşanma davası devam ederken ya da davanın sonuçlanmasından sonra,...

Devamını Oku
Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

İnternet sisteminin ve buna paralel olarak da sosyal medya platformlarının yaygınlaşması, kişisel verilerin kaydedilmesi suçu ile açılan davalarda atışa neden oluyor. Kişilerin izni alınmadan kaydedilen bu kişisel veriler, ticari amaçlardan şantaja kadar çeşitli menfaatler için kullanılabiliyor. Türk ceza kanununda kişisel verilerin kaydedilmesi suçu ile ilgili düzenlemeler ve ağır cezalar bulunmasına rağmen, suç oranlarında azalma yerine artış oluyor. Bunun nedeni ise, konu ile ilgili bilgisi olmayanların,...

Devamını Oku
Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması
20 Ocak 2022

Baba ile çocuk arasında soy bağının kurulmasının, kanunda belirtilen dört yöntemi bulunuyor. Bu yöntemlerin başında ise, çocuğun annesi ile evi olmak geliyor. Soy bağının kurulmasında en doğal yöntem olan evlilik dışında, hâkimin kararı, evlat edinme ve çocuğun tanınması da bu yöntemler arasında sayılıyor. Bir kişinin yasalara göre babalık iddia edebilmesi için, söz konusu çocuğun soyadını taşıması yani kendi kütüğüne geçirmiş olması gerekiyor. Çocukların maddi ve...

Devamını Oku
DNA Testi ile Soy Bağının (Babalığın) Tespiti
20 Ocak 2022

Medeni kanuna göre, anne ile çocuk arasındaki soy bağı, doğumla birlikte kurulmuş olur. Evlilik bağı devam ederken doğan çocukların ise, doğum yapan kadının kocası çocuğun babası olarak kabul edilmektedir. Bazı durumlarda ise (evlilik bağı olsa bile) çocuğun babası ile ilgili şüphe bulunuyorsa, DNA testi ile soy bağının (babalığın) tespiti yapılabilir. Bu tespit işlemi, anne ve baba tarafından talep edilebileceği gibi çocuk tarafından da talep edilebilir....

Devamını Oku
Vergi Uyuşmazlığı Nedir?
20 Ocak 2022

Vergi alacaklısı ile vergi borçlusu arasında meydana gelen ihtilaflara, vergi uyuşmazlığı adı veriliyor. Hukukta belirtilen vergi borçlusu vergi mükelleflerini kapsarken, vergi alacaklısı kapsamına hazine ve maliye bakanlığı, gelir idaresi başkanlığı ve vergi dairesi başkanlıkları giriyor. Vergi konusunda anlaşmazlık anlamına gelen vergi uyuşmazlığı, tahsil, tarh, tahakkuk ve vergi mükellefiyetleri konusunda oluşabileceği gibi verilen cezalarla ilgili de ortaya çıkabilir. Vergilendirme İşleminin Hukuka Aykırılığı Vergilendirme işleminin kanunda belirlenen...

Devamını Oku
Vergi Uyuşmazlıklarında Pişmanlık ve Islah
20 Ocak 2022

Vergi mükelleflerinin, vergilendirme kapsamındaki sorumluluklarını eksik yerine getirmeleri ya da hiç yerine getirmemelerinden dolayı, vergi eksik tahakkuk ettirilir ya da zamanında tahakkuk ettirilemez. Vergi hukukunda bu duruma ise vergi zıyaı adı veriliyor. Vergi zıyaı cezasının gerektirdiği durumda, yargıya gitmeden uyuşmazlığın çözülebilmesi yöntemine vergi uyuşmazlıklarında pişmanlık ve ıslah müessesesi adı veriliyor. İdari aşamada uyuşmazlığın çözülmesine yardımcı olan bu müessesenin tüm usul ve esasları, vergi usul kanununda...

Devamını Oku
Telafi Çalışması Nedir?
25 Kasım 2021

Telafi çalışması, genellikle az ya da yanlış bilinen bir kavramdır. Özellikle pandemi dolayısı ile işçilerin çalışma sürelerinin azaltılması ya da ücretli izinli sayılması ile önemli bir iş kaybına neden olmuştur. Yasakların kalkması ile işyerinde kaybedilen iş sürelerinin telafi edilebilmesi konusu gündeme gelmiştir. Bu da işverene telafi çalışması yaptırabilme hakkını doğurmuştur. Telafi çalışması ile ilgili yeterli bilgi sahibi olunmadığı için, işçi ile işverenler arasında birçok sorunlar...

Devamını Oku
Mavi Kart Uygulaması Nedir?

Yurt dışında çalışan ya da ikamet eden Türk vatandaşları, yaşadıkları ülkede çifte vatandaşlık hakkı verilmediği takdirde, o ülkenin sağladığı birçok haktan faydalanamıyorlar. Bu vatandaşlarımız yaşadıkları ülke vatandaşı olduklarında, Türkiye’deki haklarını kaybetme durumu ile karşılaşabiliyorlar. Özellikle bu tür sorunlarla karşılaşan vatandaşlarımız için çıkarılan mavi kart uygulaması, Türk vatandaşı olarak kazandıkları birçok hakkın korunmasını sağlıyor. Uygulama hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan birçok vatandaşımız ise, mağduriyet yaşamaya devam...

Devamını Oku
Kentsel Dönüşüm Kararına İtiraz
25 Kasım 2021

Özellikle büyük şehirlerde önemli bir sorun olan kentsel dönüşüm gerek planlaması gerekse icrası esnasında mağduriyetlerin yaşanmasına da neden oluyor. Kentsel dönüşüm insan hayatı için önemli bir faaliyet olmakla kalmayıp, yaşam konforunu da direk olarak etkiliyor. İnsanlar bu sayede daha yeni ve modern yapılarda otururken gerek ısınma gerekse soğutma açısından daha konforlu fakat daha düşük ücretler ödeme imkânı kazanıyorlar. Buna rağmen, birçok kentsel dönüşümle ilgili karara...

Devamını Oku
Evlilik Dışı Çocuğun Hukukta Tanınması
25 Kasım 2021

Bir babanın, evlilik dışı olan çocuğunu kütüğüne geçirip soyadını vermesi için tanıması gerekiyor. Aksi halde, kanun karşısında babalık iddia etme hakkı bulunmuyor. Evlilik dışı meydana gelen çocuklar, babaları tarafından tanınmadığı zaman, babalarının kütüğüne geçemiyor ve babalarının soyadlarını kullanamıyorlar. Bu da bu çocukların maddi ve manevi birçok haklarından mahrum olmasına neden oluyor. Özellikle tanıma işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi olunmaması da bu sorunların artmasına neden...

Devamını Oku
Dini Nikah Hukukta Geçerli midir?
25 Kasım 2021

Özellikle gelenekler ve aile baskısı ile birçok kişi dini nikahla evlenme yoluna gidiyor. Bu nikah sayesinde istenmeyen evliliklerin yanı sıra çok eşlilik durumları da artış gösteriyor. Kanunlarda dini nikah ile ilgili hüküm olmadığından, özellikle boşanan ya da kocası ölen kadınlar hem maddi hem de manevi açıdan mağduriyetler yaşıyorlar. Dini nikahla evlenen çiftler, yasal açıdan eş sayılmadıkları için evliliğin sorumluluk ve yükümlülüklerinden de kaçınabiliyorlar. Bu da...

Devamını Oku
Çifte Vatandaşlık Nedir?
25 Kasım 2021

Çifte vatandaşlık, tüm ülkelerin vatandaşlarının tercih ettiği avantajlı bir vatandaşlık türüdür. Özellikle e – devlet üzerinden soyağaçlarını inceleyen vatandaşlarımızın birçoğu, soyağaçlarında başka ülkelerin göçmeni olan atalarının bulunduğunu öğrenince çifte vatandaşlık konusunu araştırmaya başladı. Başta Yunanistan gibi bazı ülkeler mübadele anlaşmasına göre vatandaşlık hakkı vermezken, balkan ülkelerinin bir kısmı ise kendi ülkelerinin göçmeni olan atalarından dolayı Türk vatandaşlarına vatandaşlık hakkı verebiliyor. Çifte vatandaşlık alarak bu ülkelerin...

Devamını Oku
Aile İçi Şiddet Nedeniyle Boşanma Davaları
25 Ekim 2021

Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarının nedenleri arasında ise aile içi şiddet nedeniyle boşanma davaları ile daha fazla karşılaşılmaktadır. Bu davalarda şiddete kadın eşler daha fazla maruz kalmaktadır. Konu ile ilgili yeterli bilgi sahibi olunmaması, eğitim durumu ve çevre baskısı gibi nedenlerden dolayı, mağdur olan eşler bu konu ile ilgili boşanma davası açmamaktadır. Bu da şiddetin devam etmesine ya...

Devamını Oku
Eda Davası Nedir ?
25 Ekim 2021

Mahkemeler tarafından, davalının bir şey yapma ya da vermeye zorlandığı dava türüne eda davası adı verilir. Medeni usul hukuku kapsamında yer alan eda davalarına, edim davaları adı da verilmektedir. Arapça’ da yerine getirme anlamına gelen eda kelimesi de davanın açılma nedenini karşılamaktadır. Bu davalarda, davacı mahkeme yolu ile davalıdan bir şey yapmasını ya da vermesini talep edebilmektedir. Davacının eda davası açabilmesi için, şu üç husustan...

Devamını Oku
Genel Af ve Özel Af Nedir?
25 Ekim 2021

Af, cezaevindeki suçlular ile ailelerini etkileyen en önemli kurumdur. Af kurumu kanunumuzda genel af ve özel af olarak ikiye ayrılmıştır. Genel af, özellikle kamu davalarının düşürülmesini ve ceza mahkumiyetlerinin sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılmasını sağlayan hukuki bir uygulamadır. Özel af ise mahkumiyetlerin infazlarının azaltılması, adli para cezasına çevrilmesi ya da tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayan hukuki bir uygulamadır. Her iki af çeşidi de, suçu ortadan kaldırmamaktadır....

Devamını Oku
İnternetten Haber – İçerik Kaldırma
25 Ekim 2021

İnternetin yaygınlaşması ile nerede ise evinde ya da telefonunda internet olmayan kimse kalmamış durumda. Hemen hemen her gün, internet üzerinde ya da sosyal medya platformlarında, yüzlerce haber veya içerik paylaşımı yapılıyor. Özellikle haber paylaşımı yapan siteler, bilerek ya da bilmeyerek bazı haberleri abartılı ya da yanlış yorumlayarak paylaşıyorlar. İnternet ortamında çok fazla bu kapsamda site bulunduğu için, diğer sitelerden daha fazla ilgi çekmek için tanınmış...

Devamını Oku
Resmi Evrakta (Belge) Sahtecilik Suçu
25 Ekim 2021

Özellikle iş ve eğitim gibi başvurular esnasında, istenen belgelere sahip olmayan kişiler tarafından, sahte belgelerin düzenlenmesi ya da bu belgelerin kullanılması gibi yasal olmayan yollara başvurular artmaktadır. Ceza kanunu, bu belgeleri üreten ve kullananları resmi evrakta (belge) sahtecilik suçu kapsamına alarak, sekiz yıla kadar hapis cezaları ile cezalandırmaktadır.  Ayrıca bu sahte evraklarla elde edilen hak ve menfaatler de faizleri ile geri alınmaktadır. Konu hakkında yeterli...

Devamını Oku
Adli Kontrol Kararı Nedir?
25 Ekim 2021

Adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı ifadesiyle günlük haberlerde sıklıkla karşılaşılıyor. Kanunda, tutuklama için gerekli nedenlerin bulunmasına rağmen, şüpheli ya da sanığın tutuklama yerine denetim altında serbest bırakılmasına adli kontrol kararı adı veriliyor. Adli kontrol ile denetimli serbestlik genellikle karıştırılmaktadır. Adli kontrol kararı soruşturma ya da kovuşturma aşamalarında, denetimli serbestlik ise verilen cezanın infaz sürecinde uygulanan yöntemlerdir. Ceza kanunu, iki yıl üst sınırı bulunan hapis cezaları...

Devamını Oku
İzinsiz Ses ve Görüntü Almanın Cezası Nedir?
25 Ekim 2021

İzinsiz Ses veya Görüntü Kaydı Alma Davası Teknolojinin ilerlemesine paralel olarak, cep telefonları kullanılarak bile çok kolay bir şekilde ses ve görüntü kaydı yapılabilir hale gelmiştir. Birçok kişi, gerektiğinde delil olarak kullanabilmek için, izinsiz ses veya görüntü kaydı yapmaktadır. Bu kayıtlar, bir gereklilik sonucunda ya da hukuki olarak elde edilmediği için, mahkemeler tarafından delil kabul etmez ve suç teşkil eder. Bu nedenle de, çok sayıda...

Devamını Oku
Kıdem Tazminatı Nedir Kıdem Tazminatı Hesaplama
24 Ağustos 2021

İşçilerin önemli bir güvencesi olan kıdem tazminatı, her dönem gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Özellikle kıdem tazminatıyla ilgili gerekli bilgilere sahip olmayan kişiler, bu konuda mağduriyetler yaşıyor ve haklarını yargı yolu ile almaya çalışıyorlar. Bu nedenle sadece işçiler değil, işverenlerin de kıdem tazminatıyla ilgili bilgi sahibi olması gerekiyor. Kıdem Tazminatı Nedir? En basit tanımı ile işçilerin çalıştığı süreler karşılığında hak ettikleri tazminata kıdem tazminatı adı...

Devamını Oku
Müsadere Sistemi Nedir?
24 Ağustos 2021

Ceza kanununda yer alan müsadere sistemi, Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kadar uygulanan bir nevi güvenlik tedbiridir. Fatih Sultan Mehmet tarafından uygulamaya başlanılan bu sistem, özellikle rüşvet gibi kanuna aykırı yöntemlerle haksız kazanç elde edenlerin, mal varlıklarına el konulması şeklinde işletiliyordu. Tanzimat fermanı ile yürürlükten kaldırılmış olan müsadere sistemi, günümüz ceza kanununda yerini almaya devam etmektedir. Bu sistem sadece mahkeme kararı ile uygulanabilir ve bir ceza türü...

Devamını Oku
Yağma Suçu Nedir?
24 Ağustos 2021

Başkasının hakimiyeti altında bulunan bir menkulün, tehdit ya da cebir kullanılarak başka kişi veya kişiler tarafından alınmasına gasp veya yağma suçu adı verilir. Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlara göre, bu suç sadece menkuller için işlenebilir yani gayrimenkul söz konusu suçun unsuru olamaz. Yağma suçu, hırsızlık suçunun kullanılan yöntem olarak bir türü gibi değerlendirilebilir. Yağma suçunda, hırsızlıktan farklı olarak menkulün tehdit ve cebir kullanılarak, alınması söz konusudur....

Devamını Oku
Zincirleme Suç Nedir?
24 Ağustos 2021

Kanunda geçen adı ile müteselsil suç (zincirleme suç), aynı kişiye karşı farklı zamanlarda birden fazla suçun işlenmesi ya da birden fazla kişiye karşı aynı anda suç işlenmesi anlamına gelmektedir. Ceza kanununda her suç için ayrı ceza verilmesi esas olmakla beraber, zincirleme suçlarda ise tüm suçlar için tek bir ceza verilmektedir. Buradaki en önemli husus ise, verilen cezanın belirli bir oranda arttırılıyor olmasıdır. Örnek olarak; aynı...

Devamını Oku
Karşılıksız Çek Düzenleme Hakkında Her Şey
24 Ağustos 2021

Özellikle ekonomik koşullardan dolayı, birçok çek karşılıksız çıkıyor. Bu da, çeki tahsil ettirecek kişiyi mağdur ederken, karşılıksız çek düzenleyen kişi hakkında da yasal işlem yapılmasını gerektiriyor. Borcuna karşılık, karşılıksız çek düzenleyen kişiler sadece çekte yazılı olan meblağı ödemekle kalmayıp para cezası da ödemek zorunda kalıyorlar. Belirlenen süreler içinde söz konusu para cezası ödenmediği durumlarda ise hapis cezası verilmektedir. Bu nedenle de karşılıksız çek düzenleme suçundan...

Devamını Oku
İşe İade Davası Süreci
24 Ağustos 2021

İşveren tarafından çalışanların iş akitleri, haksız ya da haklı nedenlerden kaynaklanarak sonlandırılabilir. İş kanunu, belirtilen şartların oluşması durumunda işçiye işe iade davası açma hakkı tanımıştır. Söz konusu dava açılarak, işçinin mağdur olması önlenmektedir. İşe İade Davası Nedir? İş kanununa göre, işçinin olduğu gibi işverenin de uyması gereken ödev ve sorumlulukları bulunuyor. İşverenin, iş kanununda belirtilen geçerli nedenler oluşmadan, işçinin iş akdini sonlandırıp işten çıkarması durumunda,...

Devamını Oku
İş Yerinde Mobbing ve Mobing Davası
24 Ağustos 2021

İşyerlerinde karşılaşılan sorunların başında, işverenlerin uyguladığı mobbing ve bu kapsamda açılan mobing davası geliyor. Özellikle çalışanlar bu konudaki hukuksal yöntemler hakkında bilgi sahibi olmadıkları için, mobbing uygulamaları karşısında çaresiz kalıyorlar. Ekonomideki olumsuz gelişmeler, ticaret hayatındaki firma ve şirketlerin birbirleri ile daha fazla rekabete girmelerine neden oluyor. Bu da işverenlerin, çalışanlarını daha fazla çalışmaları için mobbing uygulamasına neden oluyor. Bu uygulama ise, hem verimi düşürüyor hem...

Devamını Oku
İstirdat Davası Nedir ?
24 Ağustos 2021

İcra takiplerinde istirdat davası sık sık gündeme gelmektedir. Özellikle konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan kişiler, bu davalar ile kazanabilecekleri haklarla ilgili mağduriyet yaşayabiliyorlar. İcra takibi sonucunda, takibe uğrayan kişi, kendisine tebliğ edilen miktarı ödemek zorunda kalmaktadır. Bazı durumlarda ise, kişinin icra takibi yapılan konu ile ilgili borcu olmamasına rağmen, belirtilen borç miktarını ödediği de görülüyor. Bu durumlarda, gerçekte borçlu olmayan kişi dava açarak, haksız...

Devamını Oku
Bitcoin Dolandırıcılığı ve Ceza Hukuku
24 Ağustos 2021

Kripto paraların kullanımının yaygınlaşması ile bu paralar üzerinden yapılan kanunsuzlukların da artmasını sağlıyor. Kripto paralar arasında bitcoin’in daha fazla tercih görmesi, bitcoin dolandırıcılığı adında yeni bir suçun ortaya çıkmasına neden oluyor. Ceza hukukunda özellikle kripto paralar ile ilgili direkt maddeler bulunmasa da bu paralar ile yapılan dolandırıcılık hem dolandırıcılık hem de bilişim suçları başlıklarında yer bulabiliyor. Ceza kanunumuzda, bitcoin ile dolandırıcılık yapmanın suç teşkil etmesi...

Devamını Oku
Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında Her Şey
24 Ağustos 2021

Boşanma davaları, genellikle çok uzun süreye sahip olan ve her iki eş için de mağduriyetler oluşturan bir süreçtir. Bu nedenle de boşanma kararı alan eşler, süreci daha kısaltmak ve sorunsuz bir şekilde sürdürmek için, anlaşmalı olarak boşanmayı tercih ediyorlar. Bunu gerçekleştirmek için eşler, anlaşmalı boşanma davası açma konusunda uzlaşmaya çalışıyorlar. Söz konusu dava için gerekli hususlar yerine getirilmediği zaman ise bu dava çekişmeli boşanma davasına...

Devamını Oku
İstanbul Sözleşmesi
16 Temmuz 2021

Ülkemizin son dönemlerde en çok gündeminde olan konuların başında İstanbul sözleşmesi geliyor. Birçok kişi sözleşme ile ilgili hususları tam olarak bilmediği için, sözleşmenin lehinde veya aleyhinde görüşler bildiriyorlar. Bu nedenle de toplumun bir kesimi bu sözleşmeden çıkılmasını talep ederken, bir kesimi de sözleşmenin maddelerine daha fazla bağlı kalınmasını talep ediyorlar. İstanbul Sözleşmesi Nedir? Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin...

Devamını Oku
İhbar Tazminatı Nedir?
16 Temmuz 2021

İşçi ya da işveren tarafından iş sözleşmeleri, değişik nedenlerden dolayı sonlandırılabiliyor. İş sözleşmesinin sonlandırılması için, iş hukukunda belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Birçok kişi konu ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığından, bu kapsamda tazminat ödemek zorunda kalıyor. En yaygın olarak ödenen tazminatların başında ise, ihbar tazminatı geliyor. İhbar Tazminatı Nedir? Kanunda belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile çalıştırılan işlerde, iş sözleşmesini taraflardan birinin son vermesi halinde,...

Devamını Oku
Konkordato Nedir?
16 Temmuz 2021

Ekonomik şartlardan dolayı birçok şirket veya firma iflasını ilan etmek durumunda kalıyor. Bu da hem iflasını veren, hem de alacaklılar için birçok mağduriyete neden oluyor. Kanun, bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için eskiden iflas ertelemesi yöntemine izin verirken, bu yöntemin kaldırılması ile konkordato ilan etme hakkı verilmiştir. Bu yöntem sayesinde, hem borçlunun hem de alacaklının hakları bir nevi koruma altına alınıyor. Konkordato ile ilgili yeterli bilgi...

Devamını Oku
Ücretsiz İzin Uygulaması İçin Gerekli Şartlar
16 Temmuz 2021

Çalışanların birçoğu kendilerine tanınan hakları tam olarak bilmedikleri için, bu hakların çoğunu kullanamayarak mağduriyetler yaşıyor. Bunlardan biri de ücretsiz izin uygulaması olarak karşımıza çıkıyor ve uygulamanın sağladığı haklar nerede ise büyük bir çalışan kesimi tarafından tam olarak bilinmiyor. Bu uygulamadan haberi olmayan çalışanlardan bir kısmı ise işlerinden ayrılmak zorunda bile kalıyorlar. Ücretsiz İzin Nedir? Ücretsiz izin, genel anlamı ile iş sözleşmesinin belirli bir süre için...

Devamını Oku
Yaş Düzeltme Davası
16 Temmuz 2021

Nüfus müdürlüğünden kaynaklı hatalardan dolayı, birçok kişi yaş düzeltme yoluna gidiyor. Bu durum, özellikle belirli bir yaşı doldurmuş olmanın gerektirdiği zamanlarda, yaygın olarak yapılıyor. Bu durumlara, askere gitme ya da bir işe başvurma gibi örnekler verilebilir. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan kimselerin nüfus kayıtlarında daha çok hatalar oluşabiliyor. Bu nedenle de çok sayıda yaş düzeltme davası ile karşılaşılıyor. Birçok kişi, bu davaların nasıl açılacağı konusunda bilgi...

Devamını Oku
Vergi Hukuku Nedir? Vergi Hukuku Neleri Kapsar?
10 Haziran 2021

Vergi, bir devletin vatandaşlarının tümünün önemli sorumlulukları arasında ilk sırayı almaktadır. Vatandaşlar gerek direkt gerekse dolaylı olarak mutlaka vergi verirler. Özellikle de ticaretle uğraşanlar için vergi daha da önem arz etmekte, mevzuatın tam olarak bilinmemesinden dolayı birçok mağduriyet yaşanmaktadır. Vergi Hukuku Nedir? Vatandaşlar ile devlet arasındaki vergi yükümlülükleri ile vergi ilişkilerini belirleyen hukuk dalına ise vergi hukuku adı verilmektedir. Devlet vergi hukukuna dayanarak çıkardığı yasalar...

Devamını Oku
Vesayet Davası Nedir? Süresi Ne Kadardır?
10 Haziran 2021

Fiili ehliyeti olmayanları korumak maksadı ile yürürlüğe konulan vesayet, medeni hukukun en önemli kurumlarından biridir. Konu ile ilgili yeterli bilgi sahibi olunmamasından dolayı, birçok kişi önemli mağduriyetler yaşıyor. Vesayet sayesinde hem ergin ve çocukların hakları korunurken, hem de hayatları güvence altına alınabiliyor. Vesayet Nedir? Herhangi bir velayet altına alınmamış olan küçük yaştaki çocuklar ve özel duruma sahip olan ergin şahısların, maddi ve kişisel menfaatlerinin korunması...

Devamını Oku
Örgüt Kurma, Yönetme ve Örgüt Üyeliği Suçu Nedir?
10 Haziran 2021

TCK’da bazı suçların cezaları, örgüt faaliyetleri içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine göre değişiklik arz etmektedir. Bu suçların bir suç örgütü tarafından işlenmesi durumunda, ayrı ayrı cezalar verilmektedir. TCK’da bu suçlar, beş ana başlıkta değerlendirilmektedir. Bu başlıklar şu şekilde sıralanmaktadır; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu (TCK m.220): Bu suçun oluşması için, suçun en az üç kişilik ve hiyerarşik bir yapıya sahip örgüt tarafından işlenmesi gerekir. Örgüt yöneticiliği...

Devamını Oku
Miras Davası Nedir, Nasıl Açılır?
10 Haziran 2021

Kamuya mal olmuş hukuk davalarının başında, miras davası gelmektedir. Miras sahibi olan kişinin ölmesi ya da gaip olduğunun resmi olarak kabul edilmesi ile mal varlığının mirasçılarla paylaşılması süreci miras davası olarak adlandırılır. Mirası bırakan kişi, ölmeden önce vasiyet bırakmış ve bu vasiyetin koşullarına tüm mirasçılar razı ise miras davasının açılmasına gerek olmamaktadır. Miras davaları, içinde miras kelimesi geçen birçok konuda açılabilmektedir. Mirasçılıktan çıkarılma ve reddi...

Devamını Oku
İcra ve İflas Hukukunda İtirazın İptali Davası Nedir?
10 Haziran 2021

Bir borcun ödenmemesi durumunda, gerekli tebliğler yapıldıktan sonra borçlu hakkında icra takibi başlatılır. Borçlunun haklı gerekçelerle itirazı nedeni ile söz konusu icra takibi durdurulabilmektedir. Alacaklı taraf ise söz konusu itirazın kaldırılarak, icra takibine kaldığı yerden takip edilebilmesi için dava açabilir, bu dava ise icra ve iflas hukukunda itirazın iptali davası olarak adlandırılır. İcra Takibi İtirazı Nedir? İcra takipleri ilamsız ya da ilamlı olarak yapılabilmektedir. Yaygın...

Devamını Oku
Gayrimenkul Davası Nedir, Nasıl Açılır?
10 Haziran 2021

Taşınma imkânı olmayan mallara gayrimenkul adı veriliyor. Gayrimenkullerin içine; arazi, arsa, bina, iş yeri, apartman, villa, konut ve fabrika gibi taşınmaz mallar girmektedir. Gayrimenkuller aynı zamanda paraya çevrilebilen yani maddi değerleri olan mallardır. Eşya hukukunun bir alt dalı olan gayrimenkul hukuku, söz konusu taşınmazlar ile ilgili hukuk kurallarını belirlemektedir. Gayrimenkul hukukuna göre açılan ve taşınmaz mallarla ilgili uyuşmazlıkları konu eden davaya ise gayrimenkul davası adı...

Devamını Oku
Ceza Hukukunda Ek Savunma Hakkı Nedir?
10 Haziran 2021

Ceza hukuku kapsamında görülen davalarda, Cumhuriyet savcılarının hazırlamış olduğu iddianamedeki suç vasfı, davanın görülmesi esnasında değişebilir. Buna ilave olarak, sanığa istenen cezadan daha ağır bir cezanın verilmesi ya da verilecek cezaya ilave olarak bazı güvenlik tedbirlerinin uygulanması gereği de ortaya çıkabilir. Bu durumda yargılanan sanığa, yeni oluşan durumdan dolayı normal savunma hakkına ilave olarak savunma hakkı verilir ve buna ceza hukukunda ek savunma hakkı denmektedir....

Devamını Oku
Bilirkişi Kanunu Nedir? Kimler Bilirkişi Olabilir?
10 Haziran 2021

Birçok uyuşmazlık konusunun çözümünde, özel mesleki konularda yetişmiş kişilerin yardımına başvurulur. Bu kişilere kanunda bilirkişi adı veriliyor. Ülkemizde hemen hemen her alanda bilirkişiler bulunuyor. Genellikle teknik konuları içeren uyuşmazlıkların çözümünde, bu kişiler önemli rol oynamaya devam ediyor. Kimlerin bilirkişi olabileceği ve bilirkişilerin icra edecekleri görevlerin esasını belirlemek için ise 6754 sayılı bilirkişi kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu kanun sayesinde, bilirkişilik resmi bir hüviyete kavuşmuş ve bir...

Devamını Oku
Kaçak ve Usulsüz Elektrik Kullanımına Dayalı İtiraz
22 Nisan 2021

Kaçak ve usulsüz elektrik kullanımı, özellikle yüksek enerji fiyatlarından dolayı her geçen gün daha da artmaktadır. Dağıtım şirketleri söz konusu kaçak ve usulsüz elektrik kullanımlarını ihbarlardan ya da fatura düzenleme tarihlerinde yapacakları kontrollerden tespit edebiliyorlar. Çoğu zaman ise, kaçak veya usulsüz bir kullanım söz konusu değilken, tutanak tutularak aboneler mağdur edilebiliyor. Kanunda, abonelerin bu uygun olmayan tespit tutanağı ile haksız elektrik faturalarına, aboneler tarafından nasıl...

Devamını Oku
Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma
19 Nisan 2021

Vergi kaçakçılığı suçları arasında en sık rastlanan suç türlerinden biri olan Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma suçu Vergi Usul Kanunu tarafından cezası belirlenen suç türleri arasında yer alır. Vergi Usul Kanunu’na ters düşen ve bu yasaların ihlal edilmesine neden olan eylemlerin ortaya çıkması durumunda Ceza Muhakemesi Kanunlarının genel hükümlerine başvurmak gerekli olur. Vergi kaçakçılığı suçu olarak tanımlanan bu suça ilişkin bilinmesi gereken birçok konu vardır....

Devamını Oku
Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası
19 Nisan 2021

Hukuk kuralları toplumsal yaşamın düzenlenmesinde kullanılan kaidelerden oluşur. İnsanlar bir arada yaşarken çeşitli sebeplerle etkileşime geçerler. İnsani ilişkilerden doğan çeşitli eylemler nedeni ile kurallara gereksinim duyulurken bu kaideler sayesinde düzen sağlanır. Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası mirasçılar arasında oluşabilecek anlaşmazlıklara bağlı olarak ortaya çıkabilen bir durumdur. Kanun koyucu tarafından oluşturulan bu kaideler hukuk kurallarını oluştururken yasal bir değere sahiptir. Hukuk kurallarının dışında davranış gerçekleştirildiğinde kişiler çeşitli...

Devamını Oku
Sokağa Çıkma ve Maske Cezalarına İtiraz
19 Nisan 2021

Hukuk kuralları insanların yaşamını düzenlemek için oluşturulurlar. Toplum nizamının tesis edilmesinde bu kurallar vasıtası ile hareket edilirken kanun koyucu tarafından çeşitli kurallar düzenlenir. İnsanlar geçmişten bugüne bir arada yaşarlar ve hayatlarını sürdürürken de birçok ortak alan kullanırlar. Kişilerin yaşamlarını sürdürdükleri bu ortak alanlarda çeşitli kurallara bağlı olarak hareket etmesi gerekirken kurallara uyulmadığı durumlarda kanunlar devreye girer. Bundan dolayı da hukuk kuralları geçerlidir. Hukuk bir disiplindir...

Devamını Oku
Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret Suçu
19 Nisan 2021

Hukuk kurallarının varlığı toplum yaşamında bir düzen sağlamak içindir. İnsanlar bir arada yaşarken bazı kaideler çerçevesinde hareket etmek durumundadırlar. Bu kaideler kanun koyucu tarafından düzenlenir ve vatandaşların da bu kurallara uyması beklenir. Kişiler kanunlara uymadıklarında çeşitli cezalar alabilirler. Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret Suçu da bu tür durumlardan biridir. Bu suça dair kanunlar TCK md 188 ile açıklanmıştır. Uyuşturucu madde olarak adlandırılanlar eroin, kokain, morfin...

Devamını Oku
İhraç Edilen Memur Emekli Maaşı Alabilir mi?
19 Nisan 2021

Memurluk modern devletlerde güvenceli mesleklerden biri olarak bilinirken bazı dönemlerde bu durumda değişiklik olması mümkündür. Memurluğun güvence kapsamı sınırsız olmayan bir durumdur ve bazı hallerde bunun ihlal edildiği görülür. İhraç Edilen Memur Emekli Maaşı Alabilir mi? merak edilen bir konu olurken memurların sorumlulukları arasında yer alanlardan biri de anayasaya bağlı hareket etmeleridir. Ayrıca memurlardan beklenen davranış yasalara da uymalarıdır. İdare tarafından ihraç edilen bir memur...

Devamını Oku
Sosyal Medya Üzerinden İşlenen Suçlar
13 Nisan 2021

İnternet Üzerinden Hakaret Suçu  Teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet sistemleriyle tanıştık. Dijital göçmenlerin döneminde (eski kuşak diyebiliriz) her evde bir bilgisayar ya da internet yokken günümüzde artık herkesin cebinde bir internet mevcut. Her gelişim sürecinin pozitif olduğu kadar negatif sonuçları da oluşmaktadır. İnternet gelişiminin negatif yönlerinden korunmak için hukuktan destek alabilirsiniz. İnternet üzerinden işlenen popüler suçların arasında hakaret suçu ön plana çıkmaktadır. İnternet üzerinden hakaret suçu...

Devamını Oku
Senet Nasıl Hazırlanır?
12 Nisan 2021

Senet mal ve hizmet almak için kullanılan ödeme araçlarından biridir ve kişiler arasında kullanılır. Ödemekle yükümlü olunan bir borcun güvence altına alınmasına yarayan ödeme araçlarından biri olan senetler ticari faaliyetlerde kullanılan belgelerdir. Senet Nasıl Hazırlanır? Konusu da bu sebepten merak edilenler arasında yer alır. Borçlu ve alacaklı arasında imzalanan senetlerin vade tarihi geldiğinde ödenmesi gerekir. Borçlu olan taraf borcunu gününde ödemekle mesul tutulur. Senedin ödenmemesi...

Devamını Oku
Hangi Mallar Haczedilebilir?
12 Nisan 2021

Alacaklı ve borçlu arasında meydana gelen ticaret ilişkisine istinaden borçlu borcunu ödemediğinde alacaklı icra dairesi vasıtası ile alacağını tahsil etmek üzere işlem başlatabilir. Bu durumda icra dairesi borçluya tebligat gönderir ve alacağın tahsilini talep eder. Yasal süre içerisinde borç ödenmediğinde ve tebligata borçlunun itiraz etmemesi durumunda icra takibi kesinleşir. Borçlunun mallarının haczedilme işlemi bu aşamaların geçilmesinden sonra mümkün olur. Hangi Mallar Haczedilebilir? Sorusu ise merak...

Devamını Oku
Evime Haciz Geldi Ne Yapmalıyım?
12 Nisan 2021

Eve haciz geldiğinde evde hacze kabil mal olup olmadığına bakılacaktır. Eve gelen icra memuru alacaklının talebine bağlı olarak haciz işlemini gerçekleştirme yetkisine sahip olan kişidir. Eve icra memuru geldiğinde kapı açılmasa dahi memurun çilingirle açma yetkisi vardır. Merak edilen konulardan biri Evime Haciz Geldi Ne Yapmalıyım? Sorusunun yanıtıdır. Haciz memurunun kapı açılmazsa çilingirle kapıyı açtırmasının ardından memur haciz işlemini gerçekleştirme yetkisini kullanır. Kapı çilingirle açıldıktan...

Devamını Oku
Ödenmeyen Senetlerin Durumu
12 Nisan 2021

Borçlu ve alacaklı arasında ticari faaliyetler sebebi ile kullanılan senetler ödenmediği takdirde bazı süreçlerin takip edilmesi gerekmektedir. Mal ve hizmet alımları sırasında ödeme aracı olarak kullanılan senetlerin ödeme günü geldiğinde borçlu tarafından yatırılması gerekmektedir. Borçlu tarafın vaktinde ödeme yapmaması durumunda senet tahsilatı çeşitli yollarla yapılabilmektedir. İcra takibi, banko yolu ile protesto ya da borçluya ihtar çekme yöntemleri bu metotlar arasında yer alır. Ödenmeyen Senetlerin Durumu...

Devamını Oku
Senedin İcraya Verilmesi
12 Nisan 2021

Senetler mal ve hizmet almak için alacaklı ve borçlu taraf arasında kullanılan belgelerdir ve resmi bir değer taşırlar. Bu tür evrakların kullanımında uyulması gereken kurallar söz konusudur. Senedin İcraya Verilmesi söz konusu olduğunda borcun ödenmemiş olması gerekmektedir.  Vadesi geldiği tarihte senedin borcu ödenmediği takdirde icraya verilerek tahsilatının yapılması mümkündür. Bunun dışında da ödenmeyen senetler banka yoluyla protesto çekilerek ya da borçluya ihtar çekilerek de tahsil...

Devamını Oku
Kaçak (İllegal) İddaa Siteleri Nereye Şikâyet Edilir?
8 Nisan 2021

Dünyada internetin yaygınlaşması, internet üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerin de artmasına neden olmuştur. Bu kapsamda bahis siteleri de online olarak hizmetlerini sürdürmeye başlamıştır. Yasal bahis sitelerinin yanında, illegal bahis siteleri de online olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Özellikle illegal iddaa sitelerinin de sayıları çok fazla artmaktadır. Birçok kimse, yüksek bahis oranlarına kanarak, illegal iddaa sitelerinde bahis yapmaktadır. İllegal iddaa sitelerinde bahis oynayanların büyük çoğunluğu ise, kazandıkları paraları ya hiç...

Devamını Oku
Şufa (Önalım) Hakkı Davası
6 Nisan 2021

Bir mülkiyetin birden fazla sahibi varsa hisseli gayrimenkul sınıfa girer. Bu tip gayrimenkullerin satışında hissedarlar arasında sorunlar çıkabilir. Bu tip sorunların çözümü şufa (önalım) hakkı davası ile gerçekleştirilmektedir.  Hissedarlardan biri gayrimenkul üstündeki payını satmak istediğinde, gayrimenkulün diğer hissedarlarına öncelikli alım hakkı tanınır. Bu tanınan hak iznine de şufa hakkı denir.  Şufa (önalım) hakkı sürecini hissesini satışa çıkaran kişi tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Öncelikle noter aracılığı ile...

Devamını Oku
VUK md.359 
6 Nisan 2021

Vergi kanunları çerçevesinde uygulanması zorunlu kurallar altında tutulan ve düzenlenen defter, kayıtlar ve faturaların kanunlara karşı düzenlenmesi, yok edilmesi, kullanılması, üzerinde oynanması gibi konuların oluşmasına vergi suçları yani VUK md.359 denilmektedir. Bu bahsi geçen suç içerinde muhasebe hileleri başlığı altında en çok sahte fatura düzenleme ve kullanma konuları oluşmaktadır. Bu durum daha çok naylon fatura oluşturma suçu olarak isimlendirilmektedir/bilinmektedir. Bu bahsi geçen suçun oluşması neticesinde...

Devamını Oku
Zorunluluk Hali ve Meşru Müdafaa
6 Nisan 2021

Saldırı vakalarının gün geçtikçe arttığı ortamlarda, kendini savunma için yapılan eylemlerin birçoğu, meşru müdafaa olarak değerlendirilmeyip ceza davalarının konusu oluyor. Bunun en büyük nedeni ise, zorunluluk hali ve meşru müdafaa hakkında yeterli bilgi sahibi olunmayışıdır. Meşru Müdafaa Nedir? Şahsın kendisine ya da bir başkasına yöneltilmiş olan haksız bir saldırının, yapılan saldırı ile orantılı olacak şekilde, saldırı anında bulunan imkanlarla engellenme eylemine meşru müdafaa adı verilmektedir. ...

Devamını Oku
Tüketici Hakem Heyetine Başvuru
6 Nisan 2021

Tüketicilerin maruz kaldığı sorunların daha kısa sürede ve daha kolay çözüme kavuşması için, tüketici hakem heyetleri oluşturulmuştur. Birçok kişi, tüketici hakem heyetine başvuru ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmadığından, haklı olmasına rağmen sorunlarını çözmede sorun yaşamaktadır. Birçok kişi ise tüketici hakem heyetine başvuru ücreti hakkında sorular sormakta ve bilgi eksikliğinden dolayı, başvurunun çok masraflı olacağından çekinmektedir. Tüketici Hakem Heyeti Kimlerden Oluşur? Tüketicinin korunması kanunu, il...

Devamını Oku
Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası
6 Nisan 2021

Trafik kazaları, sayı olarak kazalar arasında önemli bir yere sahiptir. Bu kazaların büyük bir kısmı maddi hasarlara yol açarken, önemli yaralanmalara ve hatta ölümlere de neden olabilmektedir.  Maddi hasarlarla sonuçlanan trafik kazalarında, yaygın olarak sigorta şirketleri vasıtası ile hasarlar tazmin edilebilmektedir. Yaralanma ve ölümle sonuçlanan trafik kazası nedeniyle tazminat davası açılarak ise önemli oranda destek sağlanabilmektedir. Bunun içinde, bu davaların nasıl, hangi mahkemelerde ve hangi...

Devamını Oku
Susma Hakkı Nedir?
6 Nisan 2021

Uluslararası sözleşmeler ve Anayasamız, sanıklar için savunma hakkının yanında susma hakkı da tanımaktadır. Bu hak genellikle sanığın suçlu olduğunu kabul etmesi olarak kabul edilse de, kanunların sunmuş olduğu yasal haklardan biridir. Birçok kişi bu hak konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı için, bu hakkı kullanmamakta ve davanın olumsuz bir seyir izlemesine neden olmaktadır. Susma Hakkının Hukukta Tanımı Nedir? Kanunda susma hakkı, şüpheli olarak kabul edilen bir...

Devamını Oku
Sigortasız İşçi Çalıştırma
6 Nisan 2021

Yürürlükte olan kanunlarımıza göre, tüm iş yerlerinde çalışan işçilerin, işveren tarafından sigortalarının yaptırılması gerekmektedir. İşverenler prim ödemesinden kaçınmak için sigortasız işçi çalıştırma yoluna giderse, bu işçiler kayıt dışı işçi olarak kabul edilir ve tespitinde cezai müeyyideler uygulanır. Buna rağmen ülkemizdeki nerede ise tüm sektörlerde, oldukça fazla sigortasız işçi çalıştırılmaktadır. Özellikle mevsimlik ve geçici işlerde çalışanların büyük çoğunluğu sigortasız çalıştırılmaktadır.  İşverenler sigortasız işçi çalıştırarak hem sigorta...

Devamını Oku
Nitelikli Cinsel Saldırı veya Tecavüz Suçu
6 Nisan 2021

Bir kimsenin bedenine, kendi arzularını tatmin etmek için, şahsın müsaadesi olmadan dokunulması cinsel saldırı suçunu oluşturmaktadır. Bu suçun oluşması için mutlaka bir fiziksel temasın oluşması gerekmektedir. Cinsel saldırı suçları arasında bulunan nitelikli cinsel saldırı veya tecavüz suçu ise bu kapsamda bulunan en ağır suçlar olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle de söz konusu eyleme çok daha ağır cezalar verilmektedir. Cinsel Saldırı Suçları Nelerdir? Faile rızası haricinde yapılan...

Devamını Oku
Naylon Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu
6 Nisan 2021

Fatura, vergilendirme sisteminin en önemli araçlarından biridir. Katma değer vergisinin hayata geçmesi ile birlikte sahte fatura olaylarında da çok önemli artış yaşanmıştır. Bu kapsamda, haksız kazancı önlemek için naylon fatura düzenleme ve kullanma suçu kanunla düzenlenmiştir.  Naylon fatura kullanımının artması, devletin vergi gelirlerinde büyük bir düşüş yaratmaktadır. Naylon fatura düzenleyen ve kullanan kişiler, hiçbir ürün veya hizmet sunmadan, devletten ticaret gerçekleştirmiş gibi, büyük miktarlarda vergi...

Devamını Oku
Marka Olarak Tescil Edilemeyen Kelime ve İşaretler

Bir markanın ayırt edici olması, en önemli özelliklerinin başında gelmektedir. Markalar ilk önce bu özelliği taşımıyor olsa da kullanımına başladıktan sonra ayrıt edicilik özelliğini kazanmaya başlayabilir ve böylece tescil edilmesi de mümkün olabilir. Markanın tescil edilmesi için gereken en önemli husus ise diğer markalardan ayırt edilmesini sağlayan kelime ve işaretlerdir. Tescil işlemi esnasında marka olarak tescil edilemeyen kelime ve işaretler de tespit edilmekte ve çoğu...

Devamını Oku
Marka Hakkına Tecavüz

Başta gıda ve giyim sektörü olmak üzere, her türlü sektörde markalar taklit edilerek, normalden çok daha ucuza satılmaktadır. Söz konusu satışlar internet üzerinden daha yaygın olarak yapılmakta, fiyatlarının düşük olması nedeni ile de çok fazla talep görmektedir.  Markaların taklit edilerek satılması sonucunda, marka sahibine ve markanın kendisine oldukça zarar verilmektedir. Marka sahibi istenilen oranda satış yapamamakta ve alıcılar da üründen memnun kalmayınca markayı kötülemektedir.  Markanın...

Devamını Oku
Kira Sözleşmesi
5 Nisan 2021

Kiraya verilen malın kullanma ve yararlanma haklarının bir bedel muadilinde başka kişilere devredilmesi sonucu imzalanan kira sözleşmesi şahsi hak doğurucu bir anlaşmadır. Bu tür sözleşmeler yazılı ya da sözlü olarak yapılabilmektedir. Sözlü olarak yapılan kira sözleşmesinin ispatlanma zorunluluğu olmaktadır. Adi kira sözleşmesi olarak adlandırılan sözleşme çeşidinde kiracı ve mal sahibi arasında akdedilen anlaşma süresinin sona ermesine rağmen kiracılık ilişkisi devam etmesi durumunda belirli süreli sözleşme...

Devamını Oku
Kimler Manevi Tazminat Davası Açabilir?
5 Nisan 2021

Hukuk sistemimizde bir başkasına zarar veren kimsenin bu zararı karşılama zorunluluğu bulunmaktadır. Zararın maddi olarak karşılanması ise tazminat olarak adlandırılmaktadır. Bazı zararlara karşılık olarak, maddi tazminatın yanında manevi tazminat davaları da açılabilmektedir.  Manevi tazminatın açılabilmesi ve hak edilmesi için, kanunda bazı şartlar belirlenmiştir. Bu konu ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmayanlar ise mağduriyet yaşamakta ve hatta hak ettikleri tazminatı bile alamamaktadır. Bu nedenle de kimler...

Devamını Oku
İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk
5 Nisan 2021

Mahkemelerin iş yoğunluğunun azaltılması, uyuşmazlıkların daha hızlı ve anlaşma ile çözülmesi için, arabuluculuk sistemi oluşturulmuştur. Kanun bazı uyuşmazlıklar için ihtiyari, bazıları için ise zorunlu arabuluculuk müessesini işletmektedir.  Bu kapsamda iş hukukunda zorunlu arabuluculuk yöntemi uygulanacak konular da belirtilmiştir. İş hayatında meydana gelen uyuşmazlıkların çoğunluğu sistemden çok, işverenle çalışan arasında oluşmaktadır.  Bu uyuşmazlıkların çözülmesi ise mahkemelerin iş yoğunluğu da göz önünde bulundurulduğunda oldukça uzun zaman almaktadır....

Devamını Oku
Hayata Kast Nedeni ile Boşanma Davası
5 Nisan 2021

Toplumun çekirdeğini oluşturan aile yapısı, çeşitli nedenlerden dolayı sarsılmakta ve çoğu zaman boşanma ile sonuçlanmaktadır. Boşanma davaları, genellikle aile bütünlüğünün bozulması veya şiddetli geçimsizlik nedeni ile açılsa da özel nedenlerle de açılabilmektedir. Özel nedenlerle açılan boşanma davaları arasında, hayata kast nedeni ile boşanma davası da gelmektedir.  Bu kapsamda açılan davalar ispat edildiği takdirde, davalar kısa sürede sonuçlanmakta, maddi ve manevi tazminat da talep edilebilmektedir. Bu...

Devamını Oku
Haklı Nedenle İş Sözleşmesinin Feshi – Haksız Nedenle İş Sözleşmesinin Feshi
5 Nisan 2021

Gerek işveren gerekse işçi açısından, çalışma haklarının korunması çok büyük öneme sahiptir. Bu nedenle de çalışma hakkının en önemli güvencesi olan iş sözleşmelerinin feshi, daha çok önem kazanmaktadır. İş Sözleşmesi Nedir? İşçinin işverene bağlı olarak çalışmayı, işverenin de bu çalışma karşılığında ücret ödemeyi taahhüt ettiği anlaşmaya iş sözleşmesi denmektedir. Süresi bir yıl olan ve herhangi bir şekil şartı bulunmayan iş sözleşmelerinin, yazılı yapılma ve tarafların...

Devamını Oku
Atatürk’e Hakaret Suçu
5 Nisan 2021

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve en önemli simgesi olan Mustafa Kemal Atatürk, Türk halkının da ortak bir değeridir. Tüm dünyada, ülkelerin kurucu liderlerinin manevi kişilikleri özel kanunlarla koruma altına alınmıştır. Ülkemizde de 5816 sayılı özel bir kanun ile Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun oluşturulmuştur. Halk arasında bu kanunda geçen suçlar, Atatürk’e hakaret suçu olarak da bilinmektedir. Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Nelerdir? 5816 sayılı kanun, Atatürk’ün...

Devamını Oku
Aile Mahkemesi ve Görevleri
5 Nisan 2021

Aile toplumun en önemli parçasıdır ve aile bütünlüğünün korunması, aile bireylerinin olduğu kadar devletin de asli görevlerindendir. Bu maksatla, konunun özelliğinden dolayı, aile hukuku ile ilgili konuların genel mahkemelerin kapsamından ayrı değerlendirilmesine karar verilmiştir. Aile mahkemeleri, 2003 yılında kurulan ve direk olarak aileleri ilgilendiren özel bir mahkemedir. Aile hukuku kapsamında olan uyuşmazlıkların çözüm yeri olan aile mahkemesi ve görevleri hakkında ise özellikle ailelerin çok fazla...

Devamını Oku
Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu
18 Mart 2021

Şirketlerin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında çeşitli yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu yükümlülükler arasında sözleşmeli bir avukat bulundurma zorunluluğu da yer almaktadır. Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu 2021 dikkate alındığında avukatlık kanununun 35. Maddesi ve 3. Fıkrasına istinaden ve Türk Ticaret Kanunu’nda yer aldığı şekliyle avukat bulundurmak zorunda olan şirketlerin özellikleri tanımlanmıştır. Hangi Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda? Avukat bulundurmak zorunda olan şirketler esas sermaye miktarı 250.000...

Devamını Oku
Ayıplı Maldan Sorumluluk
18 Mart 2021

Ayıplı malların neden olacağı zararların tazmin edilmesinde hangi kuralların geçerli olduğuna dair uygulanacak yönetmelik ayıplı maldan sorumluluk yönetmeliği adı altında uygulanmaktadır. Türk Borçlar Kanunu ve Tüketici Hakları Kanunu çerçevesinde ayıplı maldan sorumluluk konusunda tarafların sahip olduğu haklar ele alınmıştır. Ayıplı Maldan Sorumlu Olma Koşulları Satıcının tüketiciye sattığı ürün ya da hizmetle ilgili bildirdiği niteliklerin olmaması durumunda kusur oluşmuş kabul edilir. Alıcının satın aldığı üründen beklediği...

Devamını Oku
Cayma Bedelinin İadesi
18 Mart 2021

Cayma hakkı olarak tanımlanan uygulamada tüketicilerin bazı haklarının güvence altına alındığı görülmektedir. Cayma Bedeli İadesi için koşulların sağlanması durumunda tüketiciler bu haktan yararlanmaktadır. Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik başlığı altında tüketici haklarının korumaya alınması söz konusu olurken alıcılar bir ürünü satın aldıkları tarihten itibaren 14 günlük süre içerisinde sözleşmeden cayma hakkına sahip olurlar. Cayma hakkı internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için geçerli olurken alıcılar 14 günlük süre...

Devamını Oku
Deport

Vatandaşı olmadığı bir ülkeden bir kişinin sınır dışı edilmesi kararına deport denir. Sınır dışı kararı kişinin bizzat kendisine, legal temsilcisine ya da varsa avukatına tebliğ edilir. Yabancı kişi vatandaşı olduğu ülkeye ya da transit gideceği ülkeye veya belirlenen üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilme yoluyla gönderilebilir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na sınır dışı etme süreci için bakılabilir. Bahsi geçen kanunun 54’üncü maddesince gerekli...

Devamını Oku
Güvence Hesabı
18 Mart 2021

Trafik kazaları ile ilgili konularda birçok nedene bağlı olarak güvence hesabı adı verilen bir uygulamadan yararlanılmaktadır. Güvence hesabı nedir? Merak edenlerin kullanılma koşulları hakkında da bilgi sahibi olması gerekir. Güvence hesabının kullanılabilmesi için gerekli olan şartların meydana gelmesi durumunda bedensel hasarların karşılanması için bu metottan yararlanılır. Güvence hesabı trafik kazası durumlarında devreye giren bir yöntemdir. Güvence Hesabı Nedir? Güvence hesabının kapsamı Türkiye Sigorta ve Reasürans...

Devamını Oku
Mirasta Zümre Sistemi 
18 Mart 2021

Miras işlemleri söz konusu olduğunda merak edilen konular arasında yer alan sorulardan biri de mirasta zümre sistemi nedir? Şeklinde olmaktadır. Kan hısımları yasal mirasçılık hakkına sahip olmak istediklerinde Medeni Kanun’da yer alan derece sistemine göre hareket edilmektedir. Mirasçılık biçimi söz konusu olduğunda iki çeşit haktan söz edilebilmektedir. Yasal mirasçı ve atanmış mirasçı olarak iki farklı mirasçılık çeşidi olması sebebi ile bu durumun tanımlanması gerekli olur....

Devamını Oku
Vatandaşlık

Vatandaşlık bir devlete üye kişidir. Her kişi en az bir devlere bağlı olmalıdır. Vatandaşlık hukuku, milliyet ve yurttaşlık ile bunların kazanılması, aktarılması ve yitirilmesi konularıyla ilgilenen hukuk dalıdır. Uluslararası özel hukuk ise her devletin kedine milliyet ve vatandaşlık bağıyla bağlı kişileri seçme hakkına sahiptir, diyor. Hukukta vatandaşlıkla ilgili üç temel ilke bulunmaktadır. Bunlardan biri herkesin mutlaka bir vatandaşlığının olması, ikincisi herkesin yalnız bir vatandaşlığı olması ve son...

Devamını Oku
Türkiye’de Çalışma İzni

Yabancı uyruklu kimselerin Türkiye’de herhangi bir işte çalışabilmeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ya da konuyla ilgili diğer kurumlardan yabancı uyruklu kimseye çalışma ve ikamet hakkı veren izin belgesine “çalışma izni” denir. Yabancı uyruklu kimselerin Türkiye’deki herhangi bir işte çalışmalarını izne bağlamak amaçlı bahsi geçen izin belgesi verilmektedir. 4847 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’da yabancı uyruklu kişilerin çalışma yönetmelikleri yer almaktadır. Türkiye’de Çalışma...

Devamını Oku
Türkiye’de Oturma İzni (İkametgâh)

Türkiye yabancılar tarafından tercih edilen ülkeler arasındadır. Coğrafi konumu ve yabancılara sunduğu imkanlarla dikkat çekmektedir. Bir yabancının Türkiye’de yaşayabilmesi için öncelikle oturma izni yani ikamet alması gereklidir. Süreç doğru yönetildiğinde hiçbir sorun yaşamadan özel durumlar dışında her yabancı Türkiye’de oturma iznini kolaylıkla alabilmektedir. Oturma/ikamet izni veya vize muafiyetinin sağladığı süreden ya da doksan günden (3 ay) daha fazla Türkiye’de kalmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin alması...

Devamını Oku
İş Kazası Nedir?
17 Mart 2021

Sigortalı çalışan birinin çalışırken başına gelen kaza hallerinin hepsine iş kazası denir. Kaza çalışma esnasında hemen olabileceği gibi sonradan da fiziksel ya da psikolojik zarar verebilir. İş kazası sigortalı çalışanın işyerinde olduğu sırada, işverenin verdiği bir iş sebebiyle, iş nedeniyle gittiği başka bir yerde, süt izni için ayrılan zaman içerisinde de gerçekleşebilir. İş kazası için 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku kanununda yer alan...

Devamını Oku
Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru
17 Mart 2021

Yargı sürecinin en önemli basamaklarından olan Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru hakkı, iyi bilinmediği için, birçok kişi bu hakkı kullanamamakta. Oysa söz konusu başvuru ile yargı sürecinde elde edilemeyen hakları elde etmek mümkün olabiliyor. Birçok kişi ise, gerekli prosedürü tam olarak bilmediğinden Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru hakkını yanlış kullanıyor ve başvuru görüşülmeden reddediliyor. Anayasa Mahkemesi’ne Hangi Durumlarda Başvurulur? Avrupa insan hakları sözleşmesi ve anayasamızda, temel hak...

Devamını Oku
Bebek Aldırmanın Yasal Süreci
16 Mart 2021

Bir bebek sahibi olmak ne kadar bireysel bir karar gibi gözükse de toplumu ve toplumun da geleceğini ilgilendiren kolektif bir bilinçtir. Her insanın yaşamsal hukuk hakları anne karnında başlar.  İnsanoğlunun varlığı ve gelecek nesillerin oluşması üreme ile gerçekleşir. İnsanın üreme konusu hukuk alanında “üreme hakkı” başlığı altında yer alır. Bir insanın üremesi en temel insan haklarındandır ve bu hak her tarihte üzerine tartışılan bir konudur....

Devamını Oku
İsim ve Soyisim Değişikliği
16 Mart 2021

Birçok kişi, isim ve soy isimlerinin gerek yanlış yazılmadan gerekse istenmeyen anlamlarından dolayı değiştirilmesini istemektedir. Özellikle yanlış yazılan isim ve soy isimler yasal olarak da değişik sorunlara neden olmaktadır. Bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayanlar, ömür boyu bu sorunlarla uğraşmaktadır. Oysa isim ve soyad değiştirme işlemi, haklı bir sebep olması şartı ile çok kolay değiştirilebilmektedir. Kötü anlamlara çekilebilen isimlerin değiştirilmesi ise, hukuki bir desteğe bile...

Devamını Oku
İş Kazası ve Tazminat Davası
16 Mart 2021

İşçinin olduğu her yerde ne kadar önlem alınırsa alınsın, iş kazası da olmaktadır. Bu kazalardan sonra nelerin yapılması gerektiği ve hangi hakların olduğu bilinmediğinden, birçok işçi ve ailesi mağduriyet yaşamaktadır. Kanunlarda, iş kazasından kaynaklanan yaralanma ve ölümlerden sonra başta iş kazası tazminatı olmak üzere, işçi ve mirasçılarına birçok hak tanınmaktadır. İş Kazası Nedir? İş yerlerinde çalışırken, işten kaynaklı nedenlerden dolayı çalışanların ölmesi veya yaralanması ile...

Devamını Oku
Kamulaştırma Nedir ? Kamulaştırma Davası
16 Mart 2021

Özellikle kentsel dönüşümle ilgili konuların öne çıkması ile kamulaştırma konusu da önemini arttırmaktadır. Bu konuda fazla bilgi sahibi olunmadığından, çoğu kez bu faaliyetler yanlış tanımlamalarla anılır olmaktadır. Ayrıca, taşınmazı kamulaştırılan kişiler de değişik mağduriyetler yaşamaktadır. Kamulaştırma Nedir? Kamu yararı olduğu gerekçesi ile kişilerin sahip olduğu özel mülkiyetlere, rızası olmadan devletin son verme eylemine kamulaştırma denmektedir. Kamulaştırmanın yasal olabilmesi için iki maddi şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Birincisi;...

Devamını Oku
Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?
16 Mart 2021

Başta ekonomik kriz olmak üzere, salgın gibi önemli ve zorunlu nedenlerden dolayı, iş yerlerinde uygulanan haftalık çalışma saatleri geçici olarak azaltılabilmektedir. Bu durumlarda, kısa çalışma uygulanan iş yerlerindeki işçilere kısa çalışma ödeneği verilmektedir. Bu konuda yeterli bilgisi olmayan işveren ve işçiler, bu uygulamadan doğan hakları elde edemediğinden, başta maddi olmak üzere birçok hak mağduriyeti oluşmaktadır. Konudan az da olsa haberdar olan işçilerin ise kısa çalışma...

Devamını Oku
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Nedir? ( Takipsizlik Kararı )
16 Mart 2021

Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, ceza mahkemelerinde kamu davalarının açılmasına gerek görülmediği anlamına gelmektedir. Cumhuriyet savcısı, gerçekleştirdiği soruşturma sonunda yeterli şüphenin oluşması için gerekli delillerin veya kovuşturma olanağının bulunmadığına karar verebilir. Söz konusu nedenlerden dolayı, Cumhuriyet savcısı dava açılmadan dava dosyasını kapatabilir. Özellikle icra konularında yapılan soruşturmalarda kapalı takipsizlik tanımı ile karşılaşılmaktadır. Bu da söz konusu dosyanın aynı kapsamda kapatıldığı anlamına...

Devamını Oku
Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Cayma Hakkı
16 Mart 2021

E - ticaretin dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşması ile mesafeli sözleşme nedir sorusuna cevap aranmaya başlandı. Söz konusu sözleşme, bu tür ticaretlerde zorunlu olduğundan, tüketicilerin bu sözleşmelerden doğan haklarını bilmeleri gerekiyor. Aksi halde, bilgi eksikliğinden kaynaklanan mağduriyetlerin yaşanması kaçınılmaz oluyor. Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir? Tüketicinin korunması kanunu kapsamında yayınlanan yönetmelikte, mesafeli sözleşme nedir sorusunun cevabı açık olarak verilmektedir. Yönetmelik bu sözleşmenin tanımını şu şekilde...

Devamını Oku
Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri
16 Mart 2021

Verginin hesaplanması ya da vergilendirme hataları nedeni ile çok sayıda mağduriyet yaşanmaktadır. Konu ile ilgili yeterince bilgi sahibi olanlar veya hukuki danışmanlık alanlar, bu hataların kolaylıkla düzeltilmesini sağlayabilirler. Üstelik bu düzeltmeler için mahkemeye başvurma zorunluluğu da bulunmaktadır. Birçok durumda düzeltme işlemi, müracaata bile gerek kalmadan vergi dairesince yapılmaktadır. Vergi Hatası Nedir? Vergi ile ilgili hesaplarla vergilendirme hataları kaynaklı olarak, haksız bir biçimde eksik veya fazla...

Devamını Oku
Vergi Mahkemesi ve Görevleri
16 Mart 2021

Vergi uyuşmazlıkları için kurulmuş olan vergi mahkemesi ve bu mahkemenin görevleri hukuk bilgisi olmayan kişiler tarafından bilinmemektedir. Oysa bu mahkemeler vergiler ile ilgili tüm sorunların çözümünde en yetkili mahkemedir. Özellikle vergi hukuku konusunda ihtisas yapan avukatlara, yürütmekte oldukları davalarda daha önceden verilmiş vergi mahkemesi kararları, yol gösterici olmaktadır. Vergi Mahkemesi Nedir? İlk derece mahkemelerinden olan vergi mahkemesi, adından da anlaşılacağı gibi vergi, harç ve resimler...

Devamını Oku
Yoksulluk Nafakası Şartları
16 Mart 2021

Medeni kanun, boşanmadan dolayı zora düşecek taraflar için tedbir, iştirak, yardım ve yoksulluk nafakası olmak üzere, dört değişik nafaka imkânı sunmaktadır. Söz konusu nafakalar ile ilgili yeterli bilgi sahibi olunmaması ise boşanma sonucunda önemli mağduriyetlerle karşılaşılmasına neden olmaktadır. Devlet, boşanan vatandaşının hakkını korumak için gerekli tedbirleri almasına rağmen, bilgi eksikliği bu haklardan faydalanılmasına engel olmaktadır. Yoksulluk Nafakası Nedir? Eşlerden birinin, boşanmadan kaynaklanan yoksulluğa düşmesini telafi...

Devamını Oku
Velayet, Hangi Durumlarda Kime Verilir?
9 Mart 2021

Velayet Nedir?    Yetişkin kabul edilmeyen çocukların üstünde anne ve baba ortak hakka sahiptir. Özel bir durum gelişmedikçe velayet anne ve babadan alınmaz. Evlilik birliği devam ettiği sürece velayet hem anne hem de babada kalacaktır.  Özel şartlar oluşmadığı sürece bir yetişkin kabul edilmeyen çocuğun hakları, emekleri ne kadar olursa olsun anneanne, babaanne, dede, teyze, amca, hala gibi akrabalara verilmez. Şartlar oluştuğunda ise bu kişiler yetişkin...

Devamını Oku
Gemi Adamları ve Hukuki Sorunlar
9 Mart 2021

Genel Bilgi:   Denizler bizlere sunulmuş en büyük hediyelerden bir tanesi, belki de en önemlisidir. Zira olanca kudretiyle ve sonsuz bereketiyle bizlere her zaman kucak açmıştır. İnsanoğlu var olduğu sürece denizlerden ve sulak alanlardan en etkili biçimde yararlanmıştır. İnsanoğlunun denizlerden yararlanma biçimleri kimi zaman balık avcılığı kimi zaman da ulaşım alanında kendini bulmuştur. Ancak bunlardan en önemlisi, ticarete hayat veren gemiler aracılığıyla yapılan Deniz Taşımacılığıdır....

Devamını Oku
Gemi Adamı
9 Mart 2021

Gemi adamları gemide çalışan hizmetli personele verilen isimdir. Kaptan, zabit, zabit yardımcısı, stajyer, yardımcı hizmet görevlilerinin tamamına gemi adamları denir. Gemide çalışan hizmetlinin sahip olduğu unvana yeterlilik adı verilir. Her geminin, kendi kapasitesine göre belirli sayıda personel çalıştırması zorunludur. Gemilerin kapasitesi hacmine, sınıfına ve bayrağına göre değişiklik gösterir. Gemi Adamı Ne İş Yapar? Günümüzde para kazanmanın yolları araştırılırken “Gemi Adamı Olmak” kavramı karşımıza çıkıyor. Gemi...

Devamını Oku
Telefonda Hakaret Suçu Nedir?
26 Şubat 2021

Telefonda edilen hakaretler kapsamında oluşan suçu ve detaylarını incelemeden önce hakaret suçunun ne olduğuna bakalım. Kişilerin, özsaygısının değersizleştirilmesine ve kişilik haklarına yönelik olarak yapılan saldırılar hakaret olarak nitelendirilir. Halk arasında şeref kavramı olarak da bilinen, kişinin özsaygısına yapılan hakaretlerin elbette ki belli yaptırımları vardır. Buna ek olarak hakaret suçları da kendi içerisinde farklı kategorilerde incelenebilir. Hakaret Suçu Neleri Kapsar? Hakaret suçu birçok alt başlıktan meydana...

Devamını Oku
Eş Durumu Tayini Nasıl Yapılır?
14 Şubat 2021

Devlet memurları, gerek zorunlu olarak gerekse kendi istekleri doğrultusunda, çalıştıkları yerlerden başka illere tayin edilebilmektedir. Bu durumda özellikle ataması yapılan eşin de kamu personeli olması durumunda (yaygın olarak öğretmen eş durumu tayinleri gibi), birlikte atama yapılmaması hâlinde aile bütünlüğü önemli oranda bozulmaktadır. Anayasamızda aile bütünlüğünün korunması hak olarak belirlendiğinden, devlet memurları kanunu da bu kapsamda düzenlemeler yapmıştır. Devlet memurları kanunu; yer değiştirme şeklinde yapılacak olan...

Devamını Oku
Hangi Durumlarda Tapu İptal Davası Açılabilir?
14 Şubat 2021

Bazı durumlarda, hukuka aykırı olarak tapu devirleri yapılabilmektedir. Bu durumlarda gerekli hukuki haklarını bilmeyen kişiler, hak mağduriyeti yaşamakta ve dava bile açamamaktadır. Bu konularda gerekli hukuki destek alınması ile her türlü hak mağduriyetinin önüne rahatlıkla geçilebilmektedir. Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir? Usulsüz veya kanuna aykırı bir şekilde düzenlendiği düşünülen tapu kaydının hukuka uygun bir şekilde düzenlenmesi için açılan dava türüdür.   Tapu Ne Kadar Zamanda...

Devamını Oku
İcra Takibinin Başlatılması, İptali veya Ertelenmesi Durumları Nelerdir?
13 Şubat 2021

Borçlunun borcunu ödememesi durumunda yapılan icra takibi konusunda yeterince bilgi sahibi olunmadığı takdirde, her iki taraf da hak mağduriyetleri yaşamaktadır. Bu nedenle gerekiyorsa, hukuki bir destek almak bu konuların çözümünde önemli rol oynamaktadır. İlamsız İcra Yoluyla Takip Nedir? İcra takip yöntemlerinden en yaygını ilamsız icra takibi olmaktadır. Bu icra takip yöntemini uygulamak için alacaklının elinde senet, çek ve poliçe ile mahkeme kararı bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca...

Devamını Oku
Kira Sözleşmesi Nedir? Nasıl Hazırlanır?
13 Şubat 2021

Borçlar kanununda; kiraya veren kişinin kiraya verdiği şeyin kullanımını ve faydalanılmasını kiracıya devretmesi, kiracın da kiralama karşılığında bedel ödemesini belirleyen sözleşmeye, kira sözleşmesi denmektedir. Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır? İnternet ortamında ve kırtasiyelerde değişik şekillerde birçok kira sözleşme örneği bulunmaktadır. Kiralama ile ilgili bilgiler, teslim edilen demirbaşlar ve sözleşme koşulları üzerinde durulması gereken başlıklardır.  Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur? Genel olarak bir kira sözleşmesinde bulunması gerekenler şunlardır;...

Devamını Oku
Reddi Miras Nedir? Miras Nasıl Reddedilir?
13 Şubat 2021

Özellikle miras bırakanın, bıraktığı varlıktan çok borcunun bulunması durumunda, mirasın reddedilmesi ile ilgili davalar açılmaktadır. Bu konu iyi bilinmediği için, birçok kişi mağdur olmakta ve yıllarca miras bırakanın borcunu ödemektedir. Oysa sözlü bir beyan veya basit bir reddi miras dilekçesi ile bu mağduriyetin oluşması önlenebilmektedir. Kimler Mirasçıdır? Yasal ve atanmış olarak iki çeşit mirasçılık bulunmaktadır. Yasal mirasçılar, miras bırakanın kan bakımından hısımları, sağ durumda bulunan...

Devamını Oku
Adli Sicil Arşiv Kaydı Nereden Alınır?
11 Şubat 2021

Özellikle çalışanların ve yeni iş başvurusu yapanların, en çok karşılaştıkları konuların başında adli sicil kayıt belgesi istenmesi gelmektedir. Bazı kişiler adli sicil kayıtları olduğu ve bu kayıtları sildirme koşulları taşımasına rağmen, konuyu bilmedikleri için bu kayıtları sildirmemekte ve iş bulma konusunda mağduriyet yaşamaktadır. İş bulma gibi hayati bir konuda bu sorunları yaşamamak için, öncelikle adli kayıt bilgilerinin sorgulanması, kayıt bilgisi bulunuyorsa da silinmesi için hukuki...

Devamını Oku
Meslek Hastalığı Şartları Nelerdir?
11 Şubat 2021

Meslek Hastalığı Nedir? Çalışanların, çalışma ortamında bulunan faktörlerden dolayı hastalanmasına meslek hastalığı denmektedir. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa göre ise, iş kazası meslek hastalığı çalışanların, işin çalışma şartlarından dolayı sürekli veya geçici hastalık, ruhsal ya da bedensel özürlülük durumuna denmektedir. Bu kapsamda yapılan meslek hastalıklarının sınıflandırılması ve meslek hastalığı örnekleri  şu şekildedir; A grubu: Kimyasal maddelerle oluşan meslek hastalıkları, ağır metaller, Çözücüler ve...

Devamını Oku
Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?
11 Şubat 2021

Bireylerin bir hak ihlali veya kendilerine karşı işlenen hukuksuz bir eylem tespit ettiklerinde, bu konuyu savcılığa şikâyet olarak bildirme hakları bulunmaktadır. Şikâyet sözlü olarak yapılabildiği gibi yazılı olarak da yapılabilmektedir. Yazılı olarak yapılan şikâyetler, mağdurlar için daha yararlı olmaktadır. Yazılı olarak yapılan şikâyetlerde savcılık şikâyet eden kişinin ifadesini de almaktadır. Burada dikkat edilecek olan husus, şikâyete tabi olan suçlar hakkında yapılacak olan şikâyetlerin, hukuka aykırı...

Devamını Oku
Ticari İşletmenin Devri Nasıl Gerçekleşir?
11 Şubat 2021

Ticari işletmelerin devir işlemleri, Türk ticaret kanunu ile borçlar kanunda yapılmış olan düzenlemeler çerçevesinde yapılmaktadır. Devir işleminin en önemli unsurunu ise devreden ile devir alan arsında yapılması zorunlu olan ticari işletme devir sözleşmesi olmaktadır. Ticari işletmenin devir işlemi aktif ve pasiflerinin tümünün devri ile yapılabileceği gibi, sadece aktiflerinin devri şeklinde de gerçekleşebilmektedir. Ticari işletmelerin devredilmesinde, devralanın da devredenin de hukuki destek alması, daha sonra çıkabilecek...

Devamını Oku
Kefalet Sözleşmesinin Çeşitleri Nelerdir?

Özellikle senet ve taksitle yapılan birçok alışverişte, satıcı alıcıdan en az bir kefil istemektedir. Bazı bankalar da kredi verirken aynı şekilde kefil istemektedir. Borçlar kanununa göre düzenlenen kefalet sözleşmesi, borcun ödenmesini güvence altına almaktadır. Bunun içinde borçlu borcunu ödemez ise, borcun ödenmesinin sorumluluğu kefile geçmektedir. Kısacası kefil olan kişi, tıpkı borçlu gibi aynı şartlarda ödenmemiş borcu ödemek zorunda kalmaktadır. Kefalet sözleşmeleri, geçerli ve mevcut olan...

Devamını Oku
Özel Hayatın Gizliliği İhlali Suçu

Özel hayatın gizliliği; kişilerin toplum içerisinde sosyal yaşamının daha sağlıklı ilerlemesi, kişisel haklarını topluma karşı koruması adına korunan haklardır. Her bireyin kendisine ait kişisel gizlilik sınırları içerisine giren özel hayat çerçevesi bulunur. Bu özel hayatın, dış etkenlerden korunması ise kişilere tanınan en önemli kişilik haklarını kapsar.  Aksi davranışta bulunan ve kişinin özel yaşamını, gizliliğini, mahremiyetini ihlal eden kişiler tarafından özel hayata müdahale eylemi vuku bulur....

Devamını Oku
Özel Hayatın Gizliliği Nedir?

Özel hayatın gizliliği Anayasanın 20. Maddesi ile güvence altına alınmıştır. Teknolojik gelişmeler ile sosyal medya üzerinden birçok kişinin özel hayatı ihlal edilmektedir. Özel hayatın gizliliği kapsamı, kişinin izin vermediği, mahremiyetine ilişkin her alanı kapsamaktadır. Özel hayatın gizliliği örnekleri kişinin konut, haberleşme, kamusal ve bilişim haklarına sahip olması olarak gösterilebilir. Bunun elbette sınırları bulunmaktadır.  Özel hayata müdahale belirli şartlarda geçerlidir. Bu şartlar arasında; genel ahlak, milli...

Devamını Oku
Dolandırıcılık Suçu ve Cezası
10 Şubat 2021

Dolandırıcılık Nedir ?  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 157. Maddesi’nde yer alan dolandırıcılık suçu, kendi içerisinde dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık olarak ikiye ayrılmıştır. Dolandırıcılık; kendi adına yarar sağlayacak bir konuda, kişileri yanıltmak amacıyla hileli davranışta bulunmaya denmektedir. Dolandırıcılık suçu genel itibari ile bir ile beş yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır. Bu durum suçun nitelikli işlenmesine göre değişiklik...

Devamını Oku
İsim Değiştirme Davası
9 Şubat 2021

Türk Medeni Kanunu’nun 27. Maddesi’nde yer verilen isim ve soy isim değişikliğine yönelik olarak, kişi tarafından haklı sebepler ileri sürmek kaydı ile hâkimden talep edilebilir. İsim değişikliği davasının açılması ile birlikte kişinin sunduğu gerekçeler gözden geçirilir ve haklı bulunması hâlinde ise kişinin bu talebi yerine getirilir. İsim değişikliği için verilen dilekçede tüm deliller sunulmalı ve iddialar ispatlı olmalıdır.  Günümüzde farklı nedenlerle isim değişikliği talebi yapılmaktadır....

Devamını Oku
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir ?
9 Şubat 2021

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması yani HAGB kararı, sanık adına verilen hükmün belirlenen süre için sonuç teşkil etmemesi, belirlenen denetim süresince başka bir suç işlememesi hâlinde verilen cezanın kaldırılmasına ilişkin bir karardır. Davanın düşmesi ve buna bağlı olarak cezanın kişiselleştirilmesini sağlayan kararlar arasında yer alır. Erteleme kararından farkı ise ertelemede mahkemenin verdiği karar bir sonuç oluşturur. Hukuki olarak mahkemenin, kararı açıklaması geri bırakılmış olan bir karardır....

Devamını Oku
Esas Hakkında Mütalaa Nedir ?
9 Şubat 2021

Cumhuriyet Savcısı tarafından, delillerin tartışılması aşamasında esasa ilişkin verilen beyana esas hakkında mütalaa denir. Aradaki uyuşmazlığın çözümüne istinaden Cumhuriyet Savcısı’ndan son görüşün alınmasını ifade etmektedir. Çelişmeli yargılama ilkesi gereği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan 6. Madde’de belirtildiği üzere adil yargılanma hakkı vazgeçilmez unsurlar arasındadır. 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu 216. Maddesi içeriğinde düzenlenmiştir. Düzenleniş biçiminde nasıl hazırlanması gerektiği konusu ile ilgili kesin bilgi olmasa da...

Devamını Oku
Denetimli Serbestlik Nedir ?
9 Şubat 2021

Toplum temelli olan denetimli serbestlik, mahkeme tarafından verilen karara göre; şüpheli, hükümlü ya da sanık sıfatındaki kişinin belirli bir süre zarfında topluma kazandırılmasıdır. Hükümlünün suç işlemesine neden olacak tutum ve davranışların ortadan kaldırılmasına ilişkin olarak, ceza infazını hapis cezası ile değil, devlet tarafından takip edilecek şekilde gerçekleştirmesine olanak tanır.  Denetim Serbestliği Nedir? Özellikle madde bağımlısı kişilerin ya da psikolojik rahatsızlığı nedeni ile suç işleyen hükümlünün...

Devamını Oku
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu
9 Şubat 2021

Cumhurbaşkanı’na karşı işlenen hakaret suçları için Türk Ceza Kanunu 299. Maddesi’nde özel bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı’na ve makamına yönelik yapılan hakaretin itibarı zedelemesi sonucunda, toplumu yönlendirici birtakım eylemlerin cezalandırılacağı belirlenmiştir.  Cumhurbaşkanı’na yönelik sıfat belirtilmesi, sözlü ve fiili hakaret unsurlarının ceza alması adına maddede düzenlemeye gidilmiştir. Düzenlemenin amacı Cumhurbaşkanı’nın şerefinin korunmasıdır. Bunun yanı sıra görevine ilişkin bir düzenleme değildir. Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu uygulama...

Devamını Oku
Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?
9 Şubat 2021

Boşanmada Mal Paylaşımı Nedir ?  Boşanmaya karar veren kişilerin evlilik birliği içerisinde edindiği mallar ortaktır. Bu nedenle boşanma sonrasında ayrı bir mal paylaşımı davası ile edinilmiş malların bölüşülmesi sağlanabilir. Kural olarak boşanmanın kesinleşmesi gerekmektedir. Boşanma ile ayrı bir dava açılması hâlinde ise öncelikle boşanmanın kesinleşmesi, daha sonra mal paylaşımı davasına geçilmesi gerekmektedir.  Medeni Kanun’da mal paylaşımı konusu 01.01.2002 ve önceki dönemi kapsıyor. Bu tarih öncesi...

Devamını Oku
Ayrılık Davası Nedir? Nasıl Açılır? Sonuçları Nelerdir?
8 Şubat 2021

Ayrılık Davası Nedir ?  Boşanma davası gibi evliliği sonlandıran bir sonuç doğurmamakla birlikte, eşlerin ortak yaşam alanlarından ayrılmasını ifade eden bir davadır. Bir süreliğine ara vermek anlamını taşıyan ayrılık kararında, söz konusu dava, süreci başlatan eş tarafından açılabilir.  Aile Mahkemesi Hâkimi tarafından boşanma davası süresince eşlerin barışma ihtimaline yer verilir. Ayrılık kararının boşanma kararına etkisi yoktur. Boşanma kararı verilirken; evliliğin bitme sebepleri, deliller ve tüm...

Devamını Oku
Boşanma Süreci ve Sonrasında Çocuklar Bakımından Ana ve Babanın Hakları
8 Şubat 2021

Boşanma süreci sıkıntılı bir süreçtir. Bu süreçte çocukların velayeti ortak olarak anne ve babadadır. Çocukların bu süreçten olumsuz olarak etkilenmemesi adına yapılması gereken çocuk bakımı, maddi ve manevi ihtiyaçların karşılanmasıdır.  Hukuki olarak boşanma dava sürecinde, geçici olarak alınan hukuki koruma tedbirleri bulunmaktadır. Çocuğun menfaatlerinin korunması adına Türk Medeni Kanunu’nun 169. Maddesi ve 346. Maddesi gereğince, geçici önlemlerin talep ya da resmen Aile Hâkimi tarafından talimat...

Devamını Oku
Yeni Doğmuş Bebek Evlat Edinme
8 Şubat 2021

Evlat edinmenin hukuki ve toplumsal sorumlulukları bulunmaktadır. Evlat edinirken özellikle on iki aylık ya da henüz yeni doğmuş bebek evlat edinme tercih ediliyor. Bunun bazı nedenleri bulunuyor. Özellikle en önemlisi bebeğin henüz biyolojik ebeveyni ile duygusal bağ kurmamış olması ve evlat edinecek ailenin bu süreçte bebekle daha sıkı bağ kurabilmesidir. Alışma süreci evlat edinen çocuklar için olduğu kadar, evlatlık edinmek isteyen aileler için de önemli...

Devamını Oku
Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?